วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

วิษณุยันคสช.ไม่สืบทอดอำนาจผ่านส.ว.แต่งตั้ง

959979นายวิษณุ กล่าวต่อว่า ตนรู้สึกพอใจกับการทำหน้าที่ของคณะกรรมมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้ เพราะเขาทำงานได้เร็ว ซึ่งขณะนี้ผ่านไปแล้ว 1 เดือนครึ่ง ร่างรัฐธรรมนูญผ่านไปแล้วร้อยละ 60-70 นอกจากนี้ หลักการหลายอย่างที่กมธ.ยกร่างรัฐธรรรมนูญเขียนมาถือว่าเป็นการปฏิรูป แม้มีบางจุดที่จะขัดแย้งกัน

เมื่อถามว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ในบางจุด เช่น การไม่ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดการเลือกตั้ง หรือระบบเลือกตั้งใหม่ เป็นต้น จะสร้างปัญหาหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า กรณีที่ไม่ให้กกต.จัดการเลือกตั้งนั้น กมธ.ยกร่างฯ ระบุว่าเดิมทีเมื่อให้กกต.จัดการเลือกตั้งแล้วทำให้เกิดปัญหา เขาจึงเชื่อว่าถ้ามีคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง (กจต.) จะไม่เกิดปัญหา ซึ่งตนคิดว่าพอฟังได้ แต่เป็นสิ่งที่เรายังไม่เคยทดลองเท่านั้นนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะกำหนดให้มีส.ว.มาจากการแต่งตั้ง ทั้งหมด ซึ่งถูกมองว่า อาจเป็นการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่า ประเทศไทยเคยมีส.ว.ที่มาจากการแต่งตั้งทั้งหมด รวมถึงเคยมีส.ว.ที่มาจากการเลือกตั้ง และเคยมีส.ว.ที่มาจากระบบผสม เรื่องนี้จึงไม่ได้แสดงอะไรที่ดูเป็นการสืบทอดอำนาจ เพราะสิ่งที่สำคัญอยู่ที่ว่า กระบวนการแต่งตั้งนั้น เป็นไปในลักษณะใด ใครเป็นคนแต่งตั้ง ถ้าเป็นการแต่งตั้งโดยมีกระบวนการเป็นองค์กรหรือคณะ ไม่สามารถสรุปได้เลยว่าเป็นการสืบทอดอำนาจของคสช. ขณะเดียวกันถ้าเป็นการแต่งตั้งในอีกแบบหนึ่ง ก็อาจสรุปได้เหมือนกันว่า เป็นการสืบทอดอำนาจ ทั้งนี้ ส.ว.ที่มาจากการเลือกตั้งก็มีข้อครหาได้เช่นกัน เช่น เรื่องขอสภาผัว-สภาเมีย ดังนั้นเรื่องดังกล่าวอยู่ที่การคิดระบบว่าควรจะเป็นอย่างไร

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Reference: วิษณุยันคสช.ไม่สืบทอดอำนาจผ่านส.ว.แต่งตั้ง