วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2557

กล้องวงจรปิดสามารถลดอาชญากรรมได้

กล้องวงจรปิดสามารถลดอาชญากรรมได้การศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้พบว่า กล้องวงจรปิดสามารถลดอัตราการเกิดอาชญากรรมในชุมชนเมืองได้ โดยข้อมูลนี้ได้จากการเก็บข้อมูลในเมืองบัลติมอร์ ชิคาโก วอชิงตัน ดี.ซี. โดยมีจุดประสงค์ที่จะทดสอบประสิทธิภาพของกล้องวงจรปิดต่ออัตราการเกิดอาชญากรรมและความคุ้มค่าสำหรับการใช้งานของกล้องวงจรปิดเอง โดยการเก็บข้อมูลนี้มีระยะเวลานานสิบปี


ผลการศึกษาพบว่าการใช้กล้องวงจรปิดนั้นสามารถลดการก่ออาชญากรรมได้จริงและมีความคุ้มค่าต่อการใช้งาน แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานที่ว่าต้องติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมและต้องคอยตรวจสอบหน้าจออย่างสม่ำเสมออีกด้วย โดยความคุ้มค่านั้นพบว่าเมืองชิคาโกโดยปกติแล้วจะเสียค่าใช้จ่ายด้านระบบรักษาความปลอดภัยให้กับสวนสาธารณะสองแห่งเป็นจำนวนกว่า 190,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน แต่ภายหลังจากติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วพบว่าทางเมืองสามารถทำการลดค่าใช้จ่ายและความสูญเสียในแต่ละเดือนได้ถึง 815,000 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อรวมกับความสูญเสียของเหยื่อจากการก่ออาชญากรรมแล้วด้วย โดยผลพวงที่ตามมากจากการใช้งานกล้องวงจรปิดนั้นสามารถลดค่าใช้จ่ายในการสอบสวนสืบสวนเป็นอย่างมากอีกด้วย เพราะข้อมูลจากล้องวงจรปิดนั้นสามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนกว่าคำบอกเล่า และสามารถนำไปสู่การจับผู้ร้ายตัวจริงได้รวดเร็วมากขึ้นอีกด้วย


อย่างไรก็ตามผู้ทำการวิจัยได้แนะนำว่าการใช้งานกล้องวงจรปิดเพื่อลดอาชญากรรมนั้นต้องทำความเข้าใจถึงความจำเป็นต่อผู้อาศัยเสียก่อน เพราะเป็นการยากที่จะให้ผู้คนทั่วไปเข้าใจถึงความจำเป็นของกล้องวงจรปิด อีกทั้งยังรู้สึกลำบากใจเมื่อเดินผ่านใต้กล้องวงจรปิดอีกด้วย

ระบบกล้อง ipcamera

ระบบกล้อง ipcamera

ครั้งนี้เราจะพูดถึงเรื่องของมาตราฐาน ONVIF ที่มีอยู่ใน กล้องวงจรปิด IP Camera กันครับ หลายท่านอาจจะสงสัยว่ามาตราฐาน ONVIF คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร แล้วเกี่ยวข้องกับ กล้องวงจรปิด IP Camera อย่างไร ครั้งนี้ผมมีคำตอบครับ

 Onvif (Open Network Video Interface Forum) คือ มาตรฐานกลางระดับโลกที่สามารถให้กล้องไอพีสามารถสื่อสารกับอุปกรณ์บันทึก หรืออจากพูดได้ว่าเป็นมาตรฐานกลางของการสื่อสารระหว่างเครือข่ายอุปกรณ์วีดี โอ (IP-Based physical security) โดยต่อไปนี้ไม่ต้องพึงซอฟท์แวร์ของแต่ละค่ายผู้ผลิตกล้อง เหมือนในอดีต แค่เพียงเห็นสัญลักษณ์นี้   ที่กล้องไอพี (IP Camera) หรือ อุปกรณ์บันทึก (NVR หรือ Software) ก็สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้เลย โดยผู้ใช้สามารถที่จะเลือกกล้องไอพี แต่ละยี่ห้อที่มีสัญลักษณ์นี้ มาใช้ภายในระบบเดียวกันได้เลย

 ONVIF เป็นการรวมตัวของ องค์กรที่พยายามพัฒนาให้เป็นไปในรูปแบบหลักสากล ซึ่งเป็นการรวมตัวกันอย่างเป็นทางการของกลุ่มบริษัท /องค์กรที่ ไม่หวังผลกำไร (ONVIF) มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างระบบรักษาความปลอดภัยโดยเครือข่ายทางการตลาด ภารกิจหลักคือ การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา และใช้มาตรฐาน ONVIF เพื่อเปิดทางสำหรับการอินเทอร์เฟซของผลิตภัณฑ์วิดีโอ เครือข่ายทั่วโลก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง สร้างมาตรฐานสาหรับ IP(Internet Protocal) ผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมาย ONVIF สามารถที่จะสื่อสารกับอีกฝ่ายหนึ่งได้ โดยหน่วยงานที่ริเริ่มการจัดตั้ง ONVIF นั้น เป็นการ รวมตัวกันระหว่าง AXIS Communications Bosch & Sony โดยมีจัดตั้งเป็นระบบคอร์ปอเรชั่นอย่าง เป็นทางการเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2008 ปัจจุบัน มีบริษัทกล้องวงจรปิดที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกรวมทั้งหมดรวม 295 บริษัททั่วโลก

