วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สั่งเลื่อนยื่นซองสัมปทานปิโตรเลียม

965790นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ที่ประชุมยังรับทราบรายงานแนวโน้มราคาค่าไฟฟ้า และค่าน้ำมันในปี 58 โดยราคาค่าไฟฟ้าจะปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง เพราะได้รับอานิสงส์จากราคาแก๊สที่ใช้ผลิตไฟฟ้าปรับลดลง ทำให้ราคาค่าไฟฟ้าที่จะประกาศในปี 58 ทุกครั้งในการประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีแนวโน้มปรับลดลงอีก ซึ่งถือเป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรม โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าในการผลิตเป็นหลักนายณรงค์ชัย อัครเศรณี รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน ได้เห็นชอบให้เลื่อนการเปิดให้เอกชนยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมภาย ใต้สัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 18 ก.พ.นี้ ออกไปถึงวันที่ 16 มี.ค.58 เพื่อเปิดรับฟังความเห็น และตอบข้อสงสัยประชาชนในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปิดสัมปทานครั้งนี้ ในวันที่ 20 ก.พ. ที่ทำเนียบรัฐบาล

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Resource: สั่งเลื่อนยื่นซองสัมปทานปิโตรเลียม