วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

นายกฯออกจอคืนความสุขฟุ้งเศรษฐกิจดีหลังขจัดขัดแย้ง

977015จี้ลดราคาสินค้าฝันผุดตลาดน้ำทั่วกรุง

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า สำหรับในเรื่องของการควบคุมราคาสินค้า ตลาดชุมชน ตลาดข้าว ตลาดยาง วันนี้รัฐบาล ก็ทุ่มเทอย่างเต็มที่ ในการจะควบคุมดูแลราคาไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์ หรือกระทรวงอะไรก็ตาม อย่าไปตำหนิ ตนก็สั่งการไปทุกครั้ง รมว.พาณิชย์และข้าราชการก็ลงไปเดินเอง ปัญหาอยู่ที่ว่าผู้ปฏิบัติบางทีก็ไม่ค่อยเชื่อฟัง บางทีก็พอบอกไปก็ทำ พอไม่บอกไม่ดูก็เอาใหม่อีก นี่มันเป็นนิสัยที่จะต้องช่วยกันแก้ไข ทั้งรัฐ ทั้งภาคเอกชน ประชาชนก็อย่าเอารัดเอาเปรียบกันมากนักก็แล้วกัน อยากเอาเรือของสำนักงานระบายน้ำกทม. รับคนเที่ยวทางน้ำ วันหนึ่งขนคน 4,000 กว่าคน ตนก็บอกลองดูว่าเปิดท่องเที่ยวอีกได้หรือไม่ เมื่อวานตนพูดกับผู้ว่า กทม. ไปแล้วท่านเห็นด้วย แต่ห้ามใช้เรือเครื่องยนต์แล้วกัน ตนว่าฝรั่งก็สนใจ ที่ต่างประเทศยังเรือกอนโดล่า เรามีเรือจ้างทำสวยๆ ลองคิดแบบนี้ คิดนอกกรอบไปบ้าง ทุกคลองทำได้

ฟุ้งเศรษฐกิจดีหลังขจัดขัดแย้ง

เรื่อง การค้าการลงทุนจากต่างประเทศวันนี้ดีขึ้น อย่ามาพันกับเรื่องเศรษฐกิจ รายได้ในประเทศคนละเรื่อง ดีขึ้นหลังจากที่เราเข้ามาขจัดความขัดแย้งนะปีนี้ มีนักลงทุนชาวต่างชาติสนใจมาลงทุนในไทยโดยขอขอสิทธิประโยชน์จากบีโอไอ เพิ่มขึ้นถึงกว่า 1,500 ราย แล้วก็มีเม็ดเงินลงทุนกว่า 1 ล้านล้านบาท มีนักลงทุนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ผ่านขั้นตอนการอนุมัติในปีที่ผ่านมาคือปี 57 ไปแล้วนี่ 900 ราย เป็นเม็ดเงินลงทุนกว่า 480,000 ล้านบาท ในเดือนม.ค. 2558 นี้ ได้การอนุมัติไปอีก 92 ราย คิดเป็นมูลค่า 19,000 ล้านบาท

เจราจาเพื่อนบ้านแก้แรงงานขาด

ปัญหาการขาดแคลน แรงงานถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากในเวลานี้ เราคาดว่าจะขาดแคลนแรงงานประมาณ 6-7 หมื่นคน เราก็จำเป็นต้องจัดระบบ คัดแยกประเภทแรงงานต่างๆ และเตรียมการนำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเพิ่มเติม แต่ต้องควบคุมให้ได้ด้วยกฎหมาย ไม่ให้เป็นปัญหา เราก็มีชาวไทยภูเขาอยู่มาก อาจจะต้องมาพิจารณาเอามาใช้ในเรื่องของการสมัครเป็นแรงงาน

นั่งประธานซูเปอร์บอร์ดการศึกษา

เรื่อง ผลการดำเนินการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อันนี้เป็นการขยายโอกาสลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาก็เน้นให้กับโรงเรียนใน เมืองและในชนบท ระยะแรกจาก พ.ย. 57 ถึงปัจจุบัน ตอนนี้รัฐบาลก็จะตั้งซูเปอร์บอร์ดเรื่องการศึกษา ได้พูดกับรมว.ศึกษาฯแล้ว ไม่ได้ไปก้าวก่ายงานของรมว.ศึกษาฯ ตนต้องการที่จะสั่งการให้ชัดเจนขึ้น เพราะว่าในส่วนของกระทรวงศึกษา ในส่วนของ สปช. ก็มีอยู่แล้ว เป็นเรื่องของการปฏิรูป แต่ยังไม่มีผลเป็นรูปธรรมมากนัก เพราะติดขัดด้วยเรื่องระเบียบ ในส่วนของกระบวนการจัดหาตำราและหนังสือเรียนนั้น ก็ต้องมาทบทวนกันใหม่ เพื่อให้ได้หนังสือเรียนราคาถูก มีคุณภาพ รัฐบาลก็อาจจะต้องดูแลค่าใช้จ่ายเหล่านี้ด้วย เกี่ยวกับเรื่องของตำราเรียน ตั้งแต่อนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รถไฟความเร็วสูงชัดเจนปีนี้

มีอีกเรื่องสำคัญคือ เรื่องการพัฒนาระบบราง โดยจะมีการพัฒนาคู่ขนานเพื่อเชื่อมโยงไทยกับประเทศอื่นๆ ในส่วนของเส้นทางรถไฟที่จะร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนนั้น ขณะนี้กระทรวงคมนาคมได้มีการหารือคณะทำงานร่วมไทย-จีนไปแล้ว เพื่อเตรียมการออกแบบ เวนคืนที่ดิน เตรียมความพร้อมบุคลากร เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งจะต้องมีการถ่ายทอดกันต่อไป โดยจะมีการแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 ช่วงด้วยกัน ได้แก่ กรุงเทพฯ-แก่งคอย 133 กม. แก่งคอย-มาบตาพุด 246.5 กม. แก่งคอย-นครราชสีมา 138.5 กม. และนครราชสีมา-หนองคาย 355 กม. ทั้งนี้จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในช่วงที่ 1 และ 2 ภายในเดือน ต.ค. 2558 และก่อสร้างช่วงที่ 3 และ 4 ภายในเดือน ธ.ค. 2558 โดยมีแผนจะให้แล้วเสร็จและเริ่มเดินรถได้ภายในปี 2561 โดยรัฐจะเร่งพิจารณาให้เห็นผลชัดเจนในปีนี้

ย้ำแก้กฎหมายก่อนเปิดสัมปทาน

สำหรับ เรื่องพลังงานมติที่ประชุม ครม. ได้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการด้วยความรอบคอบและฟังความเห็นประชาชนอัน เป็นประโยชน์ อะไรที่เป็นปัญหา ความขัดแย้ง เห็นไม่ตรงกัน ต้องนำมาพูดคุยหารือกัน และทำให้ได้ข้อยุติเรื่องพลังงาน การดำเนินการในเรื่องนี้ตนได้ดำเนินการในลักษณะที่ว่าให้มีการแก้ไขกฎหมาย ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อนถึงจะเปิดสัมปทานรอบต่อไป ก็คงจะไม่นานนัก ดังนั้นก็ขอให้ทุกพวกทุกฝ่ายต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติเป็น สำคัญด้วย

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Origin: นายกฯออกจอคืนความสุขฟุ้งเศรษฐกิจดีหลังขจัดขัดแย้ง

กมธ.ยกร่างฯคุมเข้มแก้รธน.ยาก

976938โฆษกกมธ.ยกร่างฯ กล่าวต่อว่า จากนั้นให้ส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ได้รับเห็นชอบจากรัฐสภา ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยภายใน 30 วันว่า ร่างแก้ไขฯ นั้นตราขึ้นโดยถูกต้องหรือขัดแย้งกับมาตรา 1 หรือไม่ หากศาลเห็นว่าขัดหรือไม่เป็นไปตามวิธี ก็ถือว่าร่างแก้ไขนั้นเป็นอันตกไป แต่หากศาลวินิจฉัยให้ความเห็นชอบ ก็ให้นำไปสู่การทูลเกล้าฯ และประกาศใช้ต่อไป สำหรับร่างแก้ไขที่ "ไม่ถือเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญ" ส่วนร่างแก้ไขที่เป็น "หลักการพื้นฐานสำคัญ" ก็ให้นำไปสู่การทำประชามติตาม มาตรา 4 ซึ่งหากเสียงข้างมากของประชาชนที่มาใช้สิทธิเห็นชอบให้มีการแก้ไข ก็ให้นำไปสู่การทูลเกล้าฯและประกาศใช้ต่อไป

 

พล.อ.เลิศรัตน์ กล่าวอีกว่า ขณะที่มาตรา 5 กำหนดให้ ทุก 5 ปี นับแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ให้ส.ส. ส.ว. ครม. ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครองสูงสุด และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายละ 1 คน เป็น “คณะผู้ทรงคุณวุฒิอิสระ” มาร่วมทำหน้าที่ประเมินผลการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ และสามารถเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมได้หากเห็นว่าสมควร นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณารายมาตราส่วนที่แขวนไว้ ในมาตรา 196 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำหนังสือสัญญากับต่างประเทศ ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการคงหลักการไว้ตาม มาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ 2550 และมีการเพิ่มเติมในส่วนของการขยายความหมายของหนังสือ สัญญาที่กระทบต่อความมั่นคง พร้อมกับกำหนดให้ ครม.ต้องส่งกรอบการเจรจาที่มีเนื้อหาจะนำไปสู่การทำหนังสือสัญญาให้ กมธ.การต่างประเทศ รัฐสภา พิจารณาภายใน 60 วัน เพื่อให้ความเห็นชอบด้วย

พล.อ.เลิศรัตน์ กล่าวว่า มาตรา 2 การแก้ไขเพิ่มเติมทั่วไป ในภาค 1 พระมหากษัตริย์และประชาชน และการแก้ไขเพิ่มเติม "หลักการพื้นฐานสำคัญ" 5 ด้าน ที่ครอบคลุมในส่วนของโครงสร้างสถาบันการเมืองที่มีสองสภา องค์ประกอบของแต่ละสภา การตรวจสอบระหว่างฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ สาระสำคัญในภาค 3 หลักนิติธรรมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ สาระสำคัญใน ภาค 4 การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง และวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัตินี้ ต้องดำเนินการผ่านการทำประชามติ โดยใช้เสียงข้างมากของประชาชนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อขยายสิทธิเสรีภาพ หรือการมีส่วนร่วมทางการเมือง หรือเพิ่มประสิทธิภาพของศาลหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีหน้าที่ตรวจสอบ อำนาจรัฐ ไม่ถือเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญ ให้ใช้กระบวนการแก้ไขไปตามปกติ ไม่ต้องทำประชามติ เว้นแต่ศาลรัฐธรรมนูญจะตีความว่า เป็นการแก้ไขเพิ่มหลักการพื้นฐานสำคัญ ก็ต้องไปผ่านการทำประชามติ

 

พล.อ.เลิศรัตน์ กล่าวอีกว่า ส่วนกระบวนการแก้ไขได้กำหนดไว้ในมาตรา 3 ตั้งแต่การให้อำนาจ ครม. หรือส.ส.จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 หรือ ส.ส.ร่วมกับ ส.ว.จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 หรือประชาชนเข้าชื่อกันจำนวน 50,000 รายชื่อ สามารถเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ โดยให้รัฐสภาทำหน้าที่พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 3 วาระ โดยการลงคะแนนออกเสียงวาระแรกรับหลักการ ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย ใช้เสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่ ส่วนการพิจารณาในวาระ 3 ก็ต้องใช้วิธีการลงคะแนนโดยเปิดเผย และใช้เสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3เมื่อวันที่ 27 ก.พ. เวลา 15.30 น. ที่พัทยา จ.ชลบุรี พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช โฆษกกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ แถลงถึงความคืบหน้าในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ รายมาตรา ว่า ขณะนี้การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญในขั้นต้นครบทุกมาตราแล้ว เหลือเพียงบทเฉพาะกาล และส่วนที่รอการพิจารณาอีก 5-6 ประเด็น ซึ่งล่าสุดที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบบทสุดท้าย การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งหลักการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 1.แก้ไขไม่ได้ 2.แก้ไขโดยกระบวนการรัฐสภา 3.แก้ไขโดยกระบวนการรัฐสภาและต้องทำประชามติ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ที่แบ่งออกเป็น 4 ภาค มีจุดมุ่งหมายให้คงเนื้อหาหลักของแต่ละภาคเอาไว้ โดยในบทสุดท้ายการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีทั้งหมด 5 มาตรา เริ่มจาก มาตรา 1 ระบุว่า การขอแก้ไขให้มีผลเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา กษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ จะกระทำไม่ได้

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: กมธ.ยกร่างฯคุมเข้มแก้รธน.ยาก

วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เมืองไทยตั้งเป้ากวาดเบี้ย11,986ล้าน

975665ส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนปีนี้อยู่ที่ 5%  โดยตราสารทุนยังให้ผลตอบแทบมากสุด  ซึ่งปีนี้ได้ปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  ด้วยการเน้นลงทุนตลาดหุ้นไทยในกลุ่มสื่อสาร กลุ่มอาหาร และกลุ่มพลังงาน  กองทุนอสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนในต่างประเทศ   อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเงินลงทุนอยู่ที่ 10,000 ล้านบาทแบ่งเป็นการลงทุนในหุ้นและกองทุน 29% ตราสารหนี้ 60% ที่เหลือ 11% เป็นเงินฝาก

“  ปี 57 ที่ผ่านมามีกำไรสุทธิสูง 856 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรที่สูงสุดนับตั้งแต่บริษัทได้ควบรวมกิจการมา แม้ว่าจะเคยประสบผลขาดทุนจากอุทกภัยในปี 54 แต่ปัจจุบันเหตุการณ์ต่างๆ ได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ส่วนผลิตภัณฑ์ยังพัฒนาต่อเนื่องเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ลูกค้า ล่าสุดออกประกันภัยเมืองไทยดี ยกกำลัง 8  ให้ความคุ้มครองด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างนำรถเข้าซ่อม2,000 บาทต่อครั้ง สูงสุดไม่เกิน 3 ครั้งต่อปีคิดเบี้ยเพียง 8,888  บาท พร้อมบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินตลอด 24 ชม.  รวมถึงประกันภัยอยู่ดียกกำลัง 18 คุ้มครองความเสียหายบุคคลภายนอกจากอุบัติเหตุ โจรกรรม การลักทรัพย์ และปล้นทรัพย์ เบี้ยประกันเริ่มตั้งแต่1,600 -18,200 บาท”

นางนวลพรรณ   ล่ำซำ  กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)  เปิดเผยว่า  บริษัทตั้งเป้าหมายไว้ว่าปีนี้เบี้ยประกันรับตรงอยู่ที่ 11,986 ล้านบาท  หรือเติบโตประมาณ 17% จากปี 57   มีเบี้ยประกันภัยรับรวม10,233 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.1%  ซึ่งเบี้ยประกันภัยรับตรงอยู่ที่ 10,028 ล้านบาท ซึ่งเป็นอันดับที่ 4 ของอุตสาหกรรม แบ่งเป็นประกันภัยรถยนต์สัดส่วน 48% และเป็นประกันภัยทั่วไปสัดส่วน  52%  โดยเน้นช่องทางการขายผ่านแบงก์แอสชัวรันด์เพิ่มขึ้น คาดว่าจะมีสัดส่วนเป็น 30% จากเดิม 25%  ขณะที่ช่องทางตัวแทนการขายจะเพิ่มอีก 1-2%  จากปัจจุบันอยู่ 16% เป็น 18%  และมีตัวแทนขายเพิ่มขึ้นอีก 350 คน จากปัจจุบันมีทั้งหมด 6,300 คน ซึ่งจะลดช่องทางพันธมิตรทางธุรกิจรถยนต์ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาทำให้ยอดขายรถยนต์ใหม่เพิ่มขึ้นไม่มากนัก

