วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เอสซีจีขึ้นแท่นมาตรฐานสากล ญี่ปุ่นมอบ “เดมมิ่งไพรซ์” ให้ “กานต์ ตระกูลฮุน”

EyWwB5WU57MYnKOuFIsLU4TWGifzqaF1CJ9MJYHmnJPYmdwgP7sguA“จากนี้ไป ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร หรือเหตุที่อยู่นอกเหนือการคาดหมาย ผมคิดว่าพนักงานเอสซีจีในทุกภาคส่วนสามารถจะรับมือได้ เพราะเราได้กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การวางแผน และกระจายงานสู่การปฏิบัติที่มีการประเมินผล และการปรับปรุงระบบอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องยาวถึง 5 ปี ขณะเดียวกัน ก็เพิ่มแนวคิดที่เรียกว่า Plan-Do-Check-Act ให้พนักงานเอสซีจีสามารถแข่งขันในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ด้วย และสิ่งเหล่านี้ ก็สร้างผลกำไรตอบแทนการลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากรได้อย่างคุ้มค่าจากรายได้ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น”

แม้นายกานต์จะยอมรับว่า รายได้ยอดจำหน่ายปูนซีเมนต์ในปีนี้ปรับตัวลดลงอย่างมาก และอาจจะติดลบ เมื่อรวมยอดขายทั้งปี แต่กิจการในต่างประเทศและธุรกิจอื่นๆโดยเฉพาะธุรกิจเคมีคอลโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศประชาคมอาเชียนเติบโตมากกว่า 10% ทำให้เอสซีจีมีการเติบโตในปีนี้ราว 5-6% และปีหน้าประเมินว่าไม่ต่ำกว่า 6%

สำหรับบริษัทในเครือเอสซีจีที่ได้รับรางวัลนี้มาแล้ว ได้แก่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง), บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด, บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด, บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด, บริษัท สยามมิตซุย พีทีเอ จำกัด, บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด, บริษัท สยามปูนซิเมนต์ขาว จำกัด, บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด และบริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด

ภายใต้การดำเนินนโยบายส่งเสริมให้พนักงานของเอสซีจีทุกระดับชั้นให้มีความรู้ และวิธีการคิดตามแนวทางของ TQM ได้สำเร็จ ด้วยการจัดโครงการ SCG Ready Together ซึ่งมีการฝึก อบรมเรื่องการพัฒนาศักยภาพให้แก่พนักงานทั่วไป, มีการเปิดหลักสูตร TQM for Executives Program สำหรับผู้บริหารระดับสูง และหลักสูตร Operational Excellence Program สำหรับวิศวกร และพนักงานระดับบังคับบัญชา ซึ่งปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจว่า พนักงานทุกระดับชั้นมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะมากเพียงพอต่อการนำเอา TQM ไปปฏิบัติจนได้ผลจริง

“ก่อนหน้านี้ สมาพันธ์ได้มอบรางวัลมีเกียรตินี้ ให้แก่บริษัทในเครือของเอสซีจี 9 แห่งมาแล้ว ในฐานะที่สามารถสร้างสรรค์สินค้า และบริการที่ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า พร้อมพัฒนาระบบการทำงานอย่างจริงจัง และต่อเนื่องเพื่อปูรากฐานความมั่นคงที่ยั่งยืนให้แก่ธุรกิจของเอสซีจี”

นายกานต์กล่าวด้วยว่า รางวัลนี้ ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากคนคนเดียว แต่เป็นความร่วมแรงร่วมใจกันของพนักงานทุกคนในเอสซีจีที่มุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศในการผลิตสินค้า และบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างจริงจัง

คณะกรรมการสมาพันธ์นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรแห่งประเทศญี่ปุ่น (Union of Japanese Scientists and Engineers : JUSE) มีมติมอบรางวัลเดมมิ่งไพรซ์ “The Deming Distinguished Service Award for Dissemi nation and Promotion (Overseas)” ประจำปี 2557 ให้แก่ นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจี (กลุ่มบริษัทในเครือ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย) ในฐานะที่มุ่งเน้นการบริหารงานภายใต้แนวทางการจัดการอย่างมีคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Toatal Quality Management : TQM)

นายกานต์ จัดเป็นคนไทยคนแรก และนักธุรกิจรายแรกของโลกที่ได้รับรางวัลนี้ หลังจากคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน TQM จากอุตสาหกรรมหลากหลายสาขา และแวดวงทางวิชาการของญี่ปุ่นถูกส่งมาตรวจสอบการบริหารงานของนายกานต์อย่างใกล้ชิดตลอดช่วงเวลาที่เขาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของเอสซีจี และพบว่า เขาสามารถพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของพนักงานกว่า 50,000 คนของเอสซีจี สู่ความเป็นเลิศในระดับสากลได้สำเร็จ

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: เอสซีจีขึ้นแท่นมาตรฐานสากล ญี่ปุ่นมอบ “เดมมิ่งไพรซ์” ให้ “กานต์ ตระกูลฮุน”

อสมท หารือเยียวยาลูกค้า โครงข่ายทีวีดิจิตอลพรุ่งนี้

EyWwB5WU57MYnKOuFIsLDAJbkowN351UaNDrEI6mrvideFpvX0UErAนายศิวะพร กล่าวด้วยว่า ขณะเดียวกัน ก็จะปรับองค์กรรองรับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น หลังเกิดสถานีโทรทัศน์ช่องใหม่ 24 ช่อง และ อสมท ประสบปัญหาขาดผู้บริหาร โดยจะเร่งเรียกขวัญและกำลังใจ รวมทั้งปรับทัศนคติของพนักงานรองรับการขาดรายได้จากสัมปทาน ปรับกลยุทธ์การทำงาน โดยผลิตรายการเองมากขึ้น เพิ่มรายได้จากธุรกิจใหม่ เช่น การจัดคอนเสิร์ต ปรับผังรายการให้ดีขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยตั้งเป้าหมายช่องวาไรตี้ ความคมชัดสูง อยู่ในกลุ่ม 7 อันดับแรก ส่วนช่องเด็ก จะอยู่ในกลุ่มกลางเมื่อวัดตามเรตติ้ง.