สรุป การใช้งานกล้องวงจรปิดชนิด ipcamera เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกใช้กล้องที่มีระบบ onvif ซึ่งถ้าเราไม่เลือกใช้ระบบนี้เราจะไม่สามารถต่ออุปกรณ์กล้องของเราเข้ากับ ระบบของบริษัทอื่นได้เลย ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ sony,samsung ฯลฯ ก็ตามเราจะใช้ได้ยี่ห้อเดียวคือยี่ห้อที่ท่านใช้อยู่นั้นๆ ซึ่งจะเป็นการผูกมัดกับบริษัทค่ายเดียวให้ซื้อขายกับท่านเท่านั้น ถ้าเกิดบริษัทนั้นปิดตัวไปท่านจะต้องเปลี่ยนกล้องทั้งระบบ

Source: ระบบกล้อง ipcamera

วันเสาร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2557

มาตรฐานการผลิตสายเคเบิ้ล
มาตรฐานการผลิตสายเคเบิ้ล RG-6 สำหรับกล้องวงจรปิด มี 2 มาตรฐาน คือ
 • M เป็นมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาในการผลิตสายโค แอ็ค ซึ่งเริ่มต้นพัฒนามากจากกิจการทางด้านทหารของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ ค.ศ. 1930 สำหรับสายโคแอ็ค นั้น มีด้วยกันหลากหลายรุ่นตามความต้องการในการใช้งาน เช่น สายโคแอ็ค RG-58C-U , RG-59B/U , RG-6/U ฯลฯ ดังนี้ เช่น
  • /U = Universal คือการใช้งานทั่วไป

  • C = Revision Designed เป็นรุ่นที่มีการปรับปรุงจะเป็นตัวอักษร A ,B หรือ C

  • 58 = A Number Assigned เป็นตัวเลขแสดงเบอร์ของสายโคแอค เช่น 58 , 59 ,6 ฯลฯ

  • RG = Radio Guide ท่อนำคลื่นความถี่
 • JisnC3501 เป็นมาตรฐานของญี่ปุ่น ซึ่งเกิดจากกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่นเริ่มต้อนก่อนตั้งหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 ในปี 1945 และประกาศมาตรฐานในงานอุตสาหกรรมปี 1949 ใช้ชื่อว่า Japaneselndustrial Standard (JIS) เพื่อผลิตสาย 3C-2v,7c-2v ฯลฯ ซึ่งมีด้วยกันหลากหลายรุ่น สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ ตัวย่อต่างๆ มีความหมายดังนี้ เช่น 3C-2v
  • V = Single braided outer conductor Double braided outer conductor ลักษณะของชีลด์

  • + เปลือกหุ้ม เช่น E = ชีลด์ทองแดง + PE L = ชีลด์อลูมีเนียม + PVC

  • N = ชีลด์ + ไนลอน V = ชีลด์ทองแดง + PVC

  • W = ชีลด์ทองแดง 2 ชั้น + PVC

  • 2 =  Solid PE dielectric core วัสดุที่ทำไดอิเลคตริก ( F = โฟม) , (2 = PE โพลิเอธีลีน)

  • C = Impedance ค่าอิพีแดนซ์ (C = 75โอมห์),(d = 50 โอมห์)3 = Approx,diameter of dielectric core ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

Source: มาตรฐานการผลิตสายเคเบิ้ล

วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557

กล้องวงจรปิดแบบโดม
 ( Dome Camera ) ครบทั้งคุณภาพและความสวยงาม


Mobile2


กล้องวงจรปิดแบบโดม ( Dome Camera ) มีจุดเด่นอยู่ที่การออกแบบที่มีลักษณะเฉพาะตัว กะทัดรัด สวยงาม ด้วยรูปทรงโดมแบบครึ่งวงกลม เหมาะสำหรับการติดตั้งใช้งานในพื้นที่ภายในอาคาร ในสำนักงาน ห้องประชุม หอพัก คอนโด บริเวณประตูเข้าออก ฯลฯ เพราะรูปทรงที่ดูแล้วสวยงาม แถมยังดูแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อย มากกว่ากล้องวงจรปิดแบบอื่นๆ

กล้องวงจรปิดแบบโดมจะมีชุดฝาครอบ ซึ่งช่วยในการป้องกันฝุ่นละอองช่วยยืดอายุการใช้ เหมาะกับการติดตั้งบน ฝ้า เพดาน

กล้องวงจรปิดแบบโดมมีให้เลือกใช้งานหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น

-กล้องโดม แบบทั่วไป ที่จะมีรูปทรงมาตรฐาน คือ จะเป็นทรงครึ่งวงกลม ตัวกล้องทำมาจากพลาสติกทั้งตัว สามารถปรับมุมกล้องได้รอบทิศทาง เหมาะสำหรับการติดตั้งในพื้นที่ภายในอาคาร เพราะไม่ทนต่อ ฝน แดด เนื่องจากถูกออกแบบมาให้ใช้ภายในอาคารเท่านั้น

-กล้องโดม ชนิดป้องกันการทุบทำลาย มีจุดเด่นอยู่ที่ความแข็งแรงทนทานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต โดยวัสดุหลักทำด้วยเหล็ก ขณะที่ฝาครอบทำด้วยพลาสติกผสมยางหนาเป็นพิเศษ ทำไห้เกิดความยึดหยุ่นเมื่อมีการกระแทก เหมาะแก่การนำไปตั้งในจุดเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ เช่นภายนอกอาคาร บนถนนทั่วไป หรือใครที่ต้องใช้กล้องวงจรปิดที่ทนทาน ทนต่อการทุบทำลายของมิจฉาชีพหรือผู้ที่ไม่หวังดี

-กล้องโดม ชนิดอินฟาเรด กล้องวงจรปิดชนิดนี้เหมาะแก่การติดตั้งในที่มืด เพื่อรับชมภาพที่ชัดเจนขึ้นในที่ที่แสงน้อย เช่น ต้องการรับชมภาพหรือบันทึกภาพในเวลากลางคืน ซึ่งกล้องวงจรปิดแบบโดมก็สามารถตอบโจทย์การรับได้ไม่แตกต่างจากกล้องวงจรปิดประเภทอื่นๆ

Source: กล้องวงจรปิดแบบโดม

วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2557

กล้องไอพีไร้สาย
กล้องวงจรปิดไร้สาย(กล้องไอพี)


cctvok-3001hdกล้องไอพีนปัจจุบันมีทั้งแบบมีสายไฟเดินต่อเข้ากับกล้องวงจรปิด และแบบไร้สายไม่ต้องเดินสายต่อเข้ากับกล้องวงจรปิด ในบมความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับกล้องวงจรปิดไร้สายกันค่ะ


1. มีขนาดเล็กและน้ำเบา ตัวความที่กล้องวงจรปิดไร้สายนั้น มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา เหมาะแก่การไม่เป็นที่สังเกตุของคนส่วนใหญ่ ทำให้กล้องวงจรปิดไร้สายเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ


2. ติดตั้งเองได้ทันที ปกติการติดตั้งกล้องวงจรปิดนั้นมีความยุ่งยากเพราะต้องเดินสาย ไปยังจุดต่าง ๆ เพื่อชื่อม กล้องวงจรปิดเข้าด้วยกัน ซึ่งต้องใช้ผู้เชายวชาญหรือช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดมาติดตั้งให้ แต่สำหรับกล้องวงจรปิดไร้สายไม่จำเป็นต้องเดินสายไฟเป็นก็สามารถติดตั้งเองได้ง่าย เพียงเวลาไม่ถึง 10 นาที ก็สามารถติดตั้งเสร็จได้ทันที


3. มีเสา WiFi อยู่ในตัวเอง กล้องวงจรปิดไร้สาย ไม่ได้ติดตั้งด้วยการเดินสายเพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต กล้องวงจรปิดไร้สายจึงต้องมีเสา WiFi เอาไว้สำหรับรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต เพื่อจะทำให้กล้องวงจรปิดไร้สายเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา และสามารถดูภาพจากกล้องวงจรปิดแบบออนไลน์ได้


4. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วสามารถดูภาพออนไลน์ได้ทันที เมื่อเราติดตั้งกล้องวงจรปิดไร้สายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในเรื่องของการดูภาพผ่านอินเตอร์เน็ตก็เป็นเรื่องง่าย ให้เราเข้าไปดาว์โหลด Application มาไว้ที่เครื่อง และใส่รหัสที่เราได้ตั้งเอาไว้ แค่นี้เราก็สามารถดูภาพผ่านกล้องวงจรปิดแบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมงได้แล้ว


5. เคลื่อนย้ายได้สะดวก ถ้าเราติดตั้งกล้องวงจรปิดไร้สายเสร็จแล้วแต่เราไม่พอใจกับมุมภาพที่เราได้ติดตั้งไว้ เราสามารถถอดกล้องวงจรปิดและเคลื่อนย้ายตำแหน่งที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดได้สะดวกและรวดเร็ว เพราะไม่ต้องรื้อสายไฟให้วุ่นวาย


หลายคนคงเห็นถึงความสะดวกสบายของกล้องวงจรปิดแบบไร้สายนี้แล้ว อย่าลืมลองซื้อไปทดลองใช้กันนะค่ะ เพราะราคาไม่แพง ทำงานเหมือนกล้องวงจรปิดแบบมีสายทุกประการ แถมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเพราะเราสามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเอง ทำให้ประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้เยอะเลยใช่ไหมค่ะ

Source: กล้องไอพีไร้สาย