วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เอสซีจีขึ้นแท่นมาตรฐานสากล ญี่ปุ่นมอบ “เดมมิ่งไพรซ์” ให้ “กานต์ ตระกูลฮุน”

EyWwB5WU57MYnKOuFIsLU4TWGifzqaF1CJ9MJYHmnJPYmdwgP7sguA“จากนี้ไป ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร หรือเหตุที่อยู่นอกเหนือการคาดหมาย ผมคิดว่าพนักงานเอสซีจีในทุกภาคส่วนสามารถจะรับมือได้ เพราะเราได้กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การวางแผน และกระจายงานสู่การปฏิบัติที่มีการประเมินผล และการปรับปรุงระบบอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องยาวถึง 5 ปี ขณะเดียวกัน ก็เพิ่มแนวคิดที่เรียกว่า Plan-Do-Check-Act ให้พนักงานเอสซีจีสามารถแข่งขันในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ด้วย และสิ่งเหล่านี้ ก็สร้างผลกำไรตอบแทนการลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากรได้อย่างคุ้มค่าจากรายได้ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น”

แม้นายกานต์จะยอมรับว่า รายได้ยอดจำหน่ายปูนซีเมนต์ในปีนี้ปรับตัวลดลงอย่างมาก และอาจจะติดลบ เมื่อรวมยอดขายทั้งปี แต่กิจการในต่างประเทศและธุรกิจอื่นๆโดยเฉพาะธุรกิจเคมีคอลโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศประชาคมอาเชียนเติบโตมากกว่า 10% ทำให้เอสซีจีมีการเติบโตในปีนี้ราว 5-6% และปีหน้าประเมินว่าไม่ต่ำกว่า 6%

สำหรับบริษัทในเครือเอสซีจีที่ได้รับรางวัลนี้มาแล้ว ได้แก่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง), บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด, บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด, บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด, บริษัท สยามมิตซุย พีทีเอ จำกัด, บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด, บริษัท สยามปูนซิเมนต์ขาว จำกัด, บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด และบริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด

ภายใต้การดำเนินนโยบายส่งเสริมให้พนักงานของเอสซีจีทุกระดับชั้นให้มีความรู้ และวิธีการคิดตามแนวทางของ TQM ได้สำเร็จ ด้วยการจัดโครงการ SCG Ready Together ซึ่งมีการฝึก อบรมเรื่องการพัฒนาศักยภาพให้แก่พนักงานทั่วไป, มีการเปิดหลักสูตร TQM for Executives Program สำหรับผู้บริหารระดับสูง และหลักสูตร Operational Excellence Program สำหรับวิศวกร และพนักงานระดับบังคับบัญชา ซึ่งปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจว่า พนักงานทุกระดับชั้นมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะมากเพียงพอต่อการนำเอา TQM ไปปฏิบัติจนได้ผลจริง

“ก่อนหน้านี้ สมาพันธ์ได้มอบรางวัลมีเกียรตินี้ ให้แก่บริษัทในเครือของเอสซีจี 9 แห่งมาแล้ว ในฐานะที่สามารถสร้างสรรค์สินค้า และบริการที่ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า พร้อมพัฒนาระบบการทำงานอย่างจริงจัง และต่อเนื่องเพื่อปูรากฐานความมั่นคงที่ยั่งยืนให้แก่ธุรกิจของเอสซีจี”

นายกานต์กล่าวด้วยว่า รางวัลนี้ ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากคนคนเดียว แต่เป็นความร่วมแรงร่วมใจกันของพนักงานทุกคนในเอสซีจีที่มุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศในการผลิตสินค้า และบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างจริงจัง

คณะกรรมการสมาพันธ์นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรแห่งประเทศญี่ปุ่น (Union of Japanese Scientists and Engineers : JUSE) มีมติมอบรางวัลเดมมิ่งไพรซ์ “The Deming Distinguished Service Award for Dissemi nation and Promotion (Overseas)” ประจำปี 2557 ให้แก่ นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจี (กลุ่มบริษัทในเครือ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย) ในฐานะที่มุ่งเน้นการบริหารงานภายใต้แนวทางการจัดการอย่างมีคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Toatal Quality Management : TQM)

นายกานต์ จัดเป็นคนไทยคนแรก และนักธุรกิจรายแรกของโลกที่ได้รับรางวัลนี้ หลังจากคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน TQM จากอุตสาหกรรมหลากหลายสาขา และแวดวงทางวิชาการของญี่ปุ่นถูกส่งมาตรวจสอบการบริหารงานของนายกานต์อย่างใกล้ชิดตลอดช่วงเวลาที่เขาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของเอสซีจี และพบว่า เขาสามารถพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของพนักงานกว่า 50,000 คนของเอสซีจี สู่ความเป็นเลิศในระดับสากลได้สำเร็จ

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: เอสซีจีขึ้นแท่นมาตรฐานสากล ญี่ปุ่นมอบ “เดมมิ่งไพรซ์” ให้ “กานต์ ตระกูลฮุน”

อสมท หารือเยียวยาลูกค้า โครงข่ายทีวีดิจิตอลพรุ่งนี้

EyWwB5WU57MYnKOuFIsLDAJbkowN351UaNDrEI6mrvideFpvX0UErAนายศิวะพร กล่าวด้วยว่า ขณะเดียวกัน ก็จะปรับองค์กรรองรับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น หลังเกิดสถานีโทรทัศน์ช่องใหม่ 24 ช่อง และ อสมท ประสบปัญหาขาดผู้บริหาร โดยจะเร่งเรียกขวัญและกำลังใจ รวมทั้งปรับทัศนคติของพนักงานรองรับการขาดรายได้จากสัมปทาน ปรับกลยุทธ์การทำงาน โดยผลิตรายการเองมากขึ้น เพิ่มรายได้จากธุรกิจใหม่ เช่น การจัดคอนเสิร์ต ปรับผังรายการให้ดีขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยตั้งเป้าหมายช่องวาไรตี้ ความคมชัดสูง อยู่ในกลุ่ม 7 อันดับแรก ส่วนช่องเด็ก จะอยู่ในกลุ่มกลางเมื่อวัดตามเรตติ้ง.

นายศิวะพร ชมสุวรรณ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ยืนยันว่าโครงข่ายทีวีดิจิตอล หรือ มักซ์ (Mux) ของ อสมท ที่มีปัญหาล่าช้ากว่าแผน จะดำเนินการได้แล้วเสร็จ ตามกำหนดของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ที่ให้เวลาการดำเนินการไว้ 60 วัน ส่วนการเยียวยาผู้ใช้โครงข่ายของ อสมท จะหารือร่วมกันในวันพรุ่งนี้ (19 ธ.ค. 57)

ผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท กล่าวต่อว่า อสมท มีแนวทางเยียวยา 3 ข้อ ประกอบด้วย การเยียวยาการออกอากาศจากโครงข่ายที่ล่าช้า จะลดค่าบริการ ตามที่สัญญาระบุไว้ โดยคิดเฉพาะค่าออกอากาศ การเยียวยากรณีมักซ์ขัดข้อง 2 ครั้ง จะลดค่าบริการ โดยคำนวณตามพื้นที่ และเวลาที่ขัดข้อง และใช้สื่อของ อสมท ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ เมื่อการขยายโครงข่ายครอบคลุม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่ลูกค้าอสมท เตรียมหารือร่วมกับผู้ใช้โครงข่ายทีวีดิจิตอลของ อสมท เพื่อกำหนดแนวทางเยียวยา กรณีการขยายโครงข่ายล่าช้าในวันพรุ่งนี้ และยืนยันว่าจะสามารถขยายโครงข่ายได้ตามกำหนด 60 วัน ของ กสทช.

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: อสมท หารือเยียวยาลูกค้า โครงข่ายทีวีดิจิตอลพรุ่งนี้

ขุนคลัง เผยสนช.รับหลักการภาษีมรดก ยืนยันเก็บ10%เหมาะสมแล้ว

EyWwB5WU57MYnKOuFIsLDMvh1Pb8yiUtghVQJTQAIdIUfhViNrXMpzนอกจากนี้ ในที่ประชุมได้เสนอให้มีการเก็บภาษีแบบยืดหยุ่น รวมทั้งให้พิจารณาถึงแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในอนาคต ซึ่งส่วนตัวมองว่าอัตราภาษีที่ 10% อยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้ว และจะไม่เป็นการผลักดันให้มีการโยกออกนอกประเทศ

สำหรับภาษีมรดกที่เสนอจัดเก็บในอัตราเพดานที่ 10% นั้นจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันได้กำชับให้ที่ประชุมพิจารณากฎหมายนี้อย่างรอบคอบและเป็นกลางที่สุด ทั้งนี้ อีก 90 วันจึงจะมีการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดกเป็นวาระที่ 2.เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า วันนี้ (18 ธ.ค.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก ในวาระแรก ซึ่งการพิจารณาของที่ประชุม สนช.ในวาระแรกไม่พบว่ามีปัญหาใดๆ และได้มีการรับหลักการในวาระแรกไปแล้ว ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการเสนอให้จัดเก็บภาษีดังกล่าวในอัตราก้าวหน้า ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วมองว่าไม่จำเป็น เพราะไม่ต้องการให้อัตราภาษีที่สูงเป็นเหตุที่จะทำให้มีการนำเงินออกนอกประเทศ

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: ขุนคลัง เผยสนช.รับหลักการภาษีมรดก ยืนยันเก็บ10%เหมาะสมแล้ว

ลอบขนใบกระท่อม-ยาแก้ไอส่งเกาะลันตา

913009จากการสอบสวนทราบว่า ผู้ต้องหาเปิดร้านขายน้ำมัน และรับซื้อขี้ยางอยู่ที่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ กับลูกสาว โดยจะขับรถมารับน้ำมันในพื้นที่ อ.นาบอน และเก็บใบพืชกระท่อมที่ปลูกเอาไว้นำไปขายที่ อ.เกาะลันตา ในราคา กก.ละ 1,200 บาท ส่วนยาแก้ไอ มีคนขับรถสิบล้อส่งของ นำมาขายให้ในราคาขวดละ 83 บาท ตนนำไปขายขวดละ100 บาท เพื่อผสมกับน้ำต้มใบพืชกระท่อม สูตรสี่คูณร้อย ทำมานานแล้วเห็นว่ารายได้ดี ส่วนมากขายให้กับเพื่อนบ้านและลูกเรือประมง เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. พ.ต.ท.ไพโรจน์ เมืองสุวรรณ สวป.สภ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า กลางดึกที่ผ่านมารับแจ้งจากสายลับว่ามีการลักลอบขนใบพืชกระท่อม พร้อมยาแก้ไอ ผ่านเส้นทาง อ.ทุ่งใหญ่ มุ่งหน้าไป จ.กระบี่ จึงมอบหมายให้ ร.ต.ต.ชัยยันต์ อิทธิศักดิ์สกุล รองสวป. พร้อมกำลัง ตั้งจุดสกัดบนถนนสาย ทุ่งใหญ่ หลักช้าง หมู่ 2 ต.ท่ายาง พบรถยนต์ต้องสงสัยยี่ห้อโตโยต้า วีโก้ สีเทา ทะเบียน บล 9083 สุราษฎร์ธานี ขับขี่โดยนางบุญหา คงแก้ว อายุ 52 ปี ชาวนครศรีธรรมราช บรรทุกน้ำมันบรรจุถัง 200 ลิตรมา 3 ถัง จึงขอตรวจค้นพบในรถมียาแก้ไอยี่ห้อไอวาดิ้วกว่า 100 ขวด ตรวจสอบใต้ฝากระโปรงรถพบมีใบพืชกระท่อมบรรจุถุงพลาสติก 11 ถุง น้ำหนัก 10.5 กก.

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Origin: ลอบขนใบกระท่อม-ยาแก้ไอส่งเกาะลันตา

ถุงยางอนามัยเกลื่อนถนนไร้หน่วยงานดูแล

913004จากการสอบถามนางทองคำ (นามสมมุติ) อายุ 38 ปี เล่าว่า ตนเองเดินผ่านบริเวณสะพานข้ามคลองสามเป็นประจำและเห็นว่ามีถุงยางอนามัยไม่ รู้มาจากไหนทิ้งไว้ตรงนี้มา 2 อาทิตย์แล้ว และยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาเก็บทำความสะอาดทีแรกลูกชายเห็นนึกว่าลูกโป่ง แต่พอตนเข้าไปดูใกล้ๆ จึงรู้ว่าเป็นถุงยางอนามัย จึงห้ามลูกหยิบขึ้นมาเล่นเพราะกลัวติดเชื้อโรคที่จะมากับถุงอนามัย ซึ่งไม่รู้ว่าถูกใช้มาแล้วหรือยัง จึงฝากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรีบเข้ามาเก็บทำความสะอาดด้วย เพราะดูแล้วเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมอย่างมากเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรับแจ้งจากประชาชนที่เดินผ่านข้ามสะพานคลอง 3 ถนนรังสิต-นครนายก (มุ่งหน้านครนายก) หมู่ 2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ว่ามีถุงยางอนามัยเหมือนใช้แล้วตกอยู่เกลื่อนถนนเป็นจำนวนมากและยังไม่มี หน่วยงานเข้ามาเก็บหรือทำความสะอาด โดยชาวบ้านกลัวว่าจะแพร่เชื้อโรคอันตรายวอนหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งแก้ไข ด้วย

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Supplier: ถุงยางอนามัยเกลื่อนถนนไร้หน่วยงานดูแล

โจรอาละวาดบุกคอนโดงัดห้องลักทรัพย์

912999จากการสอบถามนายธีรพันธ์ฯ เจ้าของห้อง 22Versus357 ชั้นที่ 4 เล่าว่า ตนพึ่งกับมาจากทำงานก็ต้องตกใจเมื่อพบประตูห้องที่ล็อคอยู่ ได้ถูกคนร้ายงัดจนเสียหายและเข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินภายในห้องพบว่าโทรศัพท์ มือถือกับเงินที่อยู่ในกระปุกออมสินที่หัวเตียงจำนวนหนึ่งถูกคนร้ายขโมยเอา ไป

พ.ต.ท.บุญยิ่ง กล่าวว่า จากการตรวจสอบภายในคอนโดดังกล่าวนั้นมี รปภ. เฝ้าอยู่เพียงคนเดียว มีกล้องวงจรปิด แต่ส่วนมากดูได้ไม่ชัดเจน ทั้งนี้ จะประสานไปทางเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 เข้ามาตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงอีกครั้งเพื่อตามจับคนร้ายพร้อมให้ผู้เสียหายมา ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน เพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. พ.ต.ท.บุญยิ่ง บัณฑิตไทย พนักงานสอบสวน สภ.ธัญบุรี เปิดเผยว่า วานนี้ (18 ธ.ค.) มีเหตุคนร้ายบุกงัดห้องภายในเอ็มทีคอนโดมิเนียม ถนนรังสิต-นครนายก (คลองสามธัญบุรี) หมู่ 2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี ซึ่งเป็นคอนโดสูง 5 ชั้น มีห้องพักจำนวน 504 ห้อง โดยผู้เสียหายเป็นเจ้าของห้องที่พึ่งกลับมาจากทำงานยืนรอให้การอยู่ พร้อมระบุว่า คนร้ายได้งัดห้องพักกว่า 9 ห้อง ที่ชั้น 3, 4 และชั้นที่ 5 โดยรื้อค้นขโมยทรัพย์สินของมีค่าไป

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Supply: โจรอาละวาดบุกคอนโดงัดห้องลักทรัพย์

วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ช็อกขนปริศนาโผล่“ขนมปัง”ร้านดัง

911278นอกจากนี้ เจ้าของกระทู้ยังได้โพสต์ข้อความฝากไปถึงทางร้านว่า “สุดท้ายที่อยากฝากไว้ก็คือ ในเมื่อสินค้าที่คุณขายคืออาหาร สิ่งที่ใส่ใจมากที่สุดคือเรื่องของความสะอาด นอกจากนี้ช่องทางที่คุณใช้ขายสินค้า ทำ CRM หรือใดๆก็แล้วแต่ ผมไม่เข้าใจว่าเวลามีลูกค้ามาชมหรือ มาคอนเมนท์ถามในเรื่องที่เกี่ยวกับการขายของคุณ คุณมักจะตอบแต่ในเรื่องแบบนี้ แต่กับลูกค้าที่ได้รับความเดือดร้อนจากความผิดพลาดของคุณ คุณกับไม่สนใจ ทั้งๆที่ถ้าคุณติดต่อผมกลับทันทีและกล่าวขอโทษ พร้อมรับปากที่จะแก้ไข ผมก็คงให้อภัยและเป็นลูกค้าของคุณต่อไป แต่ในเมื่อคุณเลือกที่จะดูแลลูกค้าแบบนี้ผมก็ขอลาขาดครับ”

ทั้งนี้สมาชิกผู้ใช้งานเว็บบอร์ดชื่อดังได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงการให้บริการของร้านอาหารและเครื่องดื่มดังกล่าว ถึงความไม่สะอาดของสินค้าและการให้บริการ ซึ่งเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง

เมื่อวันที่ 10/12/2014ผมและครอบครัวได้ไปเดินเที่ยวย่านถนน ราชพฤกษ์ครับ ซึ่งที่นั้นก็มีร้านอาหารชื่อดัง เปิดให้บริการอยู่ด้วย ภรรยาผมซึ่งก็ชอบกินขนมปังของร้านนี้อยู่แล้วก็เลยจัดมาตามใบเสร็จครับ ซึ่งขนมที่เกิดปัญหาก็คือ ขนมปังฮอทด็อก มัสตาร์ด ตามภาพครับ ภรรยาผมก็หยิบขนมมากิน ด้วยความเอร็ดอร่อย จนเมื่อกินไปจนเกือบหมด ก็สัมผัสกับเส้นขนระหว่างที่กินอยู่ เธอเลยวางลงและเห็นเส้นขนอยู่ในขนมปัง แทรกในเนื้อขนมปังเลยครับ จำนวน 2 เส้นตามภาพ นาทีนั้นภรรยาเล่ามาตกใจมาก ทำอะไรไม่ถูกก่อนจะวิ่งไปอ้วก”

หลังจากพบสิ่งแปลกปลอมดังกล่าว ผู้ตั้งกระทู้ได้ติดต่อร้องเรียนกับทางร้านอาหารและเครื่องดื่มชื่อดังผ่านทางเฟซบุ๊กและคอลเซ็นเตอร์ของร้านนานอยู่หลายวัน แต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวหรือการติดต่อกลับมาแต่อย่างใด
ทำให้ตัดสินใจมาตั้งกระทู้ผ่านเว็บบอร์ดชื่อดังให้รีบดำเนินการเพื่อแก้ไขต่อไปเมื่อวันที่17 ธ.ค. ผู้สื่อข่าว “เดลินิวส์ออนไลน์” รายงานว่าสมาชิกรายหนึ่งจากเว็บบอร์ดชื่อดังได้ตั้งกระทู้ระบายความในใจเกี่ยวกับสิ่งปนเปื้อนในอาหารจากร้านอาหารและเครื่องดื่มชื่อดัง เนื่องจากในอาหารดังกล่าวมีสิ่งแปลกปลอมบางอย่าง ลักษณะเป็นเส้นเหมือนผมหรือขนแทรกอยู่ในอาหารเมนูหนึ่ง โดยข้อความระบุรายละเอียดพร้อมรูปภาพประกอบว่า

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: ช็อกขนปริศนาโผล่“ขนมปัง”ร้านดัง