นายศิวะพร ชมสุวรรณ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ยืนยันว่าโครงข่ายทีวีดิจิตอล หรือ มักซ์ (Mux) ของ อสมท ที่มีปัญหาล่าช้ากว่าแผน จะดำเนินการได้แล้วเสร็จ ตามกำหนดของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ที่ให้เวลาการดำเนินการไว้ 60 วัน ส่วนการเยียวยาผู้ใช้โครงข่ายของ อสมท จะหารือร่วมกันในวันพรุ่งนี้ (19 ธ.ค. 57)

ผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท กล่าวต่อว่า อสมท มีแนวทางเยียวยา 3 ข้อ ประกอบด้วย การเยียวยาการออกอากาศจากโครงข่ายที่ล่าช้า จะลดค่าบริการ ตามที่สัญญาระบุไว้ โดยคิดเฉพาะค่าออกอากาศ การเยียวยากรณีมักซ์ขัดข้อง 2 ครั้ง จะลดค่าบริการ โดยคำนวณตามพื้นที่ และเวลาที่ขัดข้อง และใช้สื่อของ อสมท ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ เมื่อการขยายโครงข่ายครอบคลุม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่ลูกค้าอสมท เตรียมหารือร่วมกับผู้ใช้โครงข่ายทีวีดิจิตอลของ อสมท เพื่อกำหนดแนวทางเยียวยา กรณีการขยายโครงข่ายล่าช้าในวันพรุ่งนี้ และยืนยันว่าจะสามารถขยายโครงข่ายได้ตามกำหนด 60 วัน ของ กสทช.

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: อสมท หารือเยียวยาลูกค้า โครงข่ายทีวีดิจิตอลพรุ่งนี้

ขุนคลัง เผยสนช.รับหลักการภาษีมรดก ยืนยันเก็บ10%เหมาะสมแล้ว

EyWwB5WU57MYnKOuFIsLDMvh1Pb8yiUtghVQJTQAIdIUfhViNrXMpzนอกจากนี้ ในที่ประชุมได้เสนอให้มีการเก็บภาษีแบบยืดหยุ่น รวมทั้งให้พิจารณาถึงแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในอนาคต ซึ่งส่วนตัวมองว่าอัตราภาษีที่ 10% อยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้ว และจะไม่เป็นการผลักดันให้มีการโยกออกนอกประเทศ

สำหรับภาษีมรดกที่เสนอจัดเก็บในอัตราเพดานที่ 10% นั้นจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันได้กำชับให้ที่ประชุมพิจารณากฎหมายนี้อย่างรอบคอบและเป็นกลางที่สุด ทั้งนี้ อีก 90 วันจึงจะมีการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดกเป็นวาระที่ 2.เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า วันนี้ (18 ธ.ค.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก ในวาระแรก ซึ่งการพิจารณาของที่ประชุม สนช.ในวาระแรกไม่พบว่ามีปัญหาใดๆ และได้มีการรับหลักการในวาระแรกไปแล้ว ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการเสนอให้จัดเก็บภาษีดังกล่าวในอัตราก้าวหน้า ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วมองว่าไม่จำเป็น เพราะไม่ต้องการให้อัตราภาษีที่สูงเป็นเหตุที่จะทำให้มีการนำเงินออกนอกประเทศ

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: ขุนคลัง เผยสนช.รับหลักการภาษีมรดก ยืนยันเก็บ10%เหมาะสมแล้ว

ลอบขนใบกระท่อม-ยาแก้ไอส่งเกาะลันตา

913009จากการสอบสวนทราบว่า ผู้ต้องหาเปิดร้านขายน้ำมัน และรับซื้อขี้ยางอยู่ที่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ กับลูกสาว โดยจะขับรถมารับน้ำมันในพื้นที่ อ.นาบอน และเก็บใบพืชกระท่อมที่ปลูกเอาไว้นำไปขายที่ อ.เกาะลันตา ในราคา กก.ละ 1,200 บาท ส่วนยาแก้ไอ มีคนขับรถสิบล้อส่งของ นำมาขายให้ในราคาขวดละ 83 บาท ตนนำไปขายขวดละ100 บาท เพื่อผสมกับน้ำต้มใบพืชกระท่อม สูตรสี่คูณร้อย ทำมานานแล้วเห็นว่ารายได้ดี ส่วนมากขายให้กับเพื่อนบ้านและลูกเรือประมง เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. พ.ต.ท.ไพโรจน์ เมืองสุวรรณ สวป.สภ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า กลางดึกที่ผ่านมารับแจ้งจากสายลับว่ามีการลักลอบขนใบพืชกระท่อม พร้อมยาแก้ไอ ผ่านเส้นทาง อ.ทุ่งใหญ่ มุ่งหน้าไป จ.กระบี่ จึงมอบหมายให้ ร.ต.ต.ชัยยันต์ อิทธิศักดิ์สกุล รองสวป. พร้อมกำลัง ตั้งจุดสกัดบนถนนสาย ทุ่งใหญ่ หลักช้าง หมู่ 2 ต.ท่ายาง พบรถยนต์ต้องสงสัยยี่ห้อโตโยต้า วีโก้ สีเทา ทะเบียน บล 9083 สุราษฎร์ธานี ขับขี่โดยนางบุญหา คงแก้ว อายุ 52 ปี ชาวนครศรีธรรมราช บรรทุกน้ำมันบรรจุถัง 200 ลิตรมา 3 ถัง จึงขอตรวจค้นพบในรถมียาแก้ไอยี่ห้อไอวาดิ้วกว่า 100 ขวด ตรวจสอบใต้ฝากระโปรงรถพบมีใบพืชกระท่อมบรรจุถุงพลาสติก 11 ถุง น้ำหนัก 10.5 กก.