สำหรับการขายผ่านนายหน้านั้น ได้ขยายกลุ่มคู่ค้าที่มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่และขนาดเล็กมากขึ้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่ม  ส่วนช่องทางธุรกิจขายตรงที่ผ่านมาได้ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในเครือและพนักงานของบริษัท รวมถึงการขายผ่านเทสโก้  โลตัสอินสโตร์กว่า170  สาขาทั่วประเทศ  และพร้อมเป็นผู้นำบริการด้านดิจิตอล อินชัวรันด์ครบวงจร เพื่อรองรับพฤติกรรมของลูกค้า

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Supply: เมืองไทยตั้งเป้ากวาดเบี้ย11,986ล้าน

รมว.พลังงานเซ็นยกเลิกสัมปทานรอบ21แล้ว

975366นอกจากนี้ได้เตรียมแผนรองรับในกรณีที่ไทยไม่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ได้ตามแผนที่วางไว้จะมีการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น โดยตั้งเป้าในกรอบไม่เกิน 20Percent ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดซึ่งการปฏิรูปโครงสร้างพลังงานจะเน้นการลดใช้ ก๊าซธรรมชาติและนำพลังงานทดแทนมาใช้ในการผลิตไฟฟ้ามากขึ้นนายณรงค์ชัย อัครเศรณี รมว.พลังงาน เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแผนดำเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย (กฟผ.) ว่าวันนี้ตนได้ลงนามยกเลิกประกาศการเปิดให้เอกชนยื่นสิทธิสำรวจและผลิต ปิโตรเลียมรอบที่ 21 ตามกรอบระยะเวลาเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 16 มี.ค.ออกไปอีก 3 เดือน ตามคำสั่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งระหว่างนี้ต้องรอคณะทำงานในการแก้ไขกฎหมายการบริหารทรัพยากรปิโตรเลียม ในประเทศให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ก่อนที่จะมีการประกาศให้เอกชนยื่นสิทธิสำรวจและผลิตตามกรอบเวลาเดิมที่ 120 วัน โดยรูปแบบการแก้กฎหมายนั้นทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะเป็นผู้ดำเนินการ

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Resource: รมว.พลังงานเซ็นยกเลิกสัมปทานรอบ21แล้ว

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กูเกิ้ลเปิดบริการจีเมลภาษาเมียนมาร์

975036ทั้งนี้ ก่อนเริ่มเปิดให้บริการฟรีอีเมลเป็นภาษาเมียนมาร์ กูเกิ้ลเริ่มให้บริการระบบสืบค้นข้อมูลที่รองรับภาษาเมียนมาร์มาตั้งแต่ปี  2556 แล้ว

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 25 ก.พ. ว่านายไบรอัน เคมเลอร์ ผู้จัดการฝ่านบริหารงานโครงการของกูเกิ้ล เผยเรื่องการเริ่มให้บริการฟรีอีเมลของบริษัท ที่รู้จักกันดีในชื่อ InchesจีเมลInches เป็นภาษาเมียนมาร์แล้ว ถือเป็นภาษาที่ 74 ในระบบอีเมลของกูเกิ้ล

สถิติของกูเกิ้ลเมื่อปี 2554ระบุว่า มีชาวเมียนมาร์เพียง 500,000 คนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ทได้ ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 1 ของพลเมืองทั้งประเทศในปัจจุบันซึ่งมีมากถึง 51 ล้านคน อย่างไรก็ตาม การที่รัฐบาลเมียนมาร์มีนโยบายเปิดประเทศมากขึ้น สร้างความหวังให้กับกูเกิ้ลว่า จะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ทได้มากขึ้นเช่นกัน

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Resource: กูเกิ้ลเปิดบริการจีเมลภาษาเมียนมาร์

วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อุตุชี้เหนือกลางตะวันออกฝนฟ้าคะนองลมแรง

972008ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆบางส่วน และมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม.Perชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม.Perชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม.Perชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆเป็นส่วนมาก และมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม.Perชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็น กับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ยโสธรอำนาจเจริญ และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม.Perชม.

ภาคกลาง มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี และราชบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม.Perชม.

ภาคตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม.Perชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรกรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไป คลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศพม่าเคลื่อนเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้ และอ่าวไทย เข้ามาปกคลุมประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากลักษณะอากาศดังกล่าว และดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในระยะนี้

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Reference: อุตุชี้เหนือกลางตะวันออกฝนฟ้าคะนองลมแรง

พงศพัศเปิดสภ.ห้วยยางโรงพักทดแทนสร้างเสร็จแห่งแรก

971971พล.ต.อ.พงศพัศกล่าวอีกว่า พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง ผบ.ตร. ได้ให้ความสำคัญกับการก่อสร้างสถานีตำรวจทดแทนทั้ง 396 แห่ง โดยมอบหมายให้ตนเป็นประธาน คณะกรรมการติดตามการดำเนินการโ ครงการก่อสร้างอาคาร ที่ทำการสถานมีตำรวจ (ทดแทน) อย่างใกล้ชิด ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างมาอย่างต่อเนื่อง อาคารที่ทำการ สภ.ห้วยยาง ได้มีการรื้อถอนอาคารเดิม และใช้บ้านพักเรือนแถวของข้าราชการตำรวจ เป็นที่ทำการชั่วคราว ต่อมา สตช.ได้บอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ 24 ธ.ค.55 จึงได้หยุดการก่อสร้างไว้ชั่วคราว จนกระทั่งเมื่อวันที่ 26 ก.พ.57 ได้เริ่มก่อสร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งในงบประมาณ 4,335,000 บาท มีระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน โดยในวันที่ 222 ก.พ.เป็นวันครบกำหนดส่งมอบงาน จากนั้นจะเปิดให้บริการประชาชนได้ในวันที่ 23 ก.พ.นี้

รอง ผบ.ตร.เปิดเผยว่า สำหรับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีการก่อสร้างทั้งหมด 6 แห่ง เป็นโรงพักขนาดกลาง 1 แห่ง คือ สภ.กุยบุรี อ.กุยบุรี กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 23 เม.ย.58 ส่วนขนาดเล็กอีก 5 แห่ง ประกอบด้วย สภ.ห้วยยาง สภ.ธงชัย อ.บางสะพาน สภ.คลองวาน และสภ.อ่าวน้อย อ.เมือง และ สภ.บ้านยางชุม อ.กุยบุรี กำหนดส่งมอบงานวันที่ 24 มี.ค.นี้ ภาพรวมทั้งประเทศพื้นที่ที่มีการก่อสร้างโรงพักทดแทนมากที่สุดคือ ตำรวจภูธรภาค 4 มีทั้งหมด 99 แห่ง น้อยที่สุดคือพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีทั้งหมด 11 แห่ง อยู่ใน จ.นราธิวาส 6 แห่ง จ.ปัตตานี 3 แห่ง จ.ยะลา 2 แห่ง

พล.ต.อ.พงศพัศ กล่าวว่า สภ.ห้วยยาง เป็น 1 ในจำนวนโรงพัก 396 แห่ง ที่ได้รับงบประมาณการก่อสร้างมาดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า คสช. ได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่ 24 มิ.ย.57และอนุมัติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการก่อสร้างต่อให้แล้ว เสร็จโดย 181 หลังแรกจะเสร็จภายในเดือน ก.ย.58 และอีก 215 แห่งจะแล้วเสร็จในเดือน ก.ย.59 โดยโรงพักทั้ง 396 แห่งเป็นโรงพักขนาดเล็ก 172 แห่ง ขนาดกลาง 136 แห่ง ขนาดใหญ่ 88 แห่ง

รอง ผบ.ตร.ระบุต่อว่า สำหรับ สภ.ห้วยยางเป็นโรงพักขนาดเล็กสูง 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 685 ตารางเมตร ชั้นแรกประกอบด้วยห้องพนักงานสอบสวน ห้องสอบสวนคดีเด็ก ห้องดูตัวผู้ต้องหา ห้องเยี่ยมและห้องผู้ต้องหาทนาย ห้องทำงานของร้อยเวร ศูนย์บริการประชาชนและบริการประชาสัมพันธ์ โดยมีทางลาดสำหรับผู้พิการ ส่วนชั้น 2 เป็นห้องทำงาน ห้องฝ่ายปฎิบัติการป้องกันปราบปราม ห้องวิทยุและศูนย์ข้อมูลเมื่อวันที่ 22 ก.พ. พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.ปิยะ สอนตระกูล ผบช.สกบ. พล.ต.ต.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.สัญชัย สุนทรบุระ รอง ผบช.สกบ. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ เดินทางมาที่ สภ.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างที่ครบกำหนดส่งงานในวันเดียวกันนี้ โดยมี พ.ต.อ.เฉลิมวุฒิ วงษ์เวียงจันทร์ ผกก.สภ.ห้วยยาง เป็นผู้บรรยายสรุป

แหล่งที่มา  : เดลินิวส์

Supply: พงศพัศเปิดสภ.ห้วยยางโรงพักทดแทนสร้างเสร็จแห่งแรก

วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กฎหมายด้านฉลากสินค้า’กับการคุ้มครองผู้บริโภค-ไขปัญหาผู้บริโภค

969527ไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีเป็นผู้ผลิต ผู้สั่งหรือ นำเข้า ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำปรับ สำหรับการบังคับใช้กฎหมายของ สคบ. จะเน้นการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจตามสถานประกอบการ ห้างร้าน เพื่อกำชับให้ผู้ประกอบธุรกิจมีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และรณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญในการอ่านฉลาก สินค้า ก่อนเลือกซื้อทุกครั้ง

ทั้งนี้ สคบ. จะมีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. 2541 เพื่อให้มีการแสดงข้อมูลของสินค้าอย่างชัดเจน ทันต่อสถานการณ์ และเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติของผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายดัง กล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากสินค้าเป็นมาตรการของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้าน การคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค โดย สคบ. จะเป็นหน่วยงานหลักในการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดให้ผู้ผลิต ผู้สั่งหรือนำเข้า ต้องจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ที่สำคัญไว้บน “ฉลากสินค้า” เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้แก่ผู้บริโภคประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า สคบ. ได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่องลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. 2541 กำหนดให้ผู้ผลิต ผู้สั่ง หรือผู้นำเข้าเพื่อขาย ต้องจัดทำฉลากสินค้า โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ชื่อประเภทสินค้าชื่อผู้ผลิต ผู้สั่งหรือนำเข้า สถานประกอบการ วันเดือนปีที่ผลิต กรณีนำเข้าต้องระบุประเทศที่ผลิต ขนาดของสินค้า วิธีใช้ ข้อแนะนำในการใช้ คำเตือน และราคาสินค้าไว้บนฉลากหรือภาชนะหีบห่อที่บรรจุ รวมถึงเอกสารแผ่นพับต่าง ๆ กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุก

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: กฎหมายด้านฉลากสินค้า’กับการคุ้มครองผู้บริโภค-ไขปัญหาผู้บริโภค

ยาสูบเล็งเคาะแผนลงทุนเครื่องจักรใหม่

969557นอกจากนี้ รูปแบบสัญญาของโรงงานยาสูบได้ข้อสรุปว่าจะมีสัญญาด้านกระบวนการผลิตยาเส้น 2 สัญญา และสัญญาว่าจ้างในกระบวนการอื่นอีก 2 สัญญา โดยได้เพิ่มสัญญาผู้ที่จะเข้ามาวางระบบ ติดตั้งเครื่องจักรทั้งหมดอีก 1 สัญญา รวมทั้งสินเป็น 5 สัญญา

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมยังได้ข้อสรุป เรื่องการย้ายโรงงานยาสูบทั้งหมด เพื่อคืนพื้นที่ทำสวนสาธารณะเบญจกิตติให้เร็วขึ้น จากกำหนดเดิมต้องคืนทั้งหมดภายในปี 62 จะปรับให้เร็วขึ้นภายในปี 60 ซึ่งทางโรงงานยาสูบต้องเริ่มแผนย้ายโรงงานและทยอยคืนพื้นที่ทันที เช่น ในส่วนของโกดังร้างที่ไม่ใช้งาน และเตรียมเรื่องการก่อสร้างบ้านพักสำหรับพนักงานที่ต้องย้ายไปทำงานที่โรง แห่งใหม่ที่ จ.อยุธยา

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า วันที่ 24 ก.พ.นี้ โรงงานยาสูบจะประชุมคณะกรรมการ เพื่อหารือถึงความคืบหน้าโครงการลงทุนจัดซื้อเครื่องจักรใหม่ และสรุปเรื่องการย้ายโรงงานจากบริเวณสวนเบญจกิตติ คลองเตย ไปยังสวนอุตสาหกรรมโรจนะ อ.โรจนะ จ.อยุธยา  ซึ่งที่ผ่านมา ที่ประชุมได้หารือเรื่องความคืบหน้าโครงการลงทุนจัดซื้อเครื่องจักรที่นำมา ใช้ในโรงงานแห่งใหม่ อ.โรจนะ จ.อยุธยา โดยได้ข้อสรุปว่า ยังคงกรอบงบประมาณตามเดิมที่ 6,000 ล้านบาท จากก่อนหน้านี้ในการหารือกับตัวแทนบริษัท ทั้งไทย และต่างประเทศกว่า 20 บริษัท  ที่เสนอปรับราคากลางขึ้น 30 -fifty percent เนื่องจากกรอบวงเงินเก่ามีการอนุมัติไว้ตั้งแต่ปี 49-50

ทั้งนี้ ภายหลังที่โรงงานยาสูบได้ส่งทีมผู้บริหารและวิศวะกร เดินทางไปดูแหล่งผลิตเครื่องจักรในต่างประเทศ ได้ข้อสรุปว่าราคาเครื่องจักรในภาพรวมอาจไม่สูงอย่างที่ประเมินไว้ ประกอบกับทางโรงงานยาสูบจะนำเครื่องจักรเก่าที่ยังมีประสิทธิภาพดีเอาไปใช้ ได้บางส่วนทำให้ประหยัดงบประมาณ จึงทำให้วงเงินที่ตั้งไว้ 6,000 ล้านบาทยังเพียงพอต่อการลงทุนในครั้งนี้

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Resource: ยาสูบเล็งเคาะแผนลงทุนเครื่องจักรใหม่

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สนชเห็นชอบ9ผู้ทรงคุณวุฒิป.ป.ง.

969004 พล.ต.ต.สุเทพ รมยานนท์ ข้าราชการบำนาญ  นายพิทยา จินาวัฒน์ ข้าราชการบำนาญกระทรวงยุติธรรม นายปริญญา หอมเอนก ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   พล.ท.สมร ศรีทันดร  ข้าราชการบำนาญ กระทรวงกลาโหม และนายวันชัย รุจนวงศ์ อธิบดีอัยการสำนักงานต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด ทั้งนี้นายสมพล  สมาชิกสนช. ในฐานะผู้ได้รับการเสนอชื่อได้ขอออกจากห้องประชุม เนื่องจากมีส่วนได้ส่วน เสียกับการพิจารณา และลงคะแนนเลือกครั้งนี้ซึ่งเป็นลงคะแนนลับเมื่อวันที่ 19 ก.พ.ที่รัฐสภา ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช.คนที่ 1 เป็นประธาน ได้ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรง คุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ป.ป.ง.) หลังจากคณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติและความประพฤติฯพิจารณาเสร็จแล้ว จำนวน 9 คน ประกอบด้วยนายสมพล เกียรติไพบูลย์ สมาชิกสนช.  นายอติไทยานนท์  อ.ประจำคณเศรษฐศาสตร์ ม.รามคำแหง   พ.ต.อ.ทิวลิป เครือมา อ.โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Supply: สนชเห็นชอบ9ผู้ทรงคุณวุฒิป.ป.ง.

