วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

แอลเอชแบงก์ลุยสินเชื่อคุณภาพ

960798จะออกตราสารด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนขั้นที่ 2 อายุ 10ปี 6 เดือน  จำนวน 3,000 ล้านบาท จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ในเดือนพ.ค.นี้  ซึ่งจะเป็นการตอกย้ำความแข็งแกร่งของเงินกองทุนของธนาคาร และเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ”

สำหรับผลดำเนินงาน ปี57  ที่ผ่านมามีกำไรสุทธิ 1,201 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 34.5% ส่วนใหญ่มาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของสินเชื่อ รายได้จากเงินปันผล และกำไรจากเงินลงทุน คุณภาพสินเชื่อจัดอยู่ในเกณฑ์ดี มีสินเชื่อด้อยคุณภาพ หรือเอ็นพีแอล 1.98% ของเงินให้สินเชื่อรวม เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของระบบธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ที่ 2.3%

นางศศิธร  พงศธร    กรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด  เปิดเผยว่า    แผนการปล่อยสินเชื่อใหม่ปีนี้จะเพิ่มขึ้นสุทธิ 27,000 ล้านบาทหรือเติบโต 22-25% จากปัจจุบันมีพอร์ตสินเชื่อคงค้าง 117,000 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นขยายสินเชื่อที่มีคุณภาพ และจะยังคงรักษาระดับความสามารถในการทำกำไรให้เพิ่มขึ้น 10-15% รวมทั้งเพิ่มรายได้และค่าธรรมเนียมจากธุรกิจแบงก์แอสชัวรันด์  ค่าธรรมเนียมจากการขายกองทุน และค่าธรรมเนียมต่างๆ  เช่น เอทีเอ็ม,อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง, โมบาย แบงก์กิ้ง  เป็นต้น

นอกจากนี้มีแผนขยายสาขาเพิ่มอีก  10 สาขา ทำให้สิ้นปีนี้ธนาคารจะมีสาขารวมทั้งสิ้น 127 สาขา ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งธนาคารร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)   โดยจะขยายสาขาไปในทุกจังหวัดที่โฮมโปรตั้งอยู่ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การขยายสาขาของธนาคารให้มีจุดบริการครอบคลุม เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในการทำธุรก รรมทางการเงินกับธนาคาร

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: แอลเอชแบงก์ลุยสินเชื่อคุณภาพ