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Origin: ลอบขนใบกระท่อม-ยาแก้ไอส่งเกาะลันตา

ถุงยางอนามัยเกลื่อนถนนไร้หน่วยงานดูแล

913004จากการสอบถามนางทองคำ (นามสมมุติ) อายุ 38 ปี เล่าว่า ตนเองเดินผ่านบริเวณสะพานข้ามคลองสามเป็นประจำและเห็นว่ามีถุงยางอนามัยไม่ รู้มาจากไหนทิ้งไว้ตรงนี้มา 2 อาทิตย์แล้ว และยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาเก็บทำความสะอาดทีแรกลูกชายเห็นนึกว่าลูกโป่ง แต่พอตนเข้าไปดูใกล้ๆ จึงรู้ว่าเป็นถุงยางอนามัย จึงห้ามลูกหยิบขึ้นมาเล่นเพราะกลัวติดเชื้อโรคที่จะมากับถุงอนามัย ซึ่งไม่รู้ว่าถูกใช้มาแล้วหรือยัง จึงฝากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรีบเข้ามาเก็บทำความสะอาดด้วย เพราะดูแล้วเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมอย่างมากเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรับแจ้งจากประชาชนที่เดินผ่านข้ามสะพานคลอง 3 ถนนรังสิต-นครนายก (มุ่งหน้านครนายก) หมู่ 2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ว่ามีถุงยางอนามัยเหมือนใช้แล้วตกอยู่เกลื่อนถนนเป็นจำนวนมากและยังไม่มี หน่วยงานเข้ามาเก็บหรือทำความสะอาด โดยชาวบ้านกลัวว่าจะแพร่เชื้อโรคอันตรายวอนหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งแก้ไข ด้วย

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Supplier: ถุงยางอนามัยเกลื่อนถนนไร้หน่วยงานดูแล

โจรอาละวาดบุกคอนโดงัดห้องลักทรัพย์

912999จากการสอบถามนายธีรพันธ์ฯ เจ้าของห้อง 22Versus357 ชั้นที่ 4 เล่าว่า ตนพึ่งกับมาจากทำงานก็ต้องตกใจเมื่อพบประตูห้องที่ล็อคอยู่ ได้ถูกคนร้ายงัดจนเสียหายและเข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินภายในห้องพบว่าโทรศัพท์ มือถือกับเงินที่อยู่ในกระปุกออมสินที่หัวเตียงจำนวนหนึ่งถูกคนร้ายขโมยเอา ไป

พ.ต.ท.บุญยิ่ง กล่าวว่า จากการตรวจสอบภายในคอนโดดังกล่าวนั้นมี รปภ. เฝ้าอยู่เพียงคนเดียว มีกล้องวงจรปิด แต่ส่วนมากดูได้ไม่ชัดเจน ทั้งนี้ จะประสานไปทางเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 เข้ามาตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงอีกครั้งเพื่อตามจับคนร้ายพร้อมให้ผู้เสียหายมา ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน เพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. พ.ต.ท.บุญยิ่ง บัณฑิตไทย พนักงานสอบสวน สภ.ธัญบุรี เปิดเผยว่า วานนี้ (18 ธ.ค.) มีเหตุคนร้ายบุกงัดห้องภายในเอ็มทีคอนโดมิเนียม ถนนรังสิต-นครนายก (คลองสามธัญบุรี) หมู่ 2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี ซึ่งเป็นคอนโดสูง 5 ชั้น มีห้องพักจำนวน 504 ห้อง โดยผู้เสียหายเป็นเจ้าของห้องที่พึ่งกลับมาจากทำงานยืนรอให้การอยู่ พร้อมระบุว่า คนร้ายได้งัดห้องพักกว่า 9 ห้อง ที่ชั้น 3, 4 และชั้นที่ 5 โดยรื้อค้นขโมยทรัพย์สินของมีค่าไป

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Supply: โจรอาละวาดบุกคอนโดงัดห้องลักทรัพย์

วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ช็อกขนปริศนาโผล่“ขนมปัง”ร้านดัง

911278นอกจากนี้ เจ้าของกระทู้ยังได้โพสต์ข้อความฝากไปถึงทางร้านว่า “สุดท้ายที่อยากฝากไว้ก็คือ ในเมื่อสินค้าที่คุณขายคืออาหาร สิ่งที่ใส่ใจมากที่สุดคือเรื่องของความสะอาด นอกจากนี้ช่องทางที่คุณใช้ขายสินค้า ทำ CRM หรือใดๆก็แล้วแต่ ผมไม่เข้าใจว่าเวลามีลูกค้ามาชมหรือ มาคอนเมนท์ถามในเรื่องที่เกี่ยวกับการขายของคุณ คุณมักจะตอบแต่ในเรื่องแบบนี้ แต่กับลูกค้าที่ได้รับความเดือดร้อนจากความผิดพลาดของคุณ คุณกับไม่สนใจ ทั้งๆที่ถ้าคุณติดต่อผมกลับทันทีและกล่าวขอโทษ พร้อมรับปากที่จะแก้ไข ผมก็คงให้อภัยและเป็นลูกค้าของคุณต่อไป แต่ในเมื่อคุณเลือกที่จะดูแลลูกค้าแบบนี้ผมก็ขอลาขาดครับ”