ตั้งองค์กรบริหารพัฒนาภาค

968999ด้านนายประชา เตรัตน์ กมธ.ยกร่างฯ กล่าวถึงเหตุผลสำคัญที่ต้องมีองค์กรบริหารพัฒนาภาคว่า เนื่องจากในปัจจุบันต้องมีการพัฒนาคาบเกี่ยวหลายจังหวัดหากยังบริหารแบบเดิม จะทำให้ไม่มีแกนในการบริหารพัฒนาภาครวมถึงเป็นการจัดระเบียบ เพื่อพัฒนาราชการส่วนกลางส่วนการของบประมาณจะเกิดจากการวางแผนงานพัฒนาภาค โดยที่ ยืนยันว่า การตั้งองค์กรบริหารการพัฒนาภาค ไม่ได้เป็นการลดอำนาจนักการเมืองเพียง แต่จะถูกตรวจสอบมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดยังเป็นเพียงหลักการ ส่วนรายละเอียดจะกำหนดในกฎหมายลูกต่อไปเมื่อเวลา 16.00 น.ที่รัฐสภานายคำนูณ  สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการ(กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงกรณีที่ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้พิจารณาหมวดปฏิรูปว่าด้วย การปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินโดยกำหนดให้มี “องค์กรบริหารพัฒนาภาค “ทำหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในภาค และกำกับดูแลหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ จัดทำแผนและบริหารงบประมาณแบบพื้นที่ เพื่อดำเนินการพัฒนาภาคที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ ซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกับงานของจังหวัด และองค์กรบริหารท้องถิ่นประสานพัฒนาพื้นที่บริหารงานระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการ และยั่งยืนของการพัฒนาในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัดตามที่กฎหมายบัญญัติ เพื่อเป็นการปฏิรูประบบราชการ เนื่องจากเห็นว่า การบริหารเป็นรายจังหวัดอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อโลกยุคใหม่ และเป็นการช่วยแก้ปัญหาที่มีมาในอดีต เพราะตลอด 20 ปีที่ผ่านมาหน่วยงานราชการส่วนกลางจำนวนมากไปตั้งสำนักงานอิสระของตัวเองทำ ให้ไม่เกิดการประสานงานกันเท่าที่ควร

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Supply: ตั้งองค์กรบริหารพัฒนาภาค

วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

วิวาห์ว้าวุ่นเจ้าสาวอินเดียฉุนสั่งเปลี่ยนตัวเจ้าบ่าว

968079ด้านนายคิชอร์ เมื่อได้รับการดูแแลจนอาการทุเลาลงแล้ว ก็ได้แต่งงเป็นไก่ตาแตก เมื่อพบว่าเขาหลุดจากตำแหน่งเจ้าบ่าวโดยไม่รู้ตัว จึงพยายามวิงวอนเกลี้ยกล่อมขอให้ น.ส.อินทิรา เปลี่ยนใจ โดยขอให้เธอเห็นแก่หน้าเขาบ้าง หากเพื่อนและครอบครัวรู้ว่าเขากลับบ้านมือเปล่าโดยไม่มีเจ้าสาวไปด้วย เขาคงต้องกลายเป็นตัวตลกอย่างแน่นอน

ท้ายที่สุด ไม่ว่าจะหว่านล้อมอย่างไร เจ้าสาวก็ใจแข็งไม่ยอมกลับคำ อดีตเจ้าบ่าวเลยทำได้แค่วิ่งโร่ไปฟ้องตำรวจ แต่จะมีใครทำอะไรได้ ในเมื่อเธอได้ผ่านเข้าพิธีแต่งงานไปแล้ว นายคิชอร์จึงจำใจต้องยอมแพ้ถอนฟ้องถอยทัพกลับบ้านไปอย่างไร้คู่

สำนักข่าวบีบีซี ประเทศอังกฤษ รายงานเมื่อวันที่ 18 ก.พ. ว่า เกิดเหตุวิวาห์อลวนในเมืองรามปุระ รัฐอุตตรประเทศ ทางตอนเหนือของอินเดีย เมื่อนายจุกาล คิชอร์ เจ้าบ่าววัย 25 ปี เกิดหมดสติล้มลงต่อแขกเหรื่อจำนวนมาก ขณะที่เขากำลังจะสวมพวงมาลาให้กับ น.ส.อินทิรา ผู้เป็นเจ้าสาว โดยอาการดังกล่าวเป็นผลมาจากโรคลมบ้าหมู ซึ่งเขาปิดเป็นความลับไม่เคยบอกกับเธอ

หลังเกิดเหตุไม่คาดฝัน ที่ทำให้งานแต่งงานของเธอต้องไร้เจ้าบ่าว สาวเจ้าที่อยู่ในอารมณ์โมโหสุดขีด ก็หันไปเกณฑ์หนุ่มโสดในงานมาเป็นเสียบตำแหน่งนั้นทันที โดยร้องขอความช่วยเหลือจากญาติคนหนึ่งของพี่เขยเธอ ซึ่งเขาก็ตอบตกลงในทันที

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: วิวาห์ว้าวุ่นเจ้าสาวอินเดียฉุนสั่งเปลี่ยนตัวเจ้าบ่าว

ศาลยุโรปสั่งโปแลนด์จ่ายเงินชดเชยให้2ผู้ก่อการร้าย

968125เมื่อปี 2551 อัยการโปแลนด์ดำเนินการสืบสวนเรื่องการมีอยู่ของคุกลับ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ โดยมีการจับกุมผู้ต้องสงสัย 1 ราย แต่ไม่มีการเปิดเผยชื่อ ต่อมา อดีตประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ ควาสเนียฟสกี และอดีตนายกรัฐมนตรีเลสเซ้ก มิลเลอร์ ยอมรับว่ามีการอนุญาตให้ซีไอเอดำเนินการคุกลับในโปแลนด์จริง แต่ปฏิเสธไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทรมานหรือการปฏิบัติอย่างไร้ มนุษยธรรมต่อนักโทษ และยังไม่เคยเดินทางไปเยือนสถานที่แห่งนั้นด้วย

ทั้งนี้ นายอัลนาซีรีและนายซูไบดาห์ ตกเป็นผู้ต้องสงสัยพัวพันกับเหตุโจมตีเรือพิฆาต ยูเอสเอส โคล ของสหรัฐ ที่จอดเติมเชื้อเพลิงที่ท่าเรือเอเดนของเยเมน เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2543 ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 17 คน และบาดเจ็บ 39 คน ทั้งสองได้ยื่นฟ้องรัฐบาลโปแลนด์ต่อศาลในฝรั่งเศส หลังมีคำพิพากษา จำเลยได้ยื่นอุทธรณ์ในเดือน ต.ค. โดยอ้างว่าการตัดสินนี้อาจกระทบต่อกระบวนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ในเหตุโจม ตีดังกล่าว แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ  ซึ่งนายเซกอซ เชตินา รมว.กระทรวงการต่างประเทศ แถลงในวันนี้ว่า Inchทางการวอร์ซอจะปฏิบัติตามคำสั่งศาล เนื่องจากเราเป็นประเทศที่เคารพกฎหมายInch พร้อมทั้งตั้งคำถามว่าจะดำเนินการจ่ายเงินให้แก่นักโทษที่ขณะนี้ถูกคุมขังใน เรือนจำกวนตานาโมได้อย่างไร และหากเงินไปถึงพวกเขา มันจะถูกใช้ไปในทางไหน และในเรื่องนี้มีหลายฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นว่า การจ่ายเงินให้แก่ผู้ก่อการร้ายเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ เมื่อวันที่ 18 ก.พ. ว่า ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปในฝรั่งเศส สั่งให้รัฐบาลโปแลนด์ จ่ายค่าเสียหายจำนวน 230,000 ยูโร (กว่า 8.5 ล้านบาท) ให้แก่นายอับด์ อัล-ราฮิม อัลนาซีรี ชาวซาอุดีอาระเบีย และนายอาบู ซูไบดาห์ ชาวปากีสถาน 2 ผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายที่ถูกควบคุมตัวโดยสำนักข่าวกรองกลางของสหรัฐ (ซีไอเอ) และคุมขังไว้ที่คุกลับทางตอนเหนือของโปแลนด์ ระหว่างปี 2545 - 2546 โดยศาลมีคำวินิจฉัยเมื่อเดือน ก.ค. ปีที่แล้วว่า ทางการโปแลนด์ละเมิดสิทธิของผู้ต้องสงสัยทั้ง 2 คน ด้วยการยินยอมให้ซีไอเอคุมขังพวกเขา และปล่อยให้มีการทรมานและปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรม

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Reference: ศาลยุโรปสั่งโปแลนด์จ่ายเงินชดเชยให้2ผู้ก่อการร้าย

วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อาเซียนแห่ขอไทยพี่เลี้ยงยกมาตรฐานสู่สากลรับเออีซี

966449ขยายความร่วมมือเมียนมาร์-ลาว

ด้าน “หทัย อู่ไทย” เลขาธิการ สมอ. ฉาย ภาพว่า สมอ.พร้อมให้การช่วยเหลือด้านวิชาการในการวางระบบสำนักงานตรวจสอบมาตรฐาน อุตสาหกรรมให้กัมพูชาอย่างเต็มที่ ซึ่งการเริ่มระบบมาตรฐานในส่วนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นถือเป็นจุดเริ่มต้น ที่จะนำไปสู่การขยายความร่วมมือการให้ความช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ ตามมา เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าอาหาร มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ มาตรฐานสินค้าเกษตรกรรมที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างอยู่ภายใต้คณะ กรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (เอซีซี เอสคิว)

ขณะ นี้ไทยไม่ได้เนื้อหอมแค่กัมพูชาเท่านั้นแต่ยังได้รับการติดต่อทาบทามจากประ เทศเมียนมาร์เพื่อขอรับการสนับสนุนในลักษณะเดียวกัน คาดว่าจะลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกันได้ก่อนสิ้นปีนี้และ สมอ. ยังสนใจที่จะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนกับประเทศ สปป. ลาวอีกด้วยซึ่งลาวอยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะเลือกไทย หรือเวียดนาม

ผลิตภัณฑ์ยา-เกษตรจ่อคิวต่อไป

นอก จากนี้ “จอม ประสิทธิ์” รัฐมนตรีอาวุโสและรมว.อุตสาหกรรมและหัตถกรรมยังได้ขอให้ “จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช” รมว.อุตสาหกรรมประสานไปยังหน่วยงานที่ดูแลมาตรฐานอื่น ๆ เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยวางระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ และมาตรฐานสินค้าเกษตรกรรมเพื่อปรับระบบมาตรฐานในทุก ๆ ด้านของกัมพูชาให้เป็นมาตรฐานเดียวกับอาเซียนภายใน 2 ปีตามกรอบที่อาเซียนตั้งเป้าหมายไว้อีกด้วย

ตั้งเป้า 2 ปี ช่วยกัมพูชา

สำหรับ สาระสำคัญของการลงนามเอ็มโอยูให้ความช่วยเหลือกัมพูชาครั้งนี้ เป็นกรอบความร่วมมือด้านวิชาการ 2 ปีโดย สมอ.ไทยจะให้ความรู้ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของกัมพูชาเพื่อให้สามารถจัดตั้งหน่วยรับรองระบบงานแห่ง ชาติตามแนวทางสากลได้พร้อมทั้งช่วยเหลือด้านวิชาการในการตรวจประเมินห้อง ปฏิบัติการทดสอบห้องปฏิบัติการสอบเทียบหน่วยตรวจและหน่วยรับรองของกัมพูชา และสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่กัมพูชาเข้ามาศึกษาดูงานตรวจประเมินของไทยและเจ้า หน้าที่สมอ.จะไปฝึกอบรมประเมินในกัมพูชาด้วย

งานนี้เรียกได้ ว่า “วิน วิน” กันทั้งคู่เพราะนอกจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการช่วยเหลือให้กัมพูชามี มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมากขึ้นแล้วยังเป็นประโยชน์กับนักธุรกิจไทยที่ เข้าไปลงทุนในกัมพูชาซึ่งขณะนี้มีจำนวนมากเป็นอันดับต้น ๆ ของนักลงทุนในกัมพูชารองจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ทำให้ต่อไปสินค้าที่ผลิตในกัมพูชาจะได้รับการยอมรับในระดับสากลมากขึ้นเท่า กับว่า สินค้าของผู้ประกอบการไทยในกัมพูชา จะสามารถส่งออกไปทั่วโลกได้มากขึ้น

มั่นใจเพิ่มการค้า-ความสัมพันธ์

ขณะ ที่ “จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช” รมว.อุตสาหกรรม มั่นใจว่า การลงนามเอ็มโอยูครั้งนี้จะทำให้การค้าระหว่างไทย–กัมพูชาขยายตัวเพิ่มขึ้น และสร้างความสัมพันธ์ในการช่วยเหลือกัมพูชาเพื่อให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนมี ความแข็งแกร่งร่วมกัน ซึ่งจะเป็นผลดีหลังจากเปิดเออีซีแล้ว

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: อาเซียนแห่ขอไทยพี่เลี้ยงยกมาตรฐานสู่สากลรับเออีซี

สรรพสามิตไล่บี้จับของเถื่อน

964652กรมสรรพสามิตมุ่งเน้นการดำเนินงาน เพื่อสร้างความเป็นธรรม และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต ประกอบกับดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและถูกต้องตาม กฎหมาย เนื่องจากการบริโภคสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษี ที่ผลิตจากโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือกระบวนการผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ รวมถึง อาจมีสารปนเปื้อนและสารตกค้างที่เป็นอันตรายจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ บริโภคมากกว่าสินค้าที่จำหน่ายโดยทั่วไป”

ทั้งนี้ เชื่อว่าการจัดเก็บรายได้ของกรมฯ จะปรับเพิ่มขึ้นตามการบริโภคของประชาชน เช่น เทศกาลตรุษจีน ที่จะจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มทั้งสุรา เบียร์ และยาสูบ เพิ่มขึ้น เพราะผู้ค้าเตรียมผลิตไว้รองรับกับเทศกาลต่าง ๆ รวมทั้ง คาดว่าตั้งแต่เดือนก.พ.-เม.ย. กรมฯ จะสามารถเก็บได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพราะมีวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ที่เกิดการใช้จ่ายเลี้ยงสังสรรค์กันมากนายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ขณะนี้ ช่วงเทศกาลตรุษจีน จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่ต่าง ๆ เช่น บริเวณแนวตะเข็บชายแดน แหล่งชุมชน ร้านค้าปลีก และสถานบริการต่าง ๆ เพื่อควบคุมการกระทำในการผิดลักลอบสินค้าหนีภาษี หรือสินค้าปลอมแปลงไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะไวน์ สุรา ยาสูบ เข้ามาจำหน่าย ถือเป็นการป้องกันไม่ให้ประชาชนบริโภคสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ เนื่องจากเทศกาลดังกล่าวประชาชนเลือกซื้อของในการประกอบพิธีฉลองเทศกาลปี ใหม่ ของคนไทยเชื้อสายจีนจำนวนมาก

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Supply: สรรพสามิตไล่บี้จับของเถื่อน

วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สั่งเลื่อนยื่นซองสัมปทานปิโตรเลียม

