วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สอนชาวใต้เย็บกระเป๋าผ้าขึ้นห้าง

904442อย่างไรก็ตามกรมฯหวังว่า ความร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จะเป็นต้นแบบให้กับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบเดียวกับกลุ่มเซ็นทรัล หรือลักษณะสั่งงานตัดเย็บเสื้อผ้า ชุดกีฬาของพนักงาน หรืองานตัดเย็บเสื้อผ้า กระเป๋าผ้า ผลิตภัณฑ์ผ้าอื่น ๆ ที่ผู้ประกอบการจัดทำเป็นของแจก หรือของสมนาคุณให้กับลูกค้า คาดว่า จะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 150 ครัวเรือน

นางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล กล่าวว่า ได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมฯ เข้ารโครงการแฮนด์อินแฮนด์ โดยเสนองานให้ชุมชนผลิตกระเป๋าผ้า โดยจุดเด่นของกระเป๋าผ้าดังกล่าวเป็นงานแฮนด์เมด สามารถใช้งานได้ทั้ง 2 ด้าน ด้านหนึ่งจะมีตัวอักษรคำว่า “Love Thailand” และปักลูกปัดด้วยมือเป็นรูปสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ มีให้เลือก 2 สี คือ สีส้ม และสีฟ้า ส่วนอีกด้านจะเป็นลายดอกไม้สวยงาม โดยขณะนี้ได้วางจำหน่ายในจุดแลกซื้อของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ได้ร่วมโครงการอุตสาหกรรมในพื้นที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (แฮนด์ อิน แฮนด์) ผลิตกระเป๋าคุณภาพสูง โดยให้การช่วยเหลือตั้งแต่ออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนเงินทุนในการผลิต รวมถึงเป็นช่องทางการจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ให้โรงงานแฮนด์อินแฮนด์ ซึ่งพนักงานจะเป็นพี่น้องใน 3 จังหวัดชาวแดนภาคใต้ โดยตั้งเป้าหมายผลิตกระเป๋าผ้า 5,000 ใบ จำหน่ายใบละ 1,500 บาท รายได้มอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และเป็นทุนการศึกษาให้เยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ผ่านกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

“กรม ฯ ได้เริ่มโครงการแฮนด์อินแฮนด์ ตั้งแต่ปี 52 เพื่อช่วยเหลือพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ให้มีรายได้เสริม หลังจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลดความเชื่อมั่นการลงทุนในพื้นที่ มีนักลงทุนบางส่วนได้ย้ายออกจากพื้นที่ โดยโครงการนี้กรมฯ ได้จัดหาอุปกรณ์เครื่องจักรในกระบวนการผลิต สอนการเย็บปักถักร้อย ซึ่งปัจจุบันดำเนินการแล้ว 3 แห่งที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส , อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี วางเป้าหมายให้ชาวบ้านมีรายได้เฉลี่ย 6,000 – 8,000 บาทต่อคนต่อเดือน เพื่อให้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนต่อไป”

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: สอนชาวใต้เย็บกระเป๋าผ้าขึ้นห้าง