ทั้งนี้สมาชิกผู้ใช้งานเว็บบอร์ดชื่อดังได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงการให้บริการของร้านอาหารและเครื่องดื่มดังกล่าว ถึงความไม่สะอาดของสินค้าและการให้บริการ ซึ่งเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง

เมื่อวันที่ 10/12/2014ผมและครอบครัวได้ไปเดินเที่ยวย่านถนน ราชพฤกษ์ครับ ซึ่งที่นั้นก็มีร้านอาหารชื่อดัง เปิดให้บริการอยู่ด้วย ภรรยาผมซึ่งก็ชอบกินขนมปังของร้านนี้อยู่แล้วก็เลยจัดมาตามใบเสร็จครับ ซึ่งขนมที่เกิดปัญหาก็คือ ขนมปังฮอทด็อก มัสตาร์ด ตามภาพครับ ภรรยาผมก็หยิบขนมมากิน ด้วยความเอร็ดอร่อย จนเมื่อกินไปจนเกือบหมด ก็สัมผัสกับเส้นขนระหว่างที่กินอยู่ เธอเลยวางลงและเห็นเส้นขนอยู่ในขนมปัง แทรกในเนื้อขนมปังเลยครับ จำนวน 2 เส้นตามภาพ นาทีนั้นภรรยาเล่ามาตกใจมาก ทำอะไรไม่ถูกก่อนจะวิ่งไปอ้วก”

หลังจากพบสิ่งแปลกปลอมดังกล่าว ผู้ตั้งกระทู้ได้ติดต่อร้องเรียนกับทางร้านอาหารและเครื่องดื่มชื่อดังผ่านทางเฟซบุ๊กและคอลเซ็นเตอร์ของร้านนานอยู่หลายวัน แต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวหรือการติดต่อกลับมาแต่อย่างใด
ทำให้ตัดสินใจมาตั้งกระทู้ผ่านเว็บบอร์ดชื่อดังให้รีบดำเนินการเพื่อแก้ไขต่อไปเมื่อวันที่17 ธ.ค. ผู้สื่อข่าว “เดลินิวส์ออนไลน์” รายงานว่าสมาชิกรายหนึ่งจากเว็บบอร์ดชื่อดังได้ตั้งกระทู้ระบายความในใจเกี่ยวกับสิ่งปนเปื้อนในอาหารจากร้านอาหารและเครื่องดื่มชื่อดัง เนื่องจากในอาหารดังกล่าวมีสิ่งแปลกปลอมบางอย่าง ลักษณะเป็นเส้นเหมือนผมหรือขนแทรกอยู่ในอาหารเมนูหนึ่ง โดยข้อความระบุรายละเอียดพร้อมรูปภาพประกอบว่า

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: ช็อกขนปริศนาโผล่“ขนมปัง”ร้านดัง

ทานตะวันกำแพงเพชรบานสะพรั่ง

911282นายมนตรีบอกด้วยว่า โดยปีแรกนี้ใช้พื้นที่ปลูก 3 ไร่ ได้รับการตอบรับอย่างดีและในปีหน้าจะขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มจากเดิมเป็น7 ไร่

สำหรับทานตะวันเป็นพืชตระกูลถั่วประเภทเดียวกับเบญจมาศ คำฝอยดาวเรือง บัวตองเป็นพืชน้ำมันที่สำคัญทางเศรษฐกิจรองจากถั่วเหลืองและปาล์มน้ำมันทานตะวันค่อนข้างทนแล้งได้ดี.

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. นายมนตรี ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 4จังหวัดกำแพงเพชรเปิดเผยว่า ที่ดินที่ใช้ปลูกดอกทานตะวันเป็นที่ดินของศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่4 ซึ่งรกร้างว่าเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร บางช่วงก็จะมีน้ำท่วมขัง ทั้งนี้เห็นว่าพื้นที่ของศูนย์ฯอยู่ในท่ามกลางชุมชนคลองลาน เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์กับชุมชนจึงได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวปลูกดอกทานตะวัน

ปรากฎว่าทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างแวะเข้ามาเที่ยวชมดอกทานตะวันที่กำลังบานสะพรั่งชูช่อดอกใหญ่ พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: ทานตะวันกำแพงเพชรบานสะพรั่ง

ดอกมะลิราคาพุ่งรับลมหนาว

911280จากการเปิดเผยของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์บอกว่า ในช่วงอากาศหนาวเย็นของทุกปี มะลิที่ปลูกไว้จะไม่มีดอกให้เก็บขาย ผลผลิตต่อไร่ลดลงกว่าร้อยละ90จากที่เคยได้ผลผลิต15กิโลกรัมแต่ตอนนี้เหลือเพียง 500กรัมเท่านั้น

ในขณะที่ราคาของดอกมะลิเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมจำนวนมากจากกิโลกรัมละ70บาทเพิ่มเป็น500-700บาท ทำให้เจ้าของไร่มะลิต้องขาดรายได้ในช่วงที่อากาศหนาวเย็นเป็นอย่างมากและเจ้าของไร่มะลิบางรายต้องหยุดเก็บมะลิโดยสิ้นเชิงเนื่องจากไม่มีดอกให้เก็บเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. สภาพอากาศที่หนาวเย็นต่อเนื่องในขณะนี้เริ่มส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกับดอกมะลิ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดนครสวรรค์ โดยเฉพาะอำเภอเก้าเลี้ยวอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ไม่มีดอกมะลิให้เกษตรกรเก็บได้เลย

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: ดอกมะลิราคาพุ่งรับลมหนาว

ศาลสหรัฐระบุแผนคนเข้าเมืองของโอบามาขัดรัฐธรรมนูญ

911148คำกล่าวของผู้พิพากษาชวาบเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่มีการโต้เถียงถึง เรื่องนี้ในรัฐเท็กซัสและอีก 23รัฐของอเมริกาที่ท้าทายแผนคนเข้าเมืองของประธานาธิบดีโอบามา สำหรับผู้พิพากษาชวาบได้รับการแต่งตั้งจากอดีตประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช เมื่อครั้งที่ยังดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐ แต่นายโอมาร์ จัดวัต ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายคนเข้าเมืองแห่งอเมริกันซีวิล ลิเบอร์ตี ยูเนียนบอกว่า ความเห็นของผู้พิพากษาไม่ส่งผลกระทบต่อนโยบายคนเข้าเมืองของประธานาธิบดีโอ บามา เพราะเป็นแค่การแสดงความคิดเห็นของผู้พิพากษาคนหนึ่งเท่านั้น  สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐ เมื่อวันที่17 ธ.ค.ว่า อาร์เธอร์ ชวาบ ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางสหรัฐในรัฐเพนซิลวาเนียประกาศเมื่อวันอังคารว่าการ ระงับเนรเทศคนอพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายหลายล้านคนเมื่อไม่นานนี้ของ ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ผู้พิพากษาชวาบบอกว่า คำสั่งของประธานาธิบดีโอบามาเมื่อเดือนพ.ย.เป็นการกระทำทางกฎหมายเพียงฝ่าย เดียวถือว่า ขัดรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ผู้พิพากษาชวาบ ยังแสดงความเห็นว่า คดีอาญาที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับคนเข้าเมืองผิดกฎหมายที่มาจากฮอนดูรัส

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Supplier: ศาลสหรัฐระบุแผนคนเข้าเมืองของโอบามาขัดรัฐธรรมนูญ

อัยการไม่ฟ้องดาวตลกชื่อดังของสหรัฐ

911145สำนักงานอัยการเขตลอสแองเจลิสไม่แจ้งข้อหาเกี่ยวกับความผิดทางอาญาที่ไม่ ร้ายแรงซึ่งเป็นการล่วงละเมิดทางเพศเด็กอายุต่ำกว่า18 ปีแก่คอสบี เนื่องจากว่า กรณีนี้หมดอายุความไปแล้ว เพราะกฎหมายกำหนดระยะเวลาการบังคับตามกฏหมาย อัยการบอกว่า ข้อกล่าวหาต่อคอสบีจะต้องมีขึ้นในปี2517 ซึ่งเป็นปีที่เกิดเหตุและฟ้องร้องได้ภายในเวลา3 ปี แต่ปัจจุบันปี 2557 จึงถือว่าหมดอายุความแล้ว

หลายวันก่อนที่ฮัธเข้าพบตำรวจเธอกล่าวหาคอสบีบังคับให้เธอมีเพศสัมพันธ์กับ เขาบนเตียงที่แมนชั่นเพลย์บอยตอนนั้นเธออายุ 15ปี แต่ทนายความของคอสบีกล่าวว่า ฮัธพยายามเรียกเงิน 250,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราว8 ล้านบาทจากคอสบี ก่อนที่เธอจะฟ้องเขาอีกทั้งฮัธพยายามขายเรื่องนี้ให้แก่หนังสือพิมพ์แทบ ลอยด์ฉบับหนึ่งเมื่อ10ปีก่อน สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐเมื่อวันที่ 17ธ.ค.ว่า อัยการเมืองลอสแองเจลิสไม่แจ้งข้อหาแก่นายบิล คอสบี ดารานักแสดงตลกระดับแนวหน้าของอเมริกาหลังคอสบี ถูกผู้หญิงคนหนึ่งอ้างว่า เขาล่วงละเมิดทางเพศต่อเธอเมื่อปี2517 ขณะที่อัยการไม่แจ้งข้อหาล่วงละเมิดทางเพศเด็กต่อคอสบีมีขึ้นราว10 วันหลังจูดี้ ฮัธ เข้าพบตำรวจสายสืบเป็นเวลา90นาที

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Resource: อัยการไม่ฟ้องดาวตลกชื่อดังของสหรัฐ

คูเวตชี้ราคาน้ำมันจะพุ่งขึ้นช่วงครึ่งหลังของปี2558

911141  ทั้งนี้โอเปกปฏิเสธลดกำลังการผลิตในการประชุมเมื่อวันที่27 พ.ย.ที่ผ่านมาและประเทศสมาชิกรายใหญ่ของโอเปกก็ไม่ส่งสัญญาณว่าจะปรับ เปลี่ยนนโยบายน้ำมัน นอกจากนี้ นายโอมาอีร์ระบุว่า การผลิตน้ำมันของสหรัฐมีราคาเฉลี่ยระหว่าง70 ถึง75 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปิดตลาดเมื่อวันอังคารอยู่ที่59.83ดอลลาร์สหรัฐ ต่อบาร์เรล หลังดิ่งลงไปแตะที่ 58.50ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งถือเป็นตัวเลขต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพ .ค.ปี2552 และตั้งแต่เดือนมิ.ย.จนถึงวันที่16 ธ.ค. ราคาน้ำมันลดลงไปเกือบร้อยละ50