965790นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ที่ประชุมยังรับทราบรายงานแนวโน้มราคาค่าไฟฟ้า และค่าน้ำมันในปี 58 โดยราคาค่าไฟฟ้าจะปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง เพราะได้รับอานิสงส์จากราคาแก๊สที่ใช้ผลิตไฟฟ้าปรับลดลง ทำให้ราคาค่าไฟฟ้าที่จะประกาศในปี 58 ทุกครั้งในการประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีแนวโน้มปรับลดลงอีก ซึ่งถือเป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรม โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าในการผลิตเป็นหลักนายณรงค์ชัย อัครเศรณี รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน ได้เห็นชอบให้เลื่อนการเปิดให้เอกชนยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมภาย ใต้สัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 18 ก.พ.นี้ ออกไปถึงวันที่ 16 มี.ค.58 เพื่อเปิดรับฟังความเห็น และตอบข้อสงสัยประชาชนในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปิดสัมปทานครั้งนี้ ในวันที่ 20 ก.พ. ที่ทำเนียบรัฐบาล

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Resource: สั่งเลื่อนยื่นซองสัมปทานปิโตรเลียม

หม่อมอุ๋ยโรดโชว์แดนปลาดิบ

965689นอกจากนี้คณะของไทยจะสร้างความเข้าใจต่อนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่ ที่มีเป้าหมายในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของไทยต่อสมาพันธ์ ธุรกิจญี่ปุ่น สมาพันธ์เศรษฐกิจคันไซ หอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองนาโกย่า และเชิญชวนให้บริษัทญี่ปุ่นที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมเป้าหมายเข้ามาลงทุนใน ไทยมากขึ้น เช่นไบโอพลาสติก อุปกรณ์ทางการแพทย์ และชิ้นส่วนอากาศยาน เป็นต้น

ทั้งนี้การเดินทางครั้งนี้จะมีการจัดสัมมนาใหญ่เรื่อง “ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนใหม่เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน”ที่โตเกียวนาโก ย่า และโอซาก้าซึ่งเบื้องต้นมีนักลงทุนญี่ปุ่นตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนาทั้ง 3 ครั้ง รวมจำนวนกว่า 1,500 คน โดยมีรองนายกรัฐมนตรีจะกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง“เศรษฐกิจไทย: หนทางสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน”เพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไทยของรัฐบาล ผ่านนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่โดยเฉพาะการสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการ ค้า ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติปรับปรุงการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีให้จูงใจ นักลงทุนกลุ่มกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ และกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศเมื่อปลายปีที่ผ่านมา และกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนญี่ปุ่นนางหิรัญญา สุจินัย รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 17-21 ก.พ. 58 ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิชรมว.อุตสาหกรรม และคณะของบีโอไอ จะร่วมกันเดินทางไปพบปะหารือกับองค์กรภาคเอกชนของญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ ครั้งแรกในปี 58 ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อชักจูงและขยายความร่วมมือด้านการลงทุน

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Reference: หม่อมอุ๋ยโรดโชว์แดนปลาดิบ

วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

หยุดยิงยูเครนยังไม่มีผลที่เมืองเดบัลต์เซเว

965165รายงานว่าไม่ได้รับอนุญาตจากกลุ่มกบฏให้เดินทางเข้าไปที่เมืองเดบัลต์เซ เว ซึ่งกลายเป็นสมรภูมิรบดุเดือดแห่งใหม่ เนื่องจากเป็นเมืองที่มีการวางระบบรถไฟเชื่อมระหว่างเมืองโดเนตสก์กับลูฮัน สก์

ขณะที่นายดมิทรี เปสคอฟ โฆษกคณะรัฐมนตรีของรัสเซีย กล่าวว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับใหม่โดยปราศจาก Inchesเงื่อนไขInches แต่ไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดว่า ข้อตกลงควรรวมเมืองเดบัลต์เซเวเข้าไปด้วยหรือไม่

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองโดเนตสก์ ประเทศยูเครน เมื่อวันที่ 16 ก.พ. ว่ารัฐบาลยูเครนออกแถลงการณ์เมื่อวันอาทิตย์ เรื่องประธานาธิบดีเปโตร โปโรเชนโก สนทนาทางโทรศัพท์ร่วมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย ประธานาธิบดีฟรองซัวส์ ออลลองด์ ผู้นำฝรั่งเศส และนายกรัฐมนตรีอังเกลา แมร์เคิล ผู้นำเยอรมนี โดยผู้นำทั้ง 4 ประเทศเห็นพ้องควรมีการขยายขอบเขตของข้อตกลงหยุดยิงให้ครอบคลุมถึงเมืองเด บัลต์เซเว หลังข้อตกลงที่เป็นผลจากการเจรจาที่เบลารุส เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เริ่มมีผลตั้งแต่หลังเที่ยงคืนของวันอาทิตย์เป็นต้นมา

อย่างไรก็ตาม นายเอดูอาร์ด บาซูริน ผู้บัญชาการระดับสูงของกลุ่มกบฏ ยืนยันว่าเมืองเดบัลต์เซเวยังอยู่ในความควมคุมของกลุ่มกบฏ ดังนั้นข้อตกลงของรัฐบาลไม่มีผลในพื้นที่นี้ ด้านองค์การความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป ( โอเอสซีอี )

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Resource: หยุดยิงยูเครนยังไม่มีผลที่เมืองเดบัลต์เซเว

ยูเอ็นเอสซีเรียกร้องกบฏเยเมนคืนอำนาจ

965152ด้านสภาความร่วมมือแห่งอ่าวเปอร์เซีย ( จีซีซี ) ที่ประกอบด้วย บาห์เรน คูเวต โอมาน กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ออกแถลงการณ์เตือนเรื่องการเพิ่มมาตรการกดดันกลุ่มฮูซีย์ หลังย้อนไปเมื่อเดือนพ.ย.ปีที่แล้ว จีซีซีใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออดีตประธานาธิบดีอาลี อับดุลเลาะห์ ซาเลห์ และแกนนำกลุ่มฮูซีย์อีก 2 คน

กลุ่มฮูซีย์ยกกำลังเข้าปิดล้อม สถานที่ราชการในกรุงซานาตั้งแต่เดือนก.ย. หลังไม่สามารถตกลงกับรัฐบาลของฮาดีในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ ก่อนสถานการณ์บานปลายเป็นทั่วประเทศเมื่อเดือนม.ค. โดยนอกจากกลุ่มอูซีย์ต่อสู้กับทหารของรัฐบาลแล้ว ยังต้องปะทะกับกลุ่มอัล-กออิดะห์แห่งคาบสมุทรอาระเบีย ( เอคิวเอพี ) ที่มีฐานที่มั่นอยู่ในเยเมนด้วย

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงซานา ประเทศเยเมน เมื่อวันที่ 16 ก.พ. ว่าที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ( ยูเอ็นเอสซี ) ทั้ง 15 ประเทศ มีมติเป็นเอกฉันท์เมื่อวันอาทิตย์ รับรองร่างญัตติที่เสนอโดยอังกฤษและจอร์แดน เรียกร้องให้กลุ่มกบฏอัล-ฮูซีย์ ซึ่งเป็นชาวชีอะห์ ถอนกำลังออกจากสถานที่ราชการทุกแห่งในเยเมน และปล่อยตัวประธานาธิบดีอับดราบูห์ รับบูห์ มานซูร์ ฮาดี ซึ่งเป็นชาวสุหนี่ทันที จากนั้นขอให้มีการเจรจาร่วมกับสหประชาชาติ ( ยูเอ็น ) เพื่อคลี่คลายภาวะสุญญากาศทางการเมือง

นอกจากนี้ ยูเอ็นเอสซียังเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนในเยเมนรับรองความปลอดภัยให้กับสถาน เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลทุกแห่งในประเทศ หลังมีรายงานการทยอยปิดทำการและอพยพนักการทูตอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันที่ประชุมเรียกร้อง Inchต่างชาติInch ยุติการแทรกแซงสถานการณ์ในเยเมน ที่เปราะบางถึงขีดสุด เสี่ยงต่อการล่มสลายและเข้าสู่สงครามกลางเมืองทุกเมื่อ พร้อมทั้งเตือนเรื่อง Inchผลกระทบที่รุนแรงInch หากกลุ่มฮูซีย์เพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องดังกล่าว ทั้งนี้ หลายฝ่ายเชื่อว่า Inchต่างชาติInch ที่ยูเอ็นเอสซีกล่าวถึง น่าจะเป็นอิหร่าน

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Supplier: ยูเอ็นเอสซีเรียกร้องกบฏเยเมนคืนอำนาจ

วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กมธ.ยกร่างฯชี้ทูต20ประเทศไม่ท้วงติงรธน.

962835ทางด้าน นพ.ชูชัย ศุภวงค์ รองประธาน กมธ.ยกร่างฯ ในฐานะผู้รับผิดชอบหมวดปฏิรูป เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมพิจารณาความเห็นของคณะกรรมาธิการปฏิรูป สภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ทั้ง 18 คณะ ที่ได้มีความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปประเทศ ซึ่งความเห็นที่เสนอเข้ามานั้น แต่ละคณะ มีมากถึง 40 ประเด็น ทำให้ไม่สามารถกำหนดไว้ในร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมด จึงมีมติให้แต่ละคณะกลับไปพิจารณาใหม่อีกครั้ง โดยขอให้แต่ละคณะเสนอมาไม่เกินคณะละ 3 มาตรา ซึ่งแนวทางในการยกร่างฯ กำหนดให้มีหลักการที่เชื่อมโยงกับหมวดสิทธิและเสรีภาพพลเมือง กับหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ โดยหมวดปฏิรูปในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเข้มข้นกำหนดให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตาม หากไม่ดำเนินการหรือเพิกเฉยก็จะกำหนดมาตรการบังคับไว้ หรือบทลงโทษ เพื่อป้องกันรัฐบาลเพิกเฉย และเพื่อให้รัฐธรรมนูญสั้นกระชับ ตั้งใจว่าจะกำหนดให้หมวดปฏิรูปมีไม่เกิน 27 มาตรา เพื่อให้การปฏิรูปสามารถเดินหน้าต่อไป นอกจากนี้ส่วนตัวมองว่าเพื่อให้การปฏิรูปบรรลุผลสำเร็จได้ด้วยดี จำเป็นต้องมีการทำประชามติ.

ทาง กมธ.ยกร่างฯ ได้รับเชิญให้ร่วมรับประทานอาหารกับเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย กว่า 20 ประเทศ โดยทาง กมธ.ยกร่างฯ ได้นำเอกสารคำแปลร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับภาษาอังกฤษที่ผ่านการพิจารณาใน ภาคที่ 1 ว่าด้วยพระมหากษัตริย์และประชาชน และผู้ตรวจการแผ่นดิน และพิทักษ์สิทธิประชาชน แจกให้กับทางตัวแทนเอกอัครราชทูตที่รับประทานอาหาร โดยแต่ละประเทศมีการสอบถามถึงการควบรวมผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชน (กสม.) แต่ไม่ได้ติดใจ เพราะทางประเทศฝรั่งเศส สเปน ได้ควบรวมทั้ง 2 หน่วยงานเป็นองค์กรเดียวกัน

นายบวรศักดิ์ กล่าวต่อว่า  นอกจากนี้ทางเอกอัครราชทูต ยังได้สอบถามถึงความคืบหน้าการยกร่างรัฐธรรมนูญ และให้ความสนใจประเด็นการเลือกตั้งเป็นพิเศษว่าจะมีรูปแบบอย่างไร ขณะเดียวกัน นายมาร์ค เคนท์ เอกอัครราชทูตอังกฤษ ได้แจ้งว่าวันที่ 15 ก.พ.นี้ จะเดินทางไปร่วมสังเกตการณ์ ที่เวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน จ.อุดรธานี ด้วย เมื่อวันที่ 13 ก.พ. ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมาธิการ(กมธ.)ยกร่างรัฐธรรมนูญ โดยมีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธาน กมธ.ยกร่างฯ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาวางกรอบแนวทางการยกร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ในภาคที่ 4  ว่าด้วยการปฏิรูปและการปรองดอง ซึ่งเป็นวันที่ 19 โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายบวรศักดิ์ได้แจ้งให้สมาชิกรับทราบว่า

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Reference: กมธ.ยกร่างฯชี้ทูต20ประเทศไม่ท้วงติงรธน.

ชี้เชือดปู-สมชายทำปรองดองเกิดยาก

962808ลักษณ์ ให้เด็ดขาด กดดันให้ คสช.จัดการกับคนของพรรคเพื่อไทย ประกอบกับต่างชาติก็กดดันให้เร่งคืนประชาธิปไตย เดินหน้าไปสู่การเลือกตั้ง เชื่อว่าพล.อ.ประยุทธ์คงรู้แล้วว่าการบริหารประเทศไม่ง่ายอย่างที่คิด ดังนั้นทางเดียวที่จะลดแรงกดดันได้คือการเลือกตั้งในช่วงต้นปี 59 ตามที่ประกาศไว้ ส่วนรัฐธรรมนูญที่กำลังจะออก หากเขียนแบบซ่อนอำนาจ ซ่อนคนในเครือข่ายเอาไว้อย่าง ส.ว.ที่มาจากการแต่งตั้งทั้งหมด แบบนี้ปัญหาความขัดแย้งก็ไม่จบ ต่อให้คู่ขัดแย้งมาลงสัตยาบัน แต่ถ้ารัฐธรรมนูญที่จะออกมาเอื้อประโยชน์ให้คนกลุ่มเดียว ซ่อนกลไกเพื่อเอาไว้ล้มฝ่ายตรงข้าม เลือกตั้งไปก็ไม่เกิดประโยชน์ ดังนั้นรัฐธรรมนูญต้องยึดโยงกับประชาชนอย่างแท้จริง โดย ส.ว.จะต้องมาจากการเลือกตั้ง และต้องเปลี่ยนตัวบุคคลในองค์กรอิสระ โดยเฉพาะ ป.ป.ช.

นายสมชายนั้น ไม่ใช่การสลายการชุมนุม แต่เป็นอุบัติเหตุแล้วเกิดมีคนตาย ซึ่งจบไปนานแล้ว ต่างจากคดีสลายการชุมนุมปี 2553 ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกฯ ที่สั่งสลายการชุมนุมส่งผลให้มีคนตายเป็นจำนวนมาก แต่ ป.ป.ช. กลับไม่เร่งดำเนินคดี คดีของนายอภิสิทธิ์ เกิดก่อนคดีจำนำข้าวด้วยซ้ำ กลับเร่งแต่คดีของพรรคเพื่อไทย การกระทำดังกล่าวของ ป.ป.ช.มองว่า 2 มาตรฐานมากขึ้นไปทุกที หากทำแบบนี้ต่อไปความปรองดองเหมือนจะห่างไกลออกไป เชื่อว่าความขัดแย้งไม่จบ เพราะปัญหาทุกอย่างจะยุติได้ด้วยความยุติธรรม

นายวรชัย กล่าวอีกว่า ส่วนที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.ออกมาบ่นว่าเบื่อและเหนื่อยจนอยากพักนั้นมีนัยสำคัญ ว่า พล.อ.ประยุทธ์กำลังเจอกับแรงกดดันจากผู้มีอำนาจในเครือข่ายเดียวกันเอง จะเห็นว่าเครือข่ายที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ วันนี้เริ่มออกมาเคลื่อนไหวกดดันให้ พล.อ.ประยุทธ์ จัดการกับ น.ส.ยิ่งเมื่อวันที่ 13 ก.พ. นายวรชัย เหมะ อดีต ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เดินหน้าดำเนินคดีกับนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ทั้ง 2 คน เป็นความต้องการจัดการตัวผู้นำของพรรคเพื่อไทย เพื่อสกัดไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง สำหรับคดีของ

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Reference: ชี้เชือดปู-สมชายทำปรองดองเกิดยาก

วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

นักบินเยอรมันวิงส์หยุดงานประท้วง2วันติด

962110ขณะเดียวกัน พนักงานของบริษัทท่าอากาศยานปารีสของฝรั่งเศส มีกำหนดหยุดงานประท้วงเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่ 12.00 น. วันพฤหัสบดี ตามเวลาท้องถิ่น (12.00 น. วันศุกร์ ตามเวลาประเทศไทย) บริษัทดังกล่าว ควบคุมดูแลการดำเนินงานสนามบินสำคัญ 3 แห่งในกรุงปารีส ได้แก่ ท่าอากาศยานปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ท่าอากาศยานออร์ลีย์ และท่าอากาศยานเลอ มูร์เฌ โดยคาดว่าร้อยละ 20 ของเที่ยวบินที่สนามบินปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ในช่วงเช้าวันศุกร์ จะได้รับผลกระทบ อาจทำให้ต้องล่าช้าหรือมีการยกเลิกเที่ยวบิน โดยการประท้วงครั้งนี้ เป็นผลมาจากความไม่พอใจ ที่บริษัทไม่มีการปรับขึ้นเงินเดือนให้พนักงาน ทั้งที่มีผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ โดยสหภาพพนักงานเผยว่า ผลประกอบการของบริษัทที่จะเปิดเผยออกมาในสัปดาห์หน้า น่าจะมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 358 ล้านยูโร (ประมาณ 13,314 ล้านบาท)สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 12 ก.พ. ว่า นักบินสายการบินเยอรมันวิงส์ ซึ่งเป็นสายการบินต้นทุนต่ำในเครือลุฟต์ฮันซา ประกาศผละงานประท้วงในวันพฤหัสบดีและศุกร์ ซึ่งจะกระทบต่อเที่ยวบินระหว่างประเทศ 158 เที่ยวบินในวันพฤหัสบดี และ 180 เที่ยวบินในวันศุกร์ หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของเที่ยวบินจำนวนกว่า 900 เที่ยวบินใน 2 วันนี้ โดยเป็นผลมาจากความไม่พอใจต่อนโยบายการจ่ายเงินบำนาญสำหรับนักบิน

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Resource: นักบินเยอรมันวิงส์หยุดงานประท้วง2วันติด

นักข่าวยุ่นโวยจนท.ยึดพาสปอร์ตขวางไปซีเรีย

962109ให้คำมั่นว่ารัฐบาลญี่ปุ่น จะยังคงให้ความช่วยเหลือที่ไม่เกี่ยวกับการทหาร แก่กลุ่มประเทศสายกลางในตะวันออกกลาง โดยหลังเกิดเหตุสังหารโหดตัวประกันชาวญี่ปุ่นของกลุ่มก่อการร้ายไอเอสใน ซีเรียเมื่อไม่นานมานี้ ทางการได้ยกระดับเตือนภัยการเดินทางไปยังซีเรียของชาวญี่ปุ่นเป็นระดับสูง สุด เรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว แต่ไม่มีการบังคับใช้ในทางกฎหมาย

ทั้งนี้ นายสุกิโมโตะ ทำงานเป็นช่างภาพผู้สื่อข่าวในพื้นที่สงครามและตะวันออกกลางมาเป็นเวลา 20 ปี โดยในการเดินทางครั้งนี้ เขาอ้างว่ามีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ค่ายผู้ลี้ภัยใกล้พรมแดนตุรกี และไม่มีแผนจะเดินทางลึกเข้าไปในเขตแดนของกลุ่มก่อการร้าย.

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 12 ก.พ. ว่านายยูอิจิ สุกิโมโตะ ช่างภาพผู้สื่อข่าวอิสระ วัย 58 ปี แถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดี เผยว่า เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศพร้อมตำรวจ ได้มาพบเขาที่บ้าน และยื่นเอกสารคำสั่งที่ลงนามโดยนายฟุมิโอะ คิชิดะ รมว.กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อทำการยึดหนังสือเดินทางของเขา หลังก่อนหน้านี้ เขาปฏิเสธคำร้องขอของทางการให้ล้มเลิกความตั้งใจในการเดินทางไปยังซีเรีย นายสุกิโมโตะ เผยว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญของเขาในการเดินทาง เป็นการคุกคามเสรีภาพสื่อ และขัดขวางการทำงานของเขา โดยยังกังวลอีกว่า การใช้อำนาจในลักษณะนี้ของรัฐบาล อาจเกิดขึ้นกับผู้สื่อข่าวคนอื่นด้วย

ด้านนายโยชิฮิเดะ สึกะ โฆษกรัฐบาล ระบุว่า มาตรการดังกล่าวเป็นไปเพื่อรักษาชีวิตของพลเมืองซึ่งเป็นความรับผิดชอบของ รัฐบาล พร้อมยืนยันว่า การยับยั้งแนวคิดหัวรุนแรง และฟื้นคืนเสถียรภาพในตะวันออกกลาง เป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วน และ

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: นักข่าวยุ่นโวยจนท.ยึดพาสปอร์ตขวางไปซีเรีย

วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

แอลเอชแบงก์ลุยสินเชื่อคุณภาพ

960798จะออกตราสารด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนขั้นที่ 2 อายุ 10ปี 6 เดือน  จำนวน 3,000 ล้านบาท จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ในเดือนพ.ค.นี้  ซึ่งจะเป็นการตอกย้ำความแข็งแกร่งของเงินกองทุนของธนาคาร และเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ”

สำหรับผลดำเนินงาน ปี57  ที่ผ่านมามีกำไรสุทธิ 1,201 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 34.5% ส่วนใหญ่มาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของสินเชื่อ รายได้จากเงินปันผล และกำไรจากเงินลงทุน คุณภาพสินเชื่อจัดอยู่ในเกณฑ์ดี มีสินเชื่อด้อยคุณภาพ หรือเอ็นพีแอล 1.98% ของเงินให้สินเชื่อรวม เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของระบบธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ที่ 2.3%

นางศศิธร  พงศธร    กรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด  เปิดเผยว่า    แผนการปล่อยสินเชื่อใหม่ปีนี้จะเพิ่มขึ้นสุทธิ 27,000 ล้านบาทหรือเติบโต 22-25% จากปัจจุบันมีพอร์ตสินเชื่อคงค้าง 117,000 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นขยายสินเชื่อที่มีคุณภาพ และจะยังคงรักษาระดับความสามารถในการทำกำไรให้เพิ่มขึ้น 10-15% รวมทั้งเพิ่มรายได้และค่าธรรมเนียมจากธุรกิจแบงก์แอสชัวรันด์  ค่าธรรมเนียมจากการขายกองทุน และค่าธรรมเนียมต่างๆ  เช่น เอทีเอ็ม,อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง, โมบาย แบงก์กิ้ง  เป็นต้น

นอกจากนี้มีแผนขยายสาขาเพิ่มอีก  10 สาขา ทำให้สิ้นปีนี้ธนาคารจะมีสาขารวมทั้งสิ้น 127 สาขา ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งธนาคารร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)   โดยจะขยายสาขาไปในทุกจังหวัดที่โฮมโปรตั้งอยู่ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การขยายสาขาของธนาคารให้มีจุดบริการครอบคลุม เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในการทำธุรก รรมทางการเงินกับธนาคาร

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: แอลเอชแบงก์ลุยสินเชื่อคุณภาพ

โชว์รถบรรทุกเชื้อเพลิง2ระบบ

960876นอกจากนี้เตรียมขยายปั๊มน้ำมันแก๊สโซออล์อี85 โดยจะนำร่อง 5 แห่งช่วงปีนี้และจะขยายให้ได้ 20แห่งภายในปี 60 ซึ่งคาดว่า จะใช้งบประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่งปั๊มของบริษัทจะใช้แบรนด์ว่า เทอร์โบเนกซ์โดยจะเน้นตามหัวเมืองสำคัญๆ เป็นปั๊มครบวงจรในการรองรับรถบรรทุกของบริษัทฯเองและรถบรรทุกเอฟอี 85 ทั่วไป รวมถึงรถยนต์บ้านที่พร้อมจะเติมอี 85 ซึ่งปั๊มทั้งหมดจะรับเอทานอลจากโรงงานเอทานอล ในกลุ่มดั๊บเบิ้ลเอที่จ.ปราจีนบุรีซึ่งมีกำลังการผลิต 500,000 ลิตรต่อวันโดยลูกค้าหลักปัจจุบันคือ บมจ.ปตท.

นายทวารัฐ สูตะบุตรรองปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน จะจัดเทคโน ฟอรัมทุกเดือนเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีนวตกรรมลดใช้พลังงาน มาแสดงทุกเดือนโดยในส่วนของเอฟอี 85 ถือเป็นครั้งแรกที่มีการดัดแปลงรถบรรทุกที่เดิมใช้เครื่องยนต์ดีเซลมาใช้ ก๊าซเอ็นจีวีร่วมกับอี 85 ซึ่งจะรองรับราคาพลังงานที่ผันผวนในอนาคตไป

นายอภิชัย ซอปิติพรรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มดั๊บเบิ้ล เอ เพาเวอร์ เปิดเผยว่า บริษัทฯได้พัฒนารถบรรทุกต้นแบบที่ใช้เชื้อเพลิง 2 ระบบคือก๊าซเอ็นจีวีและแก๊สโซฮอล์อี 85หรือระบบเอฟอี 85 โดยบริษัท ฯ จะนำเข้าหัวรถลากจากบริษัทพัฒนาร่วมกัน ที่ประเทศจีนและนำมาดัดแปลง เพื่อจำหน่ายเป็นการทั่วไป ภายในสิ้นปีนี้ โดย 2 ปีที่ผ่านมาได้ทดลองนำรถบรรทุกของบริษัทฯ50 คัน ดัดแปลงทดลองวิ่งใช้เอฟอี 85 เป็นเชื้อเพลิง แทนการใช้ก๊าซเอ็นจีวีหรือน้ำมันดีเซลอย่างเดียว ลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้ถึง 50 %และสามารถทำรอบการวิ่งรถได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้สร้างรายได้เพิ่มขึ้น100,000 บาทต่อวันต่อคัน

“ 2 ปีที่ผ่านมาได้ทดลองกับรถบรรทุก 50 คันใช้เอฟอี 85 เพราะก๊าซเอ็นจีวีเติม 1 ครั้งรถวิ่งได้ 400 กม.แต่หากร่วมกับเอฟอี 85 วิ่งได้ 700 กม.แก้ปัญหาต้องต่อคิวเติมก๊าซเอ็นจีวี 5-8 ชั่วโมงต่อครั้งขณะเดียวกันรถก็สามารถวิ่งขนส่งในพื้นที่ไม่มีปั๊มเอ็นจีวี ได้ และไม่ต้องเสียเวลารอเติมเอ็นจีวีนาน โดยการทดลองทำให้รถวิ่งสะดวกสร้างรายได้เพิ่มขึ้น100,000 บาทต่อวันต่อคัน เพราะสามารถทำรอบได้เพิ่มขึ้น และประหยัดค่าเชื้อเพลิงลงโดยเอฟที 85 ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 4 -5 บาทต่อกม.เทียบกับเครื่องยนต์ดีเซลที่มีค่าใช้จ่าย 7-8 บาทต่อกม. หรือลดลง 40Per-cent ซึ่งบริษัทฯ จะติดตั้งรถบรรทุกของบริษัททั้งหมด 1,000 คันภายในปีนี้ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 600 ล้านบาท”

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Reference: โชว์รถบรรทุกเชื้อเพลิง2ระบบ

วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ประยุทธ์ปัดสั่งค้นรถยิ่งลักษณ์

960156ต่อข้อถามผู้สื่อข่าวที่ว่า มีการมองว่าการกระทำดังกล่าว เหมือนไม่ให้เกียรติอดีตนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ก็ให้เกียรติมาโดยตลอด นี่ก็ให้เกียรติ สำหรับเรื่องการไม่อนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศนั้น ตนไม่ได้สั่งการ เป็นหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคง อย่าให้เป็นเรื่องนักเลย การจะไปหรือไม่ไปต่างประเทศ ก็ต้องไปดูว่าฝ่ายกฎหมายว่าอย่างไร และเท่าที่จำได้ ตนบอกไปครั้งหนึ่งแล้วว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องของฝ่ายกฎหมาย ซึ่งเรื่องดังกล่าวอัยการสูงสุดได้ทำเรื่องมาเป็นเอกสาร

ผู้สื่อข่าว ถามย้ำว่า สรุปว่าอัยการสูงสุดเป็นคนทำหนังสือถึง คสช.ไม่ให้อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางออกนอกประเทศใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ถูกต้อง ผมเห็นเอกสารดังกล่าว เอกสารบอกมาชัดเจน” และเมื่อถามว่าทางอัยการสูงสุดยืนยันไม่ได้ทำเอกสารดังกล่าวมาที่ คสช. พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า “ก็ไปดูเอกสารอัยการสูงสุดสิ มันมีเอกสารอยู่ เพียงแต่ไม่ได้เอามาเผยแพร่ให้พวกคุณดู ยืนยันว่าผมเห็นเอกสารว่า เขาขอว่าเอาไว้ก่อน ก็ไปดูเอกสารราชการเขาสิ มันมีเอกสารอยู่ เขาไมได้มาแผ่ให้คุณดูเท่านั้น ผมเห็นเอกสารเขาใช้คำว่า ไม่ควรให้เดินทาง ผมก็อนุมัติตามเสนอเข้าใจยัง”

เมื่อเวลา 21.10 น.ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช.ให้สัมภาษณ์ภายหลังเดินทางกลับจากภารกิจการเยือนประเทศ ญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ ว่า การเดินทางเยือนครั้งนี้ ทำอย่างเต็มที่ ในการพูดคุยหารือและสร้างความพันธ์กันระหว่างประเทศ ซึ่งในรายละเอียดต้องพูดคุยกันอีกครั้ง โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจก็จะมีการร่วมมือกันหลายกิจกรรม

ผู้สื่อข่าว ถามว่า ระหว่างการเยือนต่างประเทศ ได้รับรายงานสถานการณ์การเมืองหรือไม่ เนื่องจากล่าสุดมีทหารเข้าตรวจค้นรถยนต์ของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ จ.เชียงใหม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ตนยังไม่ทราบ เดี๋ยวตนจะสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องดู

"คงไม่มี อะไรหรอก เขาคงเป็นกังวล ก็คงไม่มีอะไรหรอกนะ ก็เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่เขาตรวจรถทุกคัน ก็แล้วแต่ มันก็ต้องตรวจ ก็บังเอิญเจอรถของอดีตนายกรัฐมนตรีพอดี พอเจอแล้วเขาคงไม่ค้นต่ออะไรมากมายอยู่แล้ว จะไปค้นอะไรกันหนักหนา” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: ประยุทธ์ปัดสั่งค้นรถยิ่งลักษณ์

วิษณุยันคสช.ไม่สืบทอดอำนาจผ่านส.ว.แต่งตั้ง

959979นายวิษณุ กล่าวต่อว่า ตนรู้สึกพอใจกับการทำหน้าที่ของคณะกรรมมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้ เพราะเขาทำงานได้เร็ว ซึ่งขณะนี้ผ่านไปแล้ว 1 เดือนครึ่ง ร่างรัฐธรรมนูญผ่านไปแล้วร้อยละ 60-70 นอกจากนี้ หลักการหลายอย่างที่กมธ.ยกร่างรัฐธรรรมนูญเขียนมาถือว่าเป็นการปฏิรูป แม้มีบางจุดที่จะขัดแย้งกัน

เมื่อถามว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ในบางจุด เช่น การไม่ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดการเลือกตั้ง หรือระบบเลือกตั้งใหม่ เป็นต้น จะสร้างปัญหาหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า กรณีที่ไม่ให้กกต.จัดการเลือกตั้งนั้น กมธ.ยกร่างฯ ระบุว่าเดิมทีเมื่อให้กกต.จัดการเลือกตั้งแล้วทำให้เกิดปัญหา เขาจึงเชื่อว่าถ้ามีคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง (กจต.) จะไม่เกิดปัญหา ซึ่งตนคิดว่าพอฟังได้ แต่เป็นสิ่งที่เรายังไม่เคยทดลองเท่านั้นนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะกำหนดให้มีส.ว.มาจากการแต่งตั้ง ทั้งหมด ซึ่งถูกมองว่า อาจเป็นการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่า ประเทศไทยเคยมีส.ว.ที่มาจากการแต่งตั้งทั้งหมด รวมถึงเคยมีส.ว.ที่มาจากการเลือกตั้ง และเคยมีส.ว.ที่มาจากระบบผสม เรื่องนี้จึงไม่ได้แสดงอะไรที่ดูเป็นการสืบทอดอำนาจ เพราะสิ่งที่สำคัญอยู่ที่ว่า กระบวนการแต่งตั้งนั้น เป็นไปในลักษณะใด ใครเป็นคนแต่งตั้ง ถ้าเป็นการแต่งตั้งโดยมีกระบวนการเป็นองค์กรหรือคณะ ไม่สามารถสรุปได้เลยว่าเป็นการสืบทอดอำนาจของคสช. ขณะเดียวกันถ้าเป็นการแต่งตั้งในอีกแบบหนึ่ง ก็อาจสรุปได้เหมือนกันว่า เป็นการสืบทอดอำนาจ ทั้งนี้ ส.ว.ที่มาจากการเลือกตั้งก็มีข้อครหาได้เช่นกัน เช่น เรื่องขอสภาผัว-สภาเมีย ดังนั้นเรื่องดังกล่าวอยู่ที่การคิดระบบว่าควรจะเป็นอย่างไร

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Reference: วิษณุยันคสช.ไม่สืบทอดอำนาจผ่านส.ว.แต่งตั้ง

วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

A Attire Experience In The Marketplace Entire world

6997031371_b4526fdd04_oCan you dilemma the place many of the costume policies go? In line with to view the leonids happen to be with a purposeful day, which Half inchdistant earlierHalf inch might are involved.  It's to determine if sufferers do not recognize what to put upon function or if they have shed look inside pertinence of overall look to qualified success.

Your Entire of Great britain is reported to obtain told King Charles, Half inchAttire gives a single the external indicator that individuals can appraise the medially mentality. One particular they will see, another they can't.In . Definitely, she was indicating what most people are hesitant to imagine that people appraise us by the way we costume. In many situations, enterprise and sociable, our external overall look communicates some text.

Attempt traversing to a hectic eating place at lunchtime. Check around you at what folks are sporting and discover if you can't make option about who they really are, their career, their celebrities along with knowledge. Contemplate your feelings while you are measured as part of your standard enterprise clothing in lieu of recreational costume. Selecting a enterprise clothing tells to the qualified actions and authority. You need to discover ways to costume for enterprise if you want to sell yourself along with your firm within an optimistic method,

How you would costume is dependent upon four components: the you perform, the position you've got in that market, the geographical place you dwell and more importantly, precisely what the buyer need to ascertain.

Expert Attire for guys

In custom made attire, manner does not alter considerably from twelve months about twelve months but enterprise clothing is around being qualified in lieu of about being stylish.  It will come reduced to demonstrating yourself you might say making your customers really feel assured for you. Attire for satisfaction has become rule. The qualified business person need to keep in mind these couple of items when discovering things to put upon function.

Go with a subdued match in dark blue, dark colored or grey either pinstripe or strong. The standard inside content tells as noisally since the coloring and may lead to the excellence in between sleaze and suave.

An excellent bright-tinted or blue costume top with lengthy masturbator fleshlight sleeves provides most finished appear.  The bigger structure and coloring you placed, the higher the main focus set in your attire, in lieu of your professionalism and trust.

Connections is required to be produced from silk or even a silk-like materials.  Stay away from the cartoon data and choose quick and simple , delicate if you'd like to help your authority.

Shoes is required to be leg-time-span or better.  Ensure they match up not merely what you're sporting, but additionally 1 another.  A quick view in beneficial gentle ahead of proceeding on the way can conserve embarrassment later on in the day. Hunt for holes too if you ever endure terminal terminal protection and eliminating your boots and shoes.

Footwear need to without doubt be subdued, and เช่าชุดราตรี also effectively finished. Shoelace-up boots and shoes could be the option above get-ves or new sandals.  Don't fall for for virtually every second that folks tend not to see boots and shoes.  Many individuals will consider ft . before facial area.

Solutions have to match up or thoroughly put together along with your boots and shoes.  Yet again, quality number.

Continue to keep necklaces minimal.  At present when adult men sports activity yellow metal charms, charms and headsets-bands, this company qualified need to limit their selves that has a subdued look at, being married group even his institution engagement ring.

Person hygiene moves into the success scenario.  Fresh scrubbed is victorious out above heavily perfumed on a daily basis.  Conserve the right after-help you lose for right after many hours, but in no way the help you lose itself.

The supreme hint for your enterprise person is his choice of include-ves: small-scenario, collection and pen. When the includes wrapping up the purchase, a top-notch match, a silk link and an excellent pair of household leather boots and shoes can reduce their influence in case you remove the basketball position pen you bought in the hotel conference space this morning.

Expert Attire for girls

When women become a member of work in the nineteen seventies and 1980's in larger sized quantities than previously and commenced to relocate into roles who have normally been presented by adult men, some of them believed that they need to mimic masculine enterprise clothing. The finish outcome was women reaching are employed in skirted satisfies or printed dresses and coats with personal blouses performed by acquiring an adjunct item that checked enormously as being a man's link.  Gladly folks days to weeks have remaining. Because the enterprise girl may now put on leg protection to operate, she's going to it from your desire to have a nice-looking overall look and as well take advantage of the overall flexibility and high-class that leg protection present above dresses.  Her aim isn't any extra to reflect her masculine company-staff.

The same over-all policies influence could perform clothing as influence gents. Organization clothes are no manifestation inside most recent manner trend. Someone is required to be seen for who she has and her qualified capabilities in lieu of they has on.  Her enterprise put on is required to be ideal for her market and her situation or headline inside the market.

Start with a skirted match or leg protection match for subdued appear.  A skirted match is considered the qualified.  Acquiring a couple of conditions, clothes tend not to supply the exact same authority except in cases where obviously they depend on related coats.

Skirts is required to be knee-time-span or a little down below or older.  Stay clear of extreme conditions.  A blouse in excess of 2 inches inside the knee enhances vision eyebrows and inquiries.

Pants need to bust on top of the legs or shoes.  Whilst Capri leg protection along with manner cousins arrive in various procedures from mid-leg to ankle joint could be the hottest manner, they are excessive in the subdued enterprise ambiance.

Blouses and knitted clothing present coloring and variety to woman's attire, but they should be interesting in lieu of exposing.  Inappropriate busts protection and waistlines may offer an unacceptable impression.

Girls have to use hose-pipe out there entire world.  Natural or material-tone tights could be the most beneficial solutions.  Never put on darker hose-pipe with gentle-tinted attire or boots and shoes. Continue to keep one more selection of tights as part of your table drawer except in cases where obviously the hosiery keep is close by or simply just reduced the street at the job.

Looks, not ft ., medicine focus functioning an organization so decided subdued boots and shoes.  A small hindfoot is more qualified than households or foot boots. No matter current manner plus the sandal trend, open up-toed or backless boots and shoes are not enterprise place on.  Not merely are new sandals a security alarm risk, they suggest a unique standard goal.

When the includes include-ves and jewelry, less is once more extra.  Keep it uncomplicated: a single engagement ring each palms, a single earring each headsets.  Add-ves need to reveal your style, not minimize your authority.

Organization clothing differs from weekend break and nighttime put on. Buying and selling inside beneficial enterprise closet is certainly an purchase of your qualified upcoming. For folks who believe it is not all you could put on but what you will be which causes success, give extra believed. Organization capabilities and experience depend, but this is also true private overall look which all-significant initially impression.

Resource: A Outfits Face In The Market World

อียิปต์ระงับแข่งบอลลีกหลังเหตุวุ่นวายแฟนบอลดับ22ศพ

959012ครั้งสุดท้ายที่ฟุตบอลลีกในประเทศอียิปต์ถูกระงับ เกิดขึ้นในปี 2555หลังจากมีแฟนบอลเสียชีวิต74คนในเหตุการณ์จลาจลในเกมที่สนามพอร์ตซาอิด ส่วนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยอย่างน้อย20คนที่สนาม กองทัพอากาศแต่แม้ว่าจะเกิดความรุนแรงการแข่งก็ยังดำเนินต่อไป

ทั้งนี้แฟนบอลฮาร์ดคอร์ ชาวอียิปต์มักมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างลึกซึ้งและมีบทบาทสำคัญในการ โค่นอำนาจประธานาธิบดีฮอสนีมูบารัค อดีตผู้นำในปี 2554ประชาชนจำนวนมากเชื่อว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองพอร์ตซาอิดแก้แค้นแฟนบอลที่มีส่วนในความไม่สงบต่อ ต้านประธานาธิบดีมูบารัคแต่ตำรวจปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงไคโร ประเทศอียิปต์เมื่อวันที่ 9ก.พ.ว่าทางการอียิตป์สั่งระงับการแข่งขันฟุตบอลลีกในประเทศอย่างไม่มีกำหนด หลังจากเกิดการปะทะกันที่สนามฟุตบอลในกรุงไคโรจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่าง น้อย22คนโดยประชาชนเบียดเสียดเหยียบกันหลังจากตำรวจยิงแก็สน้ำตาเข้าใส่ กลุ่มกองเชียร์ของทีมซามาเลคซึ่งกำลังพยายามที่จะเบียดขอทางเพื่อเข้าไปชม เกมการแข่งขันกับทีมอีเอ็นพีพีไอคู่แข่งร่วมเมืองแฟนบอลตำหนิเจ้าหน้าที่ว่า เปิดประตูทางเข้าแค่ประตูเดียวทำให้แฟนบอลต้องเบียดเสียดเยื้อแย่งกันส่วน เจ้าหน้าที่ตำรวจออกหมายจับแกนนำของกลุ่มแฟนบอลของทีมซามาเลคที่เรียกตัวเอง ว่า อัศวินขาว

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

 

Reference: อียิปต์ระงับแข่งบอลลีกหลังเหตุวุ่นวายแฟนบอลดับ22ศพ

บารัคโอบามาความนิยมกระเตื้อง

958947รายงานระบุว่า นายจ้างสหรัฐว่าจ้างงานเพิ่มขึ้น 257,000 อัตราในเดือนม.ค.และค่าจ้างรายชั่วโมงเพิ่มขึ้น12 เซนต์เป็น24.75 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว816 บาท นับเป็นการเพิ่มมากที่สุดตั้งแต่เดือนก.ย.ปี2551 ถึงแม้การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่อัตราการว่างงานในสหรัฐยังสูงขึ้นจากร้อยละ5.6เป็นร้อยละ5.7 อย่างไรก็ตาม ประชาชนยังคงรู้สึกว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐยังคงเป็นไปแบบเชื่องช้า

โพลยังพบอีกว่าความวิตกทางเศรษฐกิจยังคงอยู่ในใจอันดับหนึ่งของชาวอเมริกัน โดย 9 ใน 10 ให้ความสำคัญกับเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าประเด็นอื่นนอกจากนี้ประชาชนยังให้ ความไว้วางใจพรรคเดโมแครตของโอบามามากกว่าพรรครีพับลิกันในการแก้ปัญหา เศรษฐกิจที่ร้อยละ33 ต่อ 28 เอพี-จีเอฟเคทำการสำรวจความเห็นผู้ใหญ่1,045 คนทางออนไลน์ระหว่างวันที่29ม.ค.ถึง2 ก.พ.    สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐ เมื่อวันที่ 9ก.พ.ว่า โพลสำรวจความเห็นชาวอเมริกันของเอพี-จีเอฟเคพบว่า ทัศนคติของชาวอเมริกันที่มีต่อประธานาธิบดีบารัคโอบามา ผู้นำสหรัฐดีขึ้นเล็กน้อยในรอบ2เดือนที่ผ่านมาและความเห็นเชิงบวกมากขึ้น เกี่ยวกับทิศทางของประเทศกับเศรษฐกิจดีขึ้น โดยร้อยละ47 เห็นว่าโอบามาทำหน้าที่ประธานาธิบดีได้ดีเมื่อเทียบกับร้อยละ41ในเดือนธ.ค .ปีที่แล้ว อีกทั้งร้อยละ51เห็นว่า โอบามาแก้ปัญหาการว่างงานดีขึ้น เมื่อเทียบกับร้อยละ44ก่อนหน้านี้

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Resource: บารัคโอบามาความนิยมกระเตื้อง

วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

นายกฯตู่เดินทางถึงกรุงโตเกียวญี่ปุ่นแล้ว

958248จากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยา ได้เดินทางไปยังโรงแรมอิมพีเรียล ซึ่งเป็นโรงแรมที่พัก โดยตามกำหนดการในช่วงค่ำวันนี้ (8 ก.พ.) เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรี และคณะด้วย.เมื่อวันที่ 9 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงคืนที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา และคณะ เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงโตเกียว ฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่นแล้ว ในเวลา 17.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง โดยมีนายชิเกะกะซุ ซะโตะ เอกอัคราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่น  และนายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว พร้อมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับ พร้อมมอบดอกไม้แก่นายกรัฐมนตรี  ท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับที่อบอุ่น

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

 

Reference: นายกฯตู่เดินทางถึงกรุงโตเกียวญี่ปุ่นแล้ว

วรชัยโวยป.ป.ช.จ้องกำจัดตระกูลชิน

958056คดีของนาย สมชายเป็นเรื่องของอุบัติเหตุจนมีคนตาย ไม่ใช่มาจากการสั่งฆ่าประชาชนเหมือนรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ ถือเป็นคดีสะเทือนขวัญคนไทย ขณะที่นานาชาติก็จับตามองเรื่องนี้อยู่ ดังนั้น ป.ป.ช.ควรเร่งรีบดำเนินการในคดีนี้ด้วย อย่าเร่งรัดแต่คดีของฝั่งพรรคเพื่อไทย จะได้ไม่เป็นการตอกย้ำว่า ป.ป.ช.สองมาตรฐานInches นายวรชัย กล่าวและว่า นอกจากนี้ขอฝาก ป.ป.ช.เร่งพิจารณาทั้งคดีประกันราคาข้าวคดีทุจริตจัดซื้อครุภัณฑ์อาชีวะหรือ แม้แต่คดีทุจริตโครงการก่อสร้างโรงพักทดแทนซึ่งมูลค่าความเสียหายสูงมากเช่น กันเมื่อวันที่ 8 ก.พ. นายวรชัย เหมะ อดีต ส.ส.สมุทปราการ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดฟังคำ สั่งในคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกฯ สั่งสลายการชุมนุมปี 2551 ในวันที่ 24 ก.พ.นี้ ว่า เห็นความพยายามของ ป.ป.ช.ที่สั่งฟ้องทั้งคดีจำนำข้าวของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ มาจนถึงคดีของนายสมชายแล้ว ไม่น่าแปลกใจหากสังคมจะเห็นตรงกันถึงเจตนารมณ์ของ ป.ป.ช.ที่จ้องเล่นงานคนในตระกูลชินวัตร จ้องทำลายฝ่ายประชาธิปไตยชัดเจนขึ้นทุกที ทั้งนี้อยากถาม ป.ป.ช.ว่า คดีสั่งสลายการชุมนุมปี 53 สมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกฯ จนมีผู้เสียชีวิต 90 กว่าศพนั้น ป.ป.ช.ทำคดีไปถึงไหนแล้ว ป.ป.ช.ควรออกมาพูดให้สังคมได้รับรู้ รับทราบความคืบหน้าบ้าง ไม่ใช่มัวแต่เอาเวลาไปขุดคุ้ย และทำแต่คดีของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเพียงฝ่ายเดียว

แหล่งที่มา :  เดลินิวส์

Supplier: วรชัยโวยป.ป.ช.จ้องกำจัดตระกูลชิน

วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เม็กซิโกผงะพบศพกว่า60ศพถูกทิ้งเน่าเปื่อย

956652ศพจำนวนมากถูกคลุมด้วยผ้าปูที่นอนและบางศพถูกละเลงด้วยปูนขาวซึ่งดู เหมือนว่าต้องการดับกลิ่นของศพเจ้าหน้าที่เข้าไปตรงจสอบยังโรงประกอบพิธี ฌาปนกิจศพหลังดังกล่าวหลังจากได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีกลิ่นเหม็นรุนแรงโชย ออกมาโดยโรงประกอบพิธีฌาปนกิจแห่งนี้ดูเหมือนจะหยุดเผาศพมาประมาณ1 ปีแล้วแต่ยังมีบางศพที่อาจถูกทิ้งไว้โดยไม่มีการเผา

โรงฌาปนกิจศพแห่งนี้อยู่ในรัฐเกร์เรโรห่างจากเมืองอิกัวลา ประมาณ200 กิโลเมตรซึ่งเป็นเมืองที่นักศึกษา43คนสูญหายอย่างไร้ร่องรอยเมื่อเดือนก.ย .ปีที่แล้วสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองอากาปุลโกเม็กซิโก เมื่อวันที่ 6ก.พ.ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเกร์เรโรทางตอนใต้ของเม็กซิโกแถลงเมื่อวันศุกร์ ว่าพวกเขาพบศพที่เน่าเปื่อยจำนวน61 ศพที่โรงประกอบพิธีฌาปนกิจศพร้างแห่งหนึ่งชายเมืองอากาปุลโกเมืองท่องเที่ยว ตากอากาศชื่อดังของเม็กซิโกเจ้าหน้าที่ ซึ่งไม่เปิดเผยชื่อกล่าวว่าการค้นพบเกิดขึ้นในช่วงเย็นวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยศพส่วนใหญ่เป็นผู้ชายขณะที่ มิเกล อังเกลโกดิเนซ อัยการรัฐเกร์เรโรยืนยันจำนวนศพในการแถลงข่าวกับสื่อท้องถิ่น

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

 

Resource: เม็กซิโกผงะพบศพกว่า60ศพถูกทิ้งเน่าเปื่อย

ซานานากุสเมาลาออกจากนายกรัฐมนตรีติมอร์ตะวันออก

956629นายกุสเมา ซึ่งกล่าวหลังจากประชุมกับประธานาธิบดีกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเขาขอให้ชาว ติมอร์ตะวันออกยอมรับและสนับสนุนกาารตัดสินใจของเขาขณะที่ ที่ปรึกษานายกุสเมาซึ่งไม่ต้องการเปิดเผยชื่อเนื่องจากเขาไม่มีอำนาจในการ พูดต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการลาออกดังกล่าวแถลงว่านายกุสเมารู้สึกว่าถึงเวลา แล้วที่เขาต้องเปลี่ยนผ่านความรับผิดชอบในการบริหารบ้านเมืองให้กับคนรุ่น ต่อไป

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างรัฐบาลคาดว่าจะมีการประกาศในสัปดาห์หน้าซึ่งจะมีการลดจำนวน คณะรัฐมนตรีลงจาก55 คน เหลือ34 คนแต่จะครอบคลุมมากขึ้นโดยสมาชิกพรรคฝ่ายค้านจะได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมใน คณะรัฐมนตรีด้วย แถลงการณ์ของรัฐบาลระบุว่านายกุสเมา วัย 68ปี ยื่นใบลาออกต่อประธานาธิบดีทัวร์มาตัน รูอัคแล้ว

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงดิลีประเทศติมอร์ตะวันออกเมื่อวันที่ 6ก.พ.ว่านายซานานา กุสเมาวีรบุรุษเรียกร้องเอกราชของติมอร์ตะวันออกลาออกจากตำแหน่งนายก รัฐมนตรีแล้วเมื่อวันศุกร์ซึ่งเป็นการลาออกก่อนการปรับโครงสร้างรัฐบาลที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าโดยอดีตผู้นำกบฏแกนนำในการเคลื่อนไหวแยก ติมอร์ตะวันออกเป็นเอกราชจากการปกครองของอินโดนีเซียในปี2545ดำรงตำแหน่ง ประธานาธิบดีคนแรกของประเทศรับตำแหน่งจากปี 2545จนกระทั่งเป็นนายกรัฐมนตรีในปี2550

ติมอร์ตะวันออก ลงมติด้วยคะแนนท่วมท้นในปี2542เพื่อยุติการเป็นดินแดนยึดครองของอินโดนีเซีย ที่ปกครองอย่างป่าเถื่อน24 ปีมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากกว่า170,000 คนแต่ติมอร์ตะวันตออกต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจประชาชนประมาณครึ่ง หนึ่งของทั้งหมด1.2 ล้านคนยังมีชีวิตอยู่ด้วยความยากจน

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: ซานานากุสเมาลาออกจากนายกรัฐมนตรีติมอร์ตะวันออก

วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

รถเก๋งเสยท้ายสิบล้อพุ่งข้ามเลนไฟไหม้

955717สอบสวนเบื้องต้น นายสายชล คำด้วง อายุ 38 ปี ผู้ขับขี่รถบรรทุกสิบล้อ ให้การว่า ขณะเกิดเหตุตนได้ขับรถบรรทุกกระดาษไปส่งที่โรงงานในกรุงเทพฯ โดยใช้ช่องทางคู่ขนาน มาถึงที่เกิดเหตุ ถูกรถเก๋งคู่กรณ๊พุ่งชนด้านท้ายอย่างแรง ก่อนจะพุ่งข้ามแนวคอนกรีตไปอยู่ในช่องทางด่วน แล้วตกลงไปในร่องน้ำ เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรง ส่วนตนต้องพยายามประคองรถและจึงใช้เกียร์ต่ำเพื่อหยุดรถ เนื่องจากระบบเบรกไม่ทำงาน จนรถต้องไปจอดไกลกว่า 500 เมตร เมื่อจอดลงมาดูก็พบว่า มีพลเมืองดี และอาสาสมัครร่วมกตัญญูช่วยเหลือผู้ขับขี่ออกมาได้ก่อนที่จะเกิดไฟคลอก

พ.ต.ท. ไชยันต์ เปิดเผยว่า เบื้องต้น ได้เชิญตัวคู่กรณีไปสอบปากคำพร้อมสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์เพื่อหา สาเหตุการเกิดอุบติเหตุที่แท้จริงต่อไป

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. พ.ต.ท.ไชยันต์ ดาวเรือง สวส. สภ.สามโคก จ.ปทุมธานี เปิดเผยว่า เมื่อช่วงค่ำวันที่ 5 ก.พ. ที่ผ่านมา จนท.รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักพุ่งชนท้ายรถบรรทุกสิบล้อ และเกิดไหลุกไหม้ บนถนนสาย 347 ปทุมธานี-บางปะหัน หมู่ 5 ต.เชียงรากใหญ่ มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส จึงไปตรวจสอบพร้อมรถดับเพลิงอบต.เชียงรากใหญ่ 3 คัน และอาสาสมัครร่วมกตัญญู

ที่เกิดเหตุพบรถเก๋ง โตโยต้า วีออส สีบรอนซ์ หมายเลขทะเบียน กฉ-1444 ปทุมธานี พุ่งตกลงไปในร่องระบายน้ำระหว่างทางด่วน และเกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่จึงเร่งฉีดน้ำควบคุมเพลิงใช้เวลา 20 นาทีเพลิงสงบ ตรวจสอบพบรถถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งคัน ส่วนคนขับคือนายอนุรักษ์ อุตสาหะ อายุ 37 ปี ทายาทรุ่นหลาน บริษัทผลิตเฟอร์นิเจอร์ในเขตอ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ได้รับบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลืออกจากซากรถได้ทัน จึงรอดชีวิตหวุดหวิด ก่อนนำส่งรพ.กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ห่างกันประมาณ 500 เมตร พบรถบรรทุกสิบล้อ อีซูซุ สีขาว ทะเบียน 70-6244 ปทุมธานี บรรทุกเศษกระดาษมาเต็มคัน จอดอยู่ โดยบริเวณด้านท้ายรถมีร่องถูกชนจนยุบทั้งแถบ ระบบเบรกใช้การไม่ได้

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Supply: รถเก๋งเสยท้ายสิบล้อพุ่งข้ามเลนไฟไหม้

วอนช่วยหนุ่มกตัญญูถูกรถชนพิการ

955705นายพีระศักดิ์  หินเมืองเก่า ผวจ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จากการพูดคุยสอบถาม กีบคนที่รู้จักคุ้นเคยทราบว่า นายเชษฐา เป็นคนดี มีความกตัญญู เป็นกำลังหลักในการหาเลี้ยงปู่ ย่าในยามที่ร่างกายยังแข็งแรง แต่เมื่อร่างกายพิการจากอุบัติเหตุไม่สามารถทำมาหากินได้ตนจึงเดินทางมา เยี่ยมเพื่อให้กำลังใจและมอบเงินยังชีพช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท  และมอบกระเช้าของขวัญ  ถุงยังชีพของ บริษัท ฮอนด้า ประเทศไทย จำกัด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและยังกำชับให้ พม.ช่วยเหลือดูแลนายเชษฐา อย่างใกล้ชิด “สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินช่วยเหลือนายเชษฐาสามารถบริจาคได้ที่ บัญชีชื่อนายโกญจน์ คนธามาศ ญาติของนายเชษฐา บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-194-3006 หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข089-8679720 นายพีระศักดิ์ กล่าวในที่สุด.เมื่อวันที่ 6 ก.พ. นายพีระศักดิ์  หินเมืองเก่า ผวจ.นครศรีธรรมราช พร้อมคณะได้เดินทางไปเยี่ยมนายเชษฐา  คนธามาศ อายุ 37 ปี ซึ่งประสบอุบัติเหตุถูกรถกระบะชนพุ่งชน ได้รับบาดเจ็บสาหัส เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 57 ที่ผ่านมา และถูกส่งเข้ารักษาอาการบาดเจ็บที่ รพ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช  โดยมีนายสุระ สุรวัฒนากุล อำเภอพรหมคีรี และ ผอ.รพ.พรหมคีรี พร้อมแพทย์พยาบาลให้การต้อนรับ โดยแพทย์ได้ทำการผ่าตัดสมองเพื่อรักษาชีวิต แต่ผลข้างเคียงจากการผ่าตัด ก็ส่งผลให้นายเชษฐษต้องกลายเป็นผู้พิการไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายและช่วย ตัวเองได้เหมือนเดิม จึงต้องเป็นภาระแก่นายสุวิทย์ คนธามาศ อายุ 90 ปี และนางช้อย คนธามาศ อายุ 80 ปี ปู่และย่า ซึ่งอยู่ในวัยชราต้องคอยดูแล ทั้งที่ก่อนหน้านั้น นายเชษฐา จะเป็นเสาหลักหาเลี้ยงปู่และย่า ทำให้ครอบครัวต้องลำบาก เนื่องจากรายได้จากเบี้ยยังชีพคนชราของปู่และย่า ไม่เพียงพอจุนเจือสมาชิกในครอบครัว แม้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.นครศรีธรรมราชและ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จะมอบเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่งก็ตาม

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Supply: วอนช่วยหนุ่มกตัญญูถูกรถชนพิการ

วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

จอร์แดนลั่นเอาคืนไอเอสอย่างสาสมที่สุด

954736ขณะที่นายซาฟี อัล-คาสซาสเบห์ บิดาของผู้เสียชีวิต กล่าวเรียกร้องให้รัฐบาลจอร์แดนตอบโต้มากกว่าการประหารชีวิตนักโทษกลุ่มก่อ การร้าย 2 คน คือนางซาจิดา อัล-ริชาวี มือระเบิดฆ่าตัวตาย และนายซิอัด อัล-การ์โบลี ผู้ช่วยของนายอาบู มูซาบ อัล-ซากาวี หัวหน้ากลุ่มอัล-กออิดะห์แห่งอิรักผู้ล่วงลับ

ร.ท.อัล-คาสซาสเบห์ ถือเป็นทหารพันธมิตรของสหรัฐรายแรกที่ถูกกลุ่มไอเอสสังหาร โดยจอร์แดนเป็น 1 ใน 4 ประเทศอาหรับที่เข้าร่วมปฏิบัติการโจมตีทางอากาศกับสหรัฐในซีเรีย นอกเหนือจากกาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ซึ่งระงับภารกิจตั้งแต่ร.ท.อัล-คาสซาสเบห์ถูกจับเป็นตัวประกัน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน เมื่อวันที่ 5 ก.พ.ว่า สถานีโทรทัศน์แห่งชาติของจอร์แดน เผยแพร่กระแสพระราชดำรัสของสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ที่ 2 ขณะทรงเป็นประธานการประชุมฉุกเฉินของหน่วยงานด้านความมั่นคง ทันทีที่เสด็จฯกลับจากสหรัฐ เมื่อวันพุธ ว่าการเสียชีวิตของร.ท.มาอัช อัล-คาสซาสเบห์ จะ Inไม่สูญเปล่าIn เพราะนับจากนี้ ทหารของจอร์แดนจะทำศึกตอบโต้การกระทำของกลุ่มก่อการร้ายในครั้งนี้ ให้รุนแรงอย่างถึงที่สุด

ทั้งนี้ กลุ่มไอเอสจับร.ท.อัล-คาสซาสเบห์เป็นตัวประกัน หลังเครื่องบินขับไล่เอฟ-16 ของนักบินทหารวัย 26 ปี ประสบอุบัติเหตุตกที่เมืองรักกา ทางตอนเหนือของซีเรีย ซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มไอเอส เมื่อปลายเดือนธ.ค.ปีที่แล้ว ก่อนมีการเผยแพร่คลิปการสังหารร.ท.อัล-คาสซาสเบห์ ด้วยการเผาทั้งเป็น เมื่อคืนวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นของจอร์แดน และยิ่งสร้างความโกรธแค้นไปทั่วประเทศ เมื่อรายงานหลายกระแสระบุว่า ร.ท.อัล-คาสซาสเบห์เสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. หรือ 2 สัปดาห์ก่อนกลุ่มไอเอสจะเอ่ยถึงนักบินหนุ่ม เพื่อเป็น Inเครื่องต่อรองIn กับตัวประกันชาวญี่ปุ่น

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Resource: จอร์แดนลั่นเอาคืนไอเอสอย่างสาสมที่สุด

จีนออกกฎปราบผู้ใช้นิรนามบนโลกออนไลน์

954697จีนนับเป็นประเทศที่มีตลาดออนไลน์ใหญ่ที่สุดในโลก ล่าสุดมีจำนวนผู้ใช้อยู่ที่ราว 649 ล้านคน รัฐบาลพยายามส่งเสริมให้ใช้อินเทอร์เน็ตในทางสร้างสรรค์ ทั้งในด้านธุรกิจและการศึกษา ขณะเดียวกัน ก็กวดขันอย่างเข้มงวดกับพฤติกรรมการใช้ที่เป็นภัยต่อการปกครอง และส่อไปในทางลามกอนาจาร โดยเมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา บริษัทซีน่า ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ของประเทศ ถูกปรับเป็นเงิน 815,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 26.5 ล้านบาท) และถูกถอนใบอนุญาตในส่วนของการเผยแพร่เนื้อหาทางอินเตอร์เน็ต และโปรแกรมการแพร่ภาพวิดีโอ หลังปล่อยให้มีการโพสต์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ซึ่งบริษัทได้ออกแถลงการณ์ยอมรับและยืนยันสนับสนุนมาตรการของรัฐบาล

ทั้ง นี้ จีนยังเป็นประเทศที่มีการควบคุมและคัดกรองการใช้อินเทอร์เน็ตที่เข้มงวดที่ สุดในโลกอีกด้วย โดยมีการระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆ ที่ดำเนินงานโดยต่างชาติ รวมถึงเว็บไซต์ของกลุ่มสิทธิมนุษยชนและนักเคลื่อนไหว เช่นเดียวกับเว็บไซต์ยอดนิยมอย่างกูเกิ้ลและเฟซบุ๊คด้วยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 4 ก.พ. ว่า สำนักงานดูแลด้านไซเบอร์ของจีน ออกแถลงการณ์เมื่อวันพุธ เตรียมบังคับใช้มาตรการควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมในวันที่ 1 มี.ค. นี้ โดยผู้ใช้บล็อก โปรแกรมสนทนา และการโพสต์ข้อความในส่วนการแสดงความคิดเห็นของเว็บไซต์ต่างๆ ต้องลงทะเบียนด้วยชื่อจริงกับบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และทำสัญญาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ว่าจะหลีกเลี่ยงการโพสต์ข้อความหรือเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย และเป็นภัยต่อระบบการปกครองของประเทศ ซึ่งผู้ให้บริการสามารถยกเลิกบัญชีของผู้ใช้ที่ละเมิดกฎได้ นับเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของรัฐบาล ในความพยายามที่จะควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนอย่างเข้มงวด โดยก่อนหน้านี้มาตรการที่มีลักษณะคล้ายกันซึ่งออกมาเมื่อปี 2555 ต้องกลายเป็นหมันไป เมื่อไม่สามารถระบุได้ว่าผู้ให้บริการกลุ่มใดบ้างที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: จีนออกกฎปราบผู้ใช้นิรนามบนโลกออนไลน์

วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อังกฤษผ่านกฎหมายรับเชื้อผู้บริจาค3รายทำเด็กหลอดแก้วแล้ว

953928ทั้งนี้ไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอจะได้รับการถ่ายทอดจากมารดาขณะที่ไมโทคอนเดรี ยของโรคติดต่อทางพันธุกรรมจะติดไปด้วย โดยโรคดังกล่าวมีตั้งแต่โรคที่ทำให้ความสามารถในการมองเห็นลดลง ไปจนถึงโรคเบาหวานและกล้ามเนื้อลีบ

ส่วนผู้ที่คัดค้านเห็นว่า กฎหมายดังกล่าวจะเปิดช่องทางให้“สร้างเด็ก” ขึ้นเองได้ในอนาคต อย่างไรก็ตามคาดว่าผลการลงคะแนนน่าจะผ่านไปได้ ก่อนจะส่งต่อให้สภาขุนนางซึ่งเป็นสภาสูงในรัฐสภาอังกฤษลงมติยืนยันร่าง กฎหมายเป็นขั้นตอนสุดท้ายภายในเดือนนี้

ขณะที่ชาวอังกฤษจำนวนมากไม่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้ ทั้งที่หน่วยงานสาธารณสุขได้หยิบยกประเด็นดังกล่าวมาพูดคุยเป็นเวลานานหลาย ปีแล้วก็ตาม ซึ่งจากผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนที่จัดโดยคอมเรสปรากฏว่า มีผู้เห็นด้วยร้อยละ20ขณะที่ร้อยละ41ไม่เห็นด้วย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักวิทยาศาสตร์และผู้นำศาสนา

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่3ก.พ.ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษได้ลงมติรับรองผ่านร่างกฎหมายการบริจาคไมโทคอนเด รียดีเอ็นเอเพื่อการปฏิสนธิภายนอกร่างกายหรือการทำเด็กหลอดแก้ว(ไอวีเอฟ)ให้ สามารถรับเชื้อผู้บริจาค3รายสำหรับทำเด็กหลอดแก้วได้ ด้วยคะแนน328-114เสียง โดยเสียงส่วนใหญ่ในการลงมติรับรองจะต้องได้คะแนนเสียง 254เสียง ซึ่งวิธีดังกล่าวจะช่วยป้องกันการติดโรคร้ายแรงที่ถ่ายทอดจากมารดาสู่ทารกใน ครรภ์

ภายใต้กฎหมายการทำเด็กหลอดแก้วกำหนดให้การทำเด็กหลอดแก้วเป็นการรับ “นิวเคลียส”ดีเอ็นเอจากพ่อและแม่ รวมถึงตัวอ่อนที่สมบูรณ์จากผู้หญิงบริจาค ซึ่งหากร่างกฎหมายดังกล่าวผ่าน อังกฤษจะป็นประเทศแรกที่มีกฎหมายรองรับการบริจาคเชื้อจากผู้ปกครอง3ราย

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Supplier: อังกฤษผ่านกฎหมายรับเชื้อผู้บริจาค3รายทำเด็กหลอดแก้วแล้ว

ระเบิดที่อียิปต์ตาย1เจ็บ3

953906ขณะที่สำนักข่าวมีนาของรัฐบาลอียิปต์รายงานว่า นายคาห์เลด ยูซเซฟหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของไคโรเปิดเผยว่ามีระเบิดเสียงดังขึ้นในย่านใจ กลางกรุงไคโรทำให้ร้านค้าได้รับความเสียหายแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ

ทั้งนี้กลุ่มหัวรุนแรงพยายามที่จะหาทางโค่นอำนาจรัฐบาลอียิปต์ด้วยการลอบวาง ระเบิดหลายต่อหลายครั้งเพื่อสังหารกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารเนื่องจาก กองทัพโค่นอำนาจของประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอร์ซี จากพรรคมุสลิมภราดรภาพเมื่อเดือนก.ค.2556

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงไคโรประเทศอียิปต์ เมื่อวันที่3ก.พ.ว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยอียิปต์เปิดเผยว่าเกิดเหตุลอบ วางระเบิดด้านหน้าของโรงพยาบาลมาบาเรตอัล-อสาฟราในเมืองอเล็กซานเดรียเมือง ใหญ่อันดับ2ของอียิปต์แรงระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิต1ศพ เป็นชายวัย27ปี และ บาดเจ็บอีก3คน

ก่อนหน้านี้ที่สนามบินกรุงไคโรเมืองหลวงของอียิปต์มีการรักษาความปลอดภัย อย่างเข้มงวดหลังพบวัตถุระเบิด 2ลูก ซึ่งยังไม่ทำงานใกล้กับอาคารผู้โดยสารขาเข้าเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบจาก ภาพวงจรปิดเพื่อหาตัวคนร้าย

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Origin: ระเบิดที่อียิปต์ตาย1เจ็บ3

วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ภาพหน้าปกการ์ตูนตินตินประมูลขายได้กว่า92ล้านบาท

952988เดอะ ชู้ตติงสตาร์ นับเป็นผลงานลำดับที่ 10 ของแอร์เช ออกมาเมื่อปี 2485 หน้าปกเป็นภาพของตินตินและเพื่อนผู้ซื่อสัตย์ เจ้าสุนัขสโนวี ทั้งคู่กำลังจ้องมองอย่างตกตะลึงไปที่วัตถุรูปทรงคล้ายเห็ดขนาดใหญ่ที่กำลัง ไหวเอนไปมา บนหาดที่เต้มไปด้วยหินแห่งหนึ่ง โดยสิ่งนั้นคืออุกกาบาตที่ตกลงในทะเล ทั้งนี้ ผลงานส่วนใหญ่ของแอร์เชอยู่ในความดูแลของมูลนิธิครอบครัว ซึ่งเก็บรักษาอย่างหวงแหน จึงทำให้งานของแอร์เชเป้นของหายากและดึงดูดใจสำหรับนักสะสม ไม่ว่าจะเป็นภาพร่างต้นฉบับหรือหนังสือการ์ตูนก็ตามสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม เมื่อวันที่ 3 ก.พ. ว่า มารินา เดวิด นายหน้าผู้เชี่ยวชาญด้านหนังสือการ์ตูน จากบริษัทเปอตี ปาเปียร์ อูเบอร์ตี บรีเอน ของฝรั่งเศส เผยเมื่อวันจันทร์ว่า แบบร่างต้นฉบับหน้าปกหนังสือการ์ตูนเรื่อง การผจญภัยของตินติน ตอน Inเดอะ ชู้ตติง สตาร์In ผลงานของนักเขียนการ์ตูนชาวเบลเยียมจอร์จ เรมี หรือที่ใช้นามปากกาว่า Inแอร์เชIn ถูกประมูลซื้อไปในราคา 2.5 ล้านยูโร (กว่า 92.3 ล้านบาท) ซึ่งถือเป็นผลงานของแอร์เชชิ้นหนึ่งที่ขายได้ในราคาสูงสุด แต่บริษัทไม่มีการเปิดเผยว่าผู้ซื้อเป็นใคร บอกเพียงแต่เป็นชาวยุโรป

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Reference: ภาพหน้าปกการ์ตูนตินตินประมูลขายได้กว่า92ล้านบาท

ปินส์เปิดบ่อนกาสิโนยักษ์แห่งใหม่ในกรุงมะนิลา

952969 ซิตี ออฟ ดรีมส์ เป็นโครงการร่วมทุนระหว่าง นายเฮนรี่ ไซ มหาเศรษฐีอันดับ 1 ของฟิลิปปินส์ นายเจมส์ แพ็คเกอร์ มหาเศรษฐีชาวออสเตรเลีย และนายลอว์เรนซ์ โฮ ลูกชายของ นายสแตนเล่ย์ โฮ มหาเศรษฐีเจ้าของเครือข่ายบ่อนกาสิโนแห่งมาเก๊า ลอเรนซ์ โฮ กล่าวในระหว่างพิธีเปิด ว่า เป้าหมายของโครงการคือ หาสถานที่ที่ดีที่สุดในเอเชีย ฟิลิปปินส์ขณะนี้นับเป็นหนึ่งในประเทศที่เศรษฐกิจขยายตัวรวดเร็วที่สุดในโลก ผู้ร่วมหุ้นเห็นตรงกันว่า ตลาดฟิลิปปินส์มีศักยภาพสูงมาก ขณะเดียวกันโฮยอมรับว่า ค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงการนี้สูงมาก เนื่องจากรัฐบาลฟิลิปปินส์กำหนดวงเงินลงทุนขั้นต่ำไว้ที่ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 3 ก.พ. ว่า กลุ่มนักธุรกิจร่วมทุน 3 ประเทศ เปิดตัวบ่อนกาสิโนขนาดยักษ์แห่งใหม่อย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ ในนาม ซิตี ออฟ ดรีมส์ (City of Dreams) บนเนื้อที่ 15 เอเคอร์ (37.9 ไร่) ที่ใช้ดินถมทะเลในอ่าวมะนิลา โดยตั้งเป้าหมายเป็นคู่แข่งศูนย์กลางการพนันกับเขตบริหารพิเศษมาเก๊าของจีน และเมืองลาสเวกัสของสหรัฐอเมริกา ในแง่ของรายได้ กลุ่มผู้ร่วมทุนและบรรดาผู้นำรัฐบาลยังหวังว่า บ่อนแห่งใหม่นี้จะดึงดูดเงินจากนักท่องเที่ยวส่วนอื่นๆ ของเอเชียด้วย

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: ปินส์เปิดบ่อนกาสิโนยักษ์แห่งใหม่ในกรุงมะนิลา

วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กาชาดดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย

951874โดยมีวัตถุประสงค์กระตุ้นกระท่องเที่ยวของจังหวัด และส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมไทเลย เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ภายในงานมีขบวนแห่ การออกร้านของส่วนราชการ การแสดงสินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP การแสดงดนตรี หมอลำ ประกวดธิดากาชาด ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ฯลฯ มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเมื่อวันที่ 1 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเช้าที่ผ่านมา นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผวจ.เลย ร่วมกับนายกเหล่ากาชาด และหัวหน้าส่วนราชการ การท่องเที่ยว จ.เลย ทำพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อกุดป่อง และพระบรมรูปทรงม้ารัชกาลที่ 5 ที่หน้าศาลากลางจังหวัด ก่อนเปิดงาน "กาชาดดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 –9 ก.พ.นี้

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: กาชาดดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย

รัว5นัดซ้อนดับเจ้าของไร่สมบูรณ์รีสอร์ท

951881จากการสอบสวนทราบว่า ผู้ตายเป็นเจ้าของไร่สมบูรณ์รีสอร์ท และเป็นเจ้าของสวนปาล์มกว่า 700 ไร่ใน อ.ควนกาหลง และเป็นอดีตที่ปรึกษานายก อบจ.พัทลุง และอดีตผู้สมัคร สส.พัทลุง ก่อนเกิดเหตุขณะที่กำลังนอนหลับบนเก้าอี้ภายในที่เกิดเหตุนั้น ได้มีคนร้ายทราบชื่อต่อมา นายยุสรี บาราสัน อายุ 27 ปี ซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทผู้ตายได้ใช้อาวุธปืนขนาด 9 มม. เข้าไปจ่อยิงผู้ตาย 5 นัด จนเสียชีวิต ก่อนหลบหนีไป ต่อมาเจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกุมตัวไว้ได้ที่บ้านพัก สอบสวนเบื้องต้นให้การว่า มาขอยืมเงินจากผู้ตาย แต่ผู้ตายไม่ยอมให้ จึงโกรธแค้นนำอาวุธมาก่อเหตุดังกล่าว ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ควนกาหลง เพื่อดำเนินคดีต่อไปเมื่อวันที่ 1 ก.พ. พ.ต.ต.ศิริพงษ์ สุขแก้ว สารวัตรเวร สภ.ควนกาหลง จ.สตูล รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตที่ไร่สมบูรณ์รีสอร์ท เลขที่ 147 ย่านถนนสายบ้านซอย 10-เหนือคลอง หมู่ 8 ต.ควนกาหลง จึงพร้อมด้วย พ.ต.อ.นิพล เหมสลาหมาด รอง ผบก.ภ.จว.สตูล พ.ต.อ.ธิติ กิจรุ่งโรจน์ ผกก.สภ.ควนกาหลง พ.ต.ท.อดิศักดิ์ ตาแหลม สว.สส. แพทย์เวร รพ.ควนกาหลง และกำลังชุดสืบสวน รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบศพ นายสมชาย ชูช่วย อายุ 65 ปีนอนเสียชีวิตอยู่บนเก้าอี้ภายในอาคารสัมมนาไร่ดังกล่าว สภาพมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด 9 มม. เข้าที่บริเวณหน้าอก ลำตัว รวม 5 นัด เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: รัว5นัดซ้อนดับเจ้าของไร่สมบูรณ์รีสอร์ท