วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

นายกฯออกจอคืนความสุขฟุ้งเศรษฐกิจดีหลังขจัดขัดแย้ง

977015จี้ลดราคาสินค้าฝันผุดตลาดน้ำทั่วกรุง

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า สำหรับในเรื่องของการควบคุมราคาสินค้า ตลาดชุมชน ตลาดข้าว ตลาดยาง วันนี้รัฐบาล ก็ทุ่มเทอย่างเต็มที่ ในการจะควบคุมดูแลราคาไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์ หรือกระทรวงอะไรก็ตาม อย่าไปตำหนิ ตนก็สั่งการไปทุกครั้ง รมว.พาณิชย์และข้าราชการก็ลงไปเดินเอง ปัญหาอยู่ที่ว่าผู้ปฏิบัติบางทีก็ไม่ค่อยเชื่อฟัง บางทีก็พอบอกไปก็ทำ พอไม่บอกไม่ดูก็เอาใหม่อีก นี่มันเป็นนิสัยที่จะต้องช่วยกันแก้ไข ทั้งรัฐ ทั้งภาคเอกชน ประชาชนก็อย่าเอารัดเอาเปรียบกันมากนักก็แล้วกัน อยากเอาเรือของสำนักงานระบายน้ำกทม. รับคนเที่ยวทางน้ำ วันหนึ่งขนคน 4,000 กว่าคน ตนก็บอกลองดูว่าเปิดท่องเที่ยวอีกได้หรือไม่ เมื่อวานตนพูดกับผู้ว่า กทม. ไปแล้วท่านเห็นด้วย แต่ห้ามใช้เรือเครื่องยนต์แล้วกัน ตนว่าฝรั่งก็สนใจ ที่ต่างประเทศยังเรือกอนโดล่า เรามีเรือจ้างทำสวยๆ ลองคิดแบบนี้ คิดนอกกรอบไปบ้าง ทุกคลองทำได้

ฟุ้งเศรษฐกิจดีหลังขจัดขัดแย้ง

เรื่อง การค้าการลงทุนจากต่างประเทศวันนี้ดีขึ้น อย่ามาพันกับเรื่องเศรษฐกิจ รายได้ในประเทศคนละเรื่อง ดีขึ้นหลังจากที่เราเข้ามาขจัดความขัดแย้งนะปีนี้ มีนักลงทุนชาวต่างชาติสนใจมาลงทุนในไทยโดยขอขอสิทธิประโยชน์จากบีโอไอ เพิ่มขึ้นถึงกว่า 1,500 ราย แล้วก็มีเม็ดเงินลงทุนกว่า 1 ล้านล้านบาท มีนักลงทุนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ผ่านขั้นตอนการอนุมัติในปีที่ผ่านมาคือปี 57 ไปแล้วนี่ 900 ราย เป็นเม็ดเงินลงทุนกว่า 480,000 ล้านบาท ในเดือนม.ค. 2558 นี้ ได้การอนุมัติไปอีก 92 ราย คิดเป็นมูลค่า 19,000 ล้านบาท

เจราจาเพื่อนบ้านแก้แรงงานขาด

ปัญหาการขาดแคลน แรงงานถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากในเวลานี้ เราคาดว่าจะขาดแคลนแรงงานประมาณ 6-7 หมื่นคน เราก็จำเป็นต้องจัดระบบ คัดแยกประเภทแรงงานต่างๆ และเตรียมการนำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเพิ่มเติม แต่ต้องควบคุมให้ได้ด้วยกฎหมาย ไม่ให้เป็นปัญหา เราก็มีชาวไทยภูเขาอยู่มาก อาจจะต้องมาพิจารณาเอามาใช้ในเรื่องของการสมัครเป็นแรงงาน

นั่งประธานซูเปอร์บอร์ดการศึกษา

เรื่อง ผลการดำเนินการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อันนี้เป็นการขยายโอกาสลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาก็เน้นให้กับโรงเรียนใน เมืองและในชนบท ระยะแรกจาก พ.ย. 57 ถึงปัจจุบัน ตอนนี้รัฐบาลก็จะตั้งซูเปอร์บอร์ดเรื่องการศึกษา ได้พูดกับรมว.ศึกษาฯแล้ว ไม่ได้ไปก้าวก่ายงานของรมว.ศึกษาฯ ตนต้องการที่จะสั่งการให้ชัดเจนขึ้น เพราะว่าในส่วนของกระทรวงศึกษา ในส่วนของ สปช. ก็มีอยู่แล้ว เป็นเรื่องของการปฏิรูป แต่ยังไม่มีผลเป็นรูปธรรมมากนัก เพราะติดขัดด้วยเรื่องระเบียบ ในส่วนของกระบวนการจัดหาตำราและหนังสือเรียนนั้น ก็ต้องมาทบทวนกันใหม่ เพื่อให้ได้หนังสือเรียนราคาถูก มีคุณภาพ รัฐบาลก็อาจจะต้องดูแลค่าใช้จ่ายเหล่านี้ด้วย เกี่ยวกับเรื่องของตำราเรียน ตั้งแต่อนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รถไฟความเร็วสูงชัดเจนปีนี้

มีอีกเรื่องสำคัญคือ เรื่องการพัฒนาระบบราง โดยจะมีการพัฒนาคู่ขนานเพื่อเชื่อมโยงไทยกับประเทศอื่นๆ ในส่วนของเส้นทางรถไฟที่จะร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนนั้น ขณะนี้กระทรวงคมนาคมได้มีการหารือคณะทำงานร่วมไทย-จีนไปแล้ว เพื่อเตรียมการออกแบบ เวนคืนที่ดิน เตรียมความพร้อมบุคลากร เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งจะต้องมีการถ่ายทอดกันต่อไป โดยจะมีการแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 ช่วงด้วยกัน ได้แก่ กรุงเทพฯ-แก่งคอย 133 กม. แก่งคอย-มาบตาพุด 246.5 กม. แก่งคอย-นครราชสีมา 138.5 กม. และนครราชสีมา-หนองคาย 355 กม. ทั้งนี้จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในช่วงที่ 1 และ 2 ภายในเดือน ต.ค. 2558 และก่อสร้างช่วงที่ 3 และ 4 ภายในเดือน ธ.ค. 2558 โดยมีแผนจะให้แล้วเสร็จและเริ่มเดินรถได้ภายในปี 2561 โดยรัฐจะเร่งพิจารณาให้เห็นผลชัดเจนในปีนี้

ย้ำแก้กฎหมายก่อนเปิดสัมปทาน

สำหรับ เรื่องพลังงานมติที่ประชุม ครม. ได้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการด้วยความรอบคอบและฟังความเห็นประชาชนอัน เป็นประโยชน์ อะไรที่เป็นปัญหา ความขัดแย้ง เห็นไม่ตรงกัน ต้องนำมาพูดคุยหารือกัน และทำให้ได้ข้อยุติเรื่องพลังงาน การดำเนินการในเรื่องนี้ตนได้ดำเนินการในลักษณะที่ว่าให้มีการแก้ไขกฎหมาย ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อนถึงจะเปิดสัมปทานรอบต่อไป ก็คงจะไม่นานนัก ดังนั้นก็ขอให้ทุกพวกทุกฝ่ายต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติเป็น สำคัญด้วย

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Origin: นายกฯออกจอคืนความสุขฟุ้งเศรษฐกิจดีหลังขจัดขัดแย้ง