แม้ราคาน้ำมันดิ่งลง แต่โอเปกก็ยังไม่มีแผนแทรกแซงราคาน้ำมันให้สูงขึ้น รมว.น้ำมันคูเวตย้ำว่าการประชุมโอเปกเมื่อเดือนที่แล้วย้ำถึงสองเรื่องคือคง เพดานการผลิตไว้ที่ระดับเดิมไม่เปลี่ยนแปลงและการประชุมครั้งต่อไปจะมีขึ้น ในเดือนมิ.ย.เท่านั้น    สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงคูเวตซิตี้ ประเทศคูเวต เมื่อวันที่17 ธ.ค.ว่า นายอาลี อัล-โอมาอีร์ รมว.น้ำมันคูเวตจะพุ่งขึ้นในช่วง6เดือนหลังของปี2558 แต่ปัจจุบันมีน้ำมันหมุนเวียนในตลาดมากมายถึงวันละ1.8 ล้านบาร์เรล ซึ่งนั่นเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ราคาน้ำมันถูกลง และสมาชิกองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน(โอเปก)เห็นพ้องกันว่าไม่มีความจำ เป็นต้องประชุมกันอีกก่อนเดือนมิ.ย.ปีหน้า

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Resource: คูเวตชี้ราคาน้ำมันจะพุ่งขึ้นช่วงครึ่งหลังของปี2558

วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หวิดม้วย ผู้ต้องหากลืนยาบ้าลงท้อง 30 เม็ด หวังซ่อนตำรวจ

EyWwB5WU57MYnKOuFIsNEEoHyrkylAyk8fuzzWkfuEUSUpJQl3rWA2ระหว่างเจ้าหน้าที่ทำการสอบสวน สังเกตว่า นายจุมพลมีอาการกระสับกระส่าย เหงื่อแตกพลั่ก และ คลื่นไส้อาเจียนหลายครั้ง จึงยอมรับสารภาพภายหลังว่า ได้กลืนยาบ้าเข้าไปจำนวน 30 เม็ด ขณะที่ถูกตรวจค้น

เบื้องต้นตำรวจเห็นท่าไม่ดี จึงรีบนำส่ง รพ.สุโขทัย เพื่อล้างท้องทันที พร้อมแจ้งข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ก่อนนำส่งร้อยเวรฯ สภ.เมืองสุโขทัย ดำเนินคดีต่อไป.

วันนี้ (16 ธ.ค. 57) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสืบทราบของ พ.ต.ท.นราธิป คนธรรม สวป.สภ.เมืองสุโขทัย ว่า ใน ต.บ้านกล้วย เป็นแหล่งลักลอบขายยาบ้าและมั่วสุมของวัยรุ่น เร่งนำกำลังเข้าบุกจับกุม

เมื่อเวลา 06.20 น. ที่ผ่านมา (16 ธ.ค.) หลังนำกำลังชุด ปส. เข้าตรวจค้น ที่บ้านเลขที่ 19/3 ม.1 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย พบนายจุมพลหรือจุม แซ่ซิ อายุ 41 ปี เจ้าของบ้าน เคยมีประวัติถูกจับกุมดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาแล้วหลายครั้ง ขณะหลบซ่อนตัวอยู่ในห้องนอน เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเอาไว้ก่อน หลังตรวจค้นพบยาบ้าจำนวน 20 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ใต้หมอน จึงยึดเป็นของกลาง ก่อนควบคุมตัวมาที่ สภ.เมืองสุโขทัย

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: หวิดม้วย ผู้ต้องหากลืนยาบ้าลงท้อง 30 เม็ด หวังซ่อนตำรวจ

รับ​เตะ​ตาย​คา​เท้า แล้ว​หั่น​แยก​ศพ

EyWwB5WU57MYnKOuFIsND7ZCXja7HEpicDo0DYQ2JOzmkcZFakj4QIผู้ต้องหา​ฆ่า​หั่น​ศพกล่าว​อีก​ว่า กระทั่ง​วัน​ที่ 8 ธ.ค. นาย​ประเสริฐ ที​ดี แฟน​ใหม่​ของ​นาง​สม​ยศ​เดินทาง​มา​ตาม​หา​ผู้​ตาย​ที่​ห้อง​ แต่​ตน​โกหก​ว่า​นาง​สม​ยศ​กลับ​ไป​แล้ว​พร้อม​พา​ตน​ไป​แจ้งความ​คน​หาย​ที่ สน.​บางนา ก่อน​แยกย้าย​กัน​กลับ ตน​เกรง​ว่า​เรื่อง​จะ​รู้​ถึง​ตำรวจ​และ​เกรง​กลัว​ความ​ผิด​รีบ​นำ​รถ​เข็น​ไป​ซ่อน​ไว้​ที่​ข้าง​ตลาด​สำโรง​ก่อน​เก็บ​ข้าวของ​บาง​ส่วน​ขี่​รถ​จักรยานยนต์​หลบ​หนี​ไป​อาศัย​นอน​บริเวณ​สวน​หย่อม​หน้า​ห้าง​เมเจอร์ อ.​พระประแดง จ.​สมุทรปราการ​ก่อน​ไป​สมัคร​งาน​เป็น​ผู้​ช่วย​พ่อครัว​ที่​ร้าน​อาหาร​แป๊ะ​ยิ้ม​สาขา 2 จน​ถูก​เจ้าหน้าที่​ตำรวจ​ตาม​จับกุม

หลัง​การ​แถลงข่าว​เจ้าหน้าที่​นำ​ตัว​นาย​แอ้ม ผู้ต้องหา​ไป​ทำ​แผน​ประกอบ​คำ​รับ​สารภาพ​ที่​ห้อง 207 บี​เคเ​คอ​พาร์​ต​เมนต์ ซอย​จ่าโสด 24 แขวง​เขต​บางนา กทม.​ เป็น​จุด​แรก​ที่​นาย​แอ้ม​ลงมือ​ฆ่า​หั่น​ศพ​นาง​สม​ยศ ก่อน​นำ​ศพ​ออก​ไป​ทิ้ง ท่ามกลาง​กำลัง​ชุด​ปราบ​จลาจล​กว่า 50 นาย ​มา​รักษา​ความ​ปลอดภัย ระหว่าง​ทำ​แผน​นาย​แอ้ม​มี​สีหน้า​เคร่งเครียด​และ​ร้องไห้​ด้วย​ความ​เสียใจ​กับ​เหตุการณ์​ที่​เกิด​ขึ้น​โดย​มี น.ส.​ว​รา​ภรณ์ นมัสการ อายุ 23 ปี ลูก​สาว​ของ​นาง​สม​ยศ​และ​ญาติ​เดินทาง​มา​ดู​การ​ทำ​แผน​ด้วย​สีหน้า​ราบเรียบ

จาก​นั้น​เจ้าหน้าที่​ตำรวจ​พา​ผู้ต้องหา​ไป​ชี้​จุด​ทิ้ง​ถุง​ดำ​บรรจุ​ชิ้น​ส่วน​ศพ​บริเวณ​ซอย​จ่าโสด 14 และ​บริเวณ​คลอง​บางนา​ซึ่ง​เป็น​ที่​ทิ้ง​ศีรษะ​ของ​เหยื่อ ตาม​ด้วย​ไป​ชี้​จุด​บริเวณ​ป่า​หญ้า​ข้าง​ปั๊ม​เชลล์​จุด​ทิ้ง​ชิ้น​ส่วน​ศพ​ทั้งหมด​และ​จุด​สุดท้าย​บริเวณ​ข้าง​ตลาด​สำโรง​ซึ่ง​เป็น​ที่​นำ​รถ​เข็น​ไป​ซ่อน​ไว้ ตลอด​การ​ทำ​แผน​มี​ประชาชน​มา​มุ่ง​ดู​โฉมหน้านายแอ้ม​จำนวน​มาก​พร้อม​กับ​ตะโกน​ด่า​สาปแช่ง​นาย​แอ้ม​เป็น​ระยะ​แต่​ไม่​มี​เหตุการณ์​รุนแรง ส่วน​ผู้ต้องหา​นำ​ตัว​ไป​สอบสวน​เพิ่มเติม​ที่ สภ.​สำโรงเหนือ เพื่อ​ดำเนินคดี​ตาม​กฎหมาย​ต่อ​ไป

จาก​การ​สอบสวน​นาย​แอ้ม ให้การ​รับ​สารภาพ​ว่า​เป็น​ผู้​ลงมือ​ฆ่า​หั่น​ศพ​นาง​สม​ยศ แฟน​สาว​จริง​โดย​คบหา​กับ​ผู้​ตาย​มา​นาน​กว่า 2 ปี หลัง​รู้จัก​กัน​ที่​ร้าน​อาหาร​ยำ​แ​ซบ ย่าน​อโศก ขณะ​นั้น​ตน​ทำ​งาน​เป็น​พ่อครัว​ของ​ร้าน ภายหลัง​มา​เช่า​อพาร์ตเมนต์​อยู่​ด้วย​กัน​ใน​ที่​เกิด​เหตุ ช่วย​กัน​ขาย​ปลาหมึก​ย่าง ภายหลัง​นาง​สม​ยศ​ย้าย​ไป​ทำ​งาน​เป็น​กุ๊ก​ที่​ผับ​แห่ง​หนึ่ง​ย่าน​ถนน​เกษตรฯ-นวมินทร์ และ​ทราบ​ว่า​นาง​สม​ยศ แอบ​ปัน​ใจ​ไป​ให้​กับ​ชาย​อื่น​และ​มี​ปาก​เสียง​กัน​บ่อย​ครั้ง​เรื่อง​หึง​หวง ต่อ​มา​นาง​สม​ยศ​ย้าย​ไป​พัก​อยู่​ที่​อื่น

นาย​แอ้มกล่าว​อีก​ว่า ต่อ​มา​วัน​ที่ 7 ธ.ค.​ที่​ผ่าน​มา​ วัน​เกิด​เหตุ นาง​สม​ยศ​เดินทาง​มา​บอก​เลิก​กับ​ตน​อย่าง​เป็น​ทางการ​และ​นำ​สมุด​บัญชี​เงิน​ฝาก​กับ​บัตร​เอ​ที​เอ็ม​มา​คืน พร้อม​กับ​บอก​ว่า​อยู่​กับ​ตน​ไม่​มี​อนาคต​ทำให้​ตน​โมโห​มาก จังหวะ​ที่​นาง​สม​ยศ​นั่ง​เผลอ​ตน​เลย​โดด​เตะ​ก้านคอ​จน​สลบ​แน่​นิ่ง​ไป ขณะ​นั้น​ไม่​คิด​ว่า​นาง​สม​ยศ​จะ​เสีย​ชีวิต​จึง​ลาก​นาง​สม​ยศ​ไป​นอน​พัก จาก​นั้น​ได้​ออก​ไป​ขาย​ปลาหมึก​ย่าง​ตาม​ปกติ กระทั่ง​เวลา​ประมาณ 20.00 น.​วัน​เดียวกัน ตน​กลับ​มา​ที่​ห้อง​พัก​ยัง​เห็น​นาง​สม​ยศ​นอน​แน่​นิ่ง​อยู่ พอ​จับ​ดู​พบ​ว่า​นาง​สม​ยศ​เสีย​ชีวิต​แล้ว​จึง​ล้ม​ตัว​ลง​กอด​นาง​สม​ยศ​ด้วย​ความ​โศก​เศร้า​เสียใจ พอ​ตั้ง​สติ​ได้​ไม่​รู้​จะ​ทำ​อย่างไร​กับ​ศพ​จึง​ลาก​ศพ​ไป​ล้าง​ใน​ห้องน้ำ​ก่อน​ลาก​ไป​ที่​ระเบียง​ใช้​มีด​หั่น​ปลาหมึก​ที่​มี​อยู่​ลงมือ​หั่น​ศพ​แฟน​สาว

“ผม​เริ่ม​ลงมือ​ตัด​คอ​เป็น​ชิ้น​แรก โดย​ใช้​เวลา​หั่น​ศพ​นาน​กว่า 3 ชม.​จึง​แล้ว​เสร็จ จาก​นั้น​ได้​ออกไป​ซื้อ​ถุง​ดำ​ที่​ร้าน​ขาย​ของชำ​มา​บรรจุ​ชิ้น​ส่วน​ของ​ศพ พอถึง​กลางดึก​ช่วง​ปลอด​คน​จึง​นำ​ถุง​ชิ้น​ส่วน​ลง​มาจาก​ห้อง​พัก​ขึ้น​รถ​จักรยานยนต์​ซึ่ง​จอด​อยู่​ด้าน​ข้าง​ตึก​ไป​โยน​ทิ้ง​ที่​ป่า​หญ้า​ข้าง​ปั๊ม​เชลล์ ถนน​สรรพาวุธ โดยใช้​เวลา​ขน​ศพ​ไป​ทิ้ง​กว่า 3 รอบ ระหว่าง​ที่เดินทาง​กลับ​รอบ​สุดท้าย​พบ​ว่า​ยัง​มี​ชิ้น​ส่วน​ศีรษะ​ของ​นาง​สม​ยศ​วาง​อยู่​ตะกร้า​หน้า​รถ​จึง​ได้​โยน​ทิ้ง​บริเวณ​คลอง​บางนา และ​เข้าไป​นอน​ใน​ห้อง​พัก​ตาม​ปกติ” นาย​แอ้มกล่าว

วัน​ที่ 15 ธ.ค.​ ที่​กอง​บัญชาการ​ตำรวจภูธร​ภาค 1 (บช.ภ.1) พล.ต.ท.​อำนวย นิ่ม​มะ​โน ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.​ค​เชนทร์ คชพ​ลา​ยุกต์ รอง ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.​ธ​นา ชู​วงศ์ ผบก.ภ.จ.​สมุทรปราการ พ.ต.อ.​วสันต์ บุญ​เจริญ รอง ผบก. พ.ต.อ.​ภูมินทร์ สิง​หะสุต ผกก.​สภ.​สำโรงเหนือ พ.ต.อ.​อรรถ​พล อนุ​สิทธิ์ ผกก.​สภ.​สำโรงใต้​และ​คณะ​ร่วม​กัน​แถลงข่าว​จับกุม​ตัว​นาย​แอ้ม​หรือ​นายน้อย​หรือ​นาย​ธานี พ่อ​แก้ว อายุ 28 ปี ผู้ต้องหา​ตาม​หมายจับ​ศาลจังหวัด​สมุทรปราการ ที่ 774/2557 โดย​กล่าวหา​ว่า ฆ่า​ผู้​อื่น​โดย​เจตนา​และ​ลอบ​ฝัง ซ่อน​เร้น ย้าย​หรือ​ทำลาย​ศพ​หรือ​ส่วน​ของ​ศพ​เพื่อ​ปิดบัง​การ​ตาย​หรือ​เหตุ​แห่ง​การ​ตาย พร้อม​ด้วย​ของกลาง รถ จยย.ยี่ห้อ​ยามา​ฮ่า รุ่น​มี​โอ สี​ดำ ทะเบียน กร​พ 5 ชุมพร โทรศัพท์​มือ​ถือ​ของ​ผู้​ตาย 1 เครื่อง ชุด​กุญแจ​ห้อง​พัก เลข​ที่ 207 บี​เคเค อพาร์ตเมนต์​ ย่าน​บางนา กทม.

พล.ต.ท.​อำนวยกล่าว​ว่า หลัง​เกิด​เหตุ​ได้​สั่ง​การ​ให้​เจ้าหน้าที่​ตำรวจ​สืบสวน  สภ.​สำโรงใต้ และ สภ.​สำโรงเหนือ สืบสวน​จังหวัด​และ​สืบสวน​ภูธร​ภาค 1 ให้​เร่ง​ติดตาม​จับกุม​ตัว​คนร้าย​ให้​ได้​โดย​เร็ว เนื่องจาก​คนร้าย​ลงมือ​ฆ่า​อย่าง​โหดร้าย​ทารุณ​เป็น​คดี​สะเทือน​ขวัญ กระทