วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ข้อระวังในการติดตั้งกล้องวงจรปิด

ข้อควรระวังในการติดตั้งกล้องวงจรปิด


ภาพจากกล้องวงจรปิดมีประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนอย่างมาก เช่น คดีวางระเบิดที่สุขุมวิท 71 (ซอยปรีดีพนมยงค์) ขโมยสินค้าในร้านสะดวกซื้อ 7-11 การทะเลาะวิวาทในสถานบริการ การลักทรัพย์ในอาคารบ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม กล้องวงจรปิดมีประโยชน์มากแต่ก็มีข้อควรระวังในการจัดหามาใช้งาน ผมได้รับข้อมูลว่ามีบริษัทขายกล้องวงจรปิด บางรายเก็บรหัสในการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าของกล้องวงจรปิดทางออนไลน์ไว้ เป็นการส่วนตัวและนำไปเผยแพร่ให้กับลูกค้ารายอื่นได้ทราบโดยไม่ได้รับอนุญาต ในขณะขายสินค้ากล้องวงจรปิดให้กับลูกค้ารายอื่น ทำให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าที่เคยใช้บริการติดตั้งกล้องวงจรปิด รายอื่น ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมาก จนเป็นต้นเหตุให้เจ้าของบ้านถูกลักทรัพย์ในเวลาต่อมา ผมในฐานะเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใน องค์กรของหอการค้าไทยและอีกหลายหน่วยงาน รวมทั้งภาครัฐ ขอนำรายละเอียดเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดทั้งผลดีและผลเสีย มานำเสนอต่อผู้อ่านมาเป็นเครื่องเตือนใจก่อนใช้ดังนี้

 • ความหมายของกล้องวงจรปิด

CCTV = Close Circuit Television ความหมายคือ โทรทัศน์วงจรปิด ความหมายของ "วงจรปิด" มาจากหลักการของไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คือ ไฟฟ้าครบวงจรหรือเปิดอยู่ตลอดเวลา

 • ประโยชน์ของกล้องวงจรปิด


 1. ดูความเคลื่อนไหวคนเข้า-ออก อาคาร สถานที่
 2. เป็นพยานหลักฐานสำคัญในการพิสูจน์การกระทำความผิดของผู้กระทำความผิดในชั้นตำรวจหรือชั้นศาล
 3. เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการป้องกันและป้องปรามอาชญากรรมและการทุจริตภายในองค์กร
 4. เฝ้าดูพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัว เช่น พี่เลี้ยงเด็ก เป็นต้น


 • ภัยจากกล้องวงจรปิด


 1. คนขายอุปกรณ์ ช่างติดตั้งอุปกรณ์วงจรปิด ถ้าไม่สุจริตเก็บรหัสส่วนตัวในการเข้าถึงกล้องวงจรปิดของลูกค้า โดยไม่แจ้งให้ลูกค้าทราบ หลังจากนั้นไปเข้าถึงข้อมูลวงจรปิดของลูกค้าทางออนไลน์
 2. การนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต นำไปเผยแพร่ให้กับลูกค้ารายอื่นหรือบุคคลภายนอก ให้รู้ข้อมูลความเคลื่อนไหวภายในอาคาร สถานที่ โดยไม่ได้รับอนุญาต
 3. มีการนำไปทำซ้ำและไปเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต ทำให้ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือได้รับความอับอาย
 4. มีการนำไปทำซ้ำลงในดีวีดีหรือวีซีดี และนำไปจำหน่ายเป็นหนังเรทเอ็กซ์ เรทอาร์ ตามตลาดมืด เช่น บ้านหม้อ
 5. การนำรหัสการเข้าถึงข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทางทุจริต นำรหัสในการเข้าถึงกล้องวงจรปิดของลูกค้าทางออนไลน์ไปจำหน่ายให้กับพวก มิจฉาชีพ เพื่อเข้าไปขโมยทรัพย์สินของเจ้าของบ้าน หรือเจ้าของอาคาร สถานที่ ทำให้การลักทรัพย์เป็นไปด้วยความสะดวก


 • การเก็บรักษากล้องวงจรปิดหรือฮาร์ดดิสหรือเทอย่างปลอดภัย

- การบันทึกภาพพร้อมเสียงจะต้องจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ยากต่อการเข้าถึงหรือการลักทรัพย์หรือ
ผลประโยชน์หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูล
- การลบข้อมูลกล้องวงจรปิด เช่นในอดีตที่ผ่านมามีเรือนจำแห่งหนึ่งได้ทำการลบข้อมูลในฮาร์ดดิส ซึ่งเป็น
พยานหลักฐานสำคัญ ทำให้ไม่สามารถจับตัวผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้
- สถานีตำรวจแห่งหนึ่งมีผู้ต้องหาถูกแขวนคอตายและถูกทำร้ายร่างกายจนน่วม แต่ผู้กำกับการสถานีตำรวจ
แจ้งว่าไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลในห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ ทำให้ผู้กระทำความผิด ซึ่งอาจเป็นตำรวจหรือผู้ต้องขังด้วยกันรอดพ้นจากการกระทำความผิดไปได้

 • ขั้นตอนในการเข้าถึงกล้องวงจรปิด

- ทุกองค์กรต้องมีกฎระเบียบในการบันทึกข้อมูลและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับความพร้อมในการบันทึกภาพของกล้อง ความมีอยู่ของข้อมูล
- เจ้าของกิจการจะต้องระมัดระวังไม่ให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปแก้ไขหรือลบข้อมูลในฮาร์ดดิสได้ ควรจะ
มีระบบ วิธีการในการจัดการเพื่อป้องกันการทำลายหลักฐาน
- การตรวจสอบกล้องตามจุดต่าง ๆ เคยมีคดีทุจริตในองค์กร มีการย้ายตำแหน่งกล้องไปทางอื่น ทำให้ไม่
เห็นเหตุการณ์ขณะมีการทุจริตหรือการลักทรัพย์ ทำให้ผู้กระทำความผิดลอยนวลได้
- การนำข้อมูลในกล้องวงจรปิดไปเป็นพยานหลักฐานในชั้นศาล ต้องไม่มีการตัดต่อ แก้ไขข้อมูล มิฉะนั้นไม่
อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้ ถือว่าเป็นพยานหลักฐานที่มีข้อบกพร่อง การส่งพยานหลักฐานจะต้องส่งไปตามความเป็นจริงเท่านั้น

การนำข้อมูลในกล้องวงจรปิดไปใช้ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาล

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา 241 สิ่งใดใช้เป็นพยานวัตถุต้องนำมาศาล

ในกรณีที่นำมาไม่ได้ ให้ศาลไปตรวจจดรายงานยังที่ที่พยานวัตถุนั้นอยู่ตามเวลาและวิธีซึ่งศาลเห็นสมควรตามลักษณะแห่งพยานวัตถุ


มาตรา 242 ในระหว่างสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา สิ่งของซึ่งเป็นพยานวัตถุต้องให้คู่ความหรือพยานตรวจดู

ถ้ามีการแก้ห่อหรือทำลายตรา การห่อหรือตีตราใหม่ให้ทำต่อหน้าคู่ความหรือพยานที่เกี่ยวข้องนั้น

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559

กล้องวงจรปิดแบบไหนอยากเอาไปใช้งาน

ในด้านการใช้งานสำหรับตัวกล้องวงจรปิดแบบไหนที่หลายคนนั้นอยากเอาไปใช้งาน


ในส่วนของเทคนิคการใช้งานกับตัวกล้องเป็นเรื่องสำคัญโดยหลายท่านจำเป็น ที่จะต้องรู้เพราะว่าจะได้หาใช้ให้เหมาะสมต่อวิธีการใช้งานอีกทั้งหน้างาน อีกด้วยว่าต้องเลือกใช้ลักษณะไหนจึงจะดีโดยมีหลายคนซึ่งไม่มีความรู้ในส่วน นี้แต่อยากจะติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อไว้ใช้งานสำหรับบ้านอีกทั้งวงจรปิด ในปัจจุบันโดยมีหลายๆแบบและหลายชนิดดังนั้นหากมีความรู้ในด้านเทคนิคการ เลือกใช้งานแบบไหนให้เหมาะสมโดยจะเป็นประโยชน์กับท่านเป็นอย่างยิ่ง
สำหรับในเรื่องวิธีการใช้งานของตัววงจรปิดที่หลายคนต้องการนำไปใช้ไปใช้งาน นั้นโดยมีอยู่ 2 ประเภทโดยส่วนใหญ่จะเลือกใช้ลักษณะภายในและแบบภายนอกในเรื่อง ของการใช้งานภายในนั้นสามารถหาใช้ได้ทั้งระบบเดินสายหรือระบบไร้สายโดย สำหรับตัว cctv แบบภายในซึ่งเลือกใช้แบบโดมเพราะว่าแบบโดมซึ่งลักษณะ รวมถึงไซส์ที่เล็กรวมถึงแบบโดมซึ่งไม่สามารถกันน้ำกันฝนได้ซึ่งไม่เหมาะที่ จะนำไปใช้งานและติดตั้งภายนอกในเรื่องของภายนอกนั้นส่วนมากจะหาแบบทรงกระบอก เนื่องด้วยมีความแข็งแรงคงทนสามารถกันน้ำกันฝนได้แต่ก็มีหลากหลายคนซึ่งเอา กล้องทรงกระบอกไปติดตั้งภายในก็มีเช่นกันเนื่องจากกล้องทรงกระบอก ปัจจุบันนี้มีการพัฒนาไปมากทั้งระบบรวมทั้งขนาดโดยไม่ใหญ่มากเหมือนแต่ก่อน โดยนั่นทำให้ผู้ที่ต้องการจะติดตั้งกล้องวงจรปิดหาซื้อไปใช้งานเนื่องด้วย ใครๆก็อยากได้สินค้าที่สามารถเลือกใช้งานได้ทุกสถานที่และสินค้าซึ่งมีความ แข็งแรงส่วนในด้านของระบบนั้นมีตั้งแต่อนาล็อก ระบบHD-CVIและ ระบบIP CAMERAสำหรับระบบอนาล็อกโดยเป็นระบบธรรมดาซึ่งในปัจจุบันไม่มีการผลิตแล้ว ส่วนระบบHD-CVI และเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาทดแทนระบบอนาล็อกข้อดีคือจะได้ภาพโดยมีความคมชัด ลักษณะHDแต่ราคาจะพอๆกับระบบอนาล็อกแต่สำหรับระบบIP CAMERAแล้วจะเป็นระบบที่มีความคมชัดสูงและราคาก็จะแพงตามคุณภาพเหมือนกัน
เทคนิค การใช้งานของตัวกล้องซึ่งท่านต้องการนั้นซึ่งทั่วไปแล้วมี อยู่2ประเภทคือแบบวิธีการใช้งานแบบภายในและการใช้งานแบบภายนอกซึ่งทั่วไป แล้วจะเลือกจากลักษณะการใช้งานของอย่างนี้ส่วนลักษณะภายในซึ่งหลากหลายท่าน เลือกใช้จะเป็นแบบโดมซะส่วนมากส่วนภายนอกส่วนมากจะเลือกใช้วงจรปิดทรง กระบอกเพราะว่ามีความแข็งแรงคงทนกว่ากล้องลักษณะที่เลือกใช้ภายในซึ่งท่าน ที่ต้องการจะใช้งานในลักษณะไหนนั้นท่านก็สามารถหาซื้อมาใช้งานได้เลย

ข้อดีของการเลือกซื้อ กล้องวงจรปิด โดยมีอินฟาเรด

ปัญหาที่หลายท่านเลือกซื้อกล้องชนิดมีอินฟาเรดเพราะว่าสถานที่ใช้ติดตั้งนั้นไม่ มีแสงสว่างหรือมืดสนิทและการใช้วงจรปิดชนิดมีอินฟาเรดจะปรับแสงให้ สว่างโดยเป็นภาพขาว-ดำเหมาะสมสำหรับการใช้งานในช่วงเวลากลางคืนและยังสามารถ ใช้งานได้ในช่วงเวลากลางวันอีกด้วย
ข้อดีของกล้องประเภทอินฟา เรดมีประโยชน์อย่างยิ่งกับพื้นที่หรือบริเวณที่ใช้ติดตั้งเป็นพื้นที่ที่ไม่ มีแสงสว่างโดยเป็นพื้นที่ทึบแสงหรือมืดสนิทซึ่งจะไม่เหมือนกล้องที่ไม่มีอิน ฟาเรดโดยสามารถใช้ได้สำหรับตอนกลางวันซึ่งไม่สามารถเลือกใช้ได้ในตอนกลางคืน ส่วนกล้องแบบอินฟราเรดสามารถเลือกใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนแต่ภาพ ที่ได้ในช่วงเวลากลางคืนของกล้องCCTVชนิดที่มีอินฟาเรดจะได้ภาพชนิดขาว-ดำ ซึ่งระยะในเรื่องการมองเห็นสำหรับCCTVชนิดอินฟาเรดซึ่งจะอยู่ในระยะ 10-20เมตรที่สามารถมองเห็นได้ในตอนกลางคืนหลายคนที่เลือกใช้วงจรปิดประเภทอินฟาเรด ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์เพราะว่าสามารถมองเห็นได้ทั้งกลางวันและกลางคืน กล้องcctv ประเภทอินฟาเรดโดยได้รับความสนใจจากผู้ที่ต้องการนำไปติดตั้งกับที่บ้านสูงมากขึ้นเรื่อยๆ

วิธีการเลือกใช้วงจรปิด ชนิดมีอินฟาเรดซึ่งมีข้อดีในด้านการทำงานที่สามารถทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่ง ที่หลายคนที่เลือกใช้กล้องแบบมีอินฟาเรดเพราะว่าต้องการใช้งานในช่วงเวลากลางคืนเพราะ กล้องCCTV อินฟาเรดสามารถทำงานได้ถึงแม้บริเวณนั้นซึ่ง ไม่มีแสงสว่างเลยก็ตามโดยต้องอยู่ในระยะ 10-20 เมตรเนื่องจากถ้าไกลกว่านี้อินฟราเรดจะส่องไม่ถึง

คุณสมบัติของกล้องโดมที่คนส่วนใหญ่นิยมเลือกติดตั้ง

หลายท่านที่เลือกใช้งานกล้องชนิดโดมเนื่องด้วยกล้องวงจรปิดแบบโดมมีขนาดที่เล็ก กะทัดรัดเหมาะกับการเอาไปติดตั้งภายในตัวบ้านหรือบริเวณตัวอาคารสูงที่สุด เพราะกล้องแบบเป็นกล้องที่เลือกใช้สำหรับติดตั้งภายในเท่านั้นซึ่งทำให้หลาย คนเอาไปติดตั้งหรือเลือกใช้งานกันเป็นจำนวนมากและส่วนมากที่หลายท่านเลือก ใช้จะเป็นระบบกล้องไอพี เยอะกว่าระบบกล้องอนาล็อกซึ่งนี้ก็ เพราะว่ากล้องวงจรปิดไอพีที่ซึ่งมีความคมชัดค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับระบบ กล้องวงจรปิด ประเภทอนาล็อกหรือกล้องวงจรปิด ประเภทธรรมดาและมีความคมชัดไม่สูงเท่าไหร่


กล้องวงจรปิดลักษณะโดมโดยมีขนาดเล็กกะทัดรัดตั้งแต่ระบบ กล้องที่เป็นชนิดไอพีและก็แบบอนาล็อกในส่วนของความเหมาะสมของวิธีการเลือก ใช้งานหรือการเลือกติดตั้งกล้องวงจรปิดประเภทโดมซึ่งจะเหมาะสมกับการใช้งาน สำหรับภายในเท่านั้นเนื่องด้วยกล้องประเภทโดมไม่สามารถกันน้ำหรือหรือกันฝน ได้ซึ่งจะแตกต่างกับกล้องทรงกระบอกโดยเข้ากับการเลือกติดตั้งแบบภายนอกซึ่ง สามารถกันน้ำกันฝนได้และประเภทของกล้องโดมที่หลายคนนิยมเลือกติดตั้งโดยเป็น กล้องชนิดโดมระบบไอพีเพราะเป็นระบบที่มีความคมชัดสูงในองค์กรหรือใน หลายๆหน่วยงานและคนส่วนมากนิยมใช้งานเพราะว่าหลายๆคนที่เลือกทำงานเพราะว่า ต้องการภาพซึ่งมีความคมชัดและราคาที่อยู่ในระดับปานกลางที่คุณสามารถเลือก ซื้อได้หลายคนจึงเลือกสั่งซื้อไปติดตั้งบริเวณภายในบ้านกันเป็นจำนวนมาก

ประโยชน์ของกล้องประเภทโดม ซึ่งคนส่วนใหญ่ต้องการเลือกซื้อไปใช้งานหรือเลือกไปติด ดั้งนั้นเนื่องจากกล้องวงจรปิดแบบโดมมีคุณสมบัติสำหรับในด้านการติดตั้งที่ เหมาะสมกับภายในบ้านมากที่สุดหลายคนคงสงสัยว่าทำไมกล้องโดมถึงเหมาะที่จะติด ตั้งเฉพาะภายในเท่านั้นเนื่องจากกล้องโดมไม่สามารถกันน้ำกันฝนได้เหมือน กล้องวงจรปิดลักษณะทรงกระบอกที่สามารถกันน้ำกันฝนได้จึงทำให้หลายคนที่ต้อง การติดตั้งภายในเลือกใช้กล้องโดมซึ่งเหมาะกับการทำงานลักษณะภายในเยอะที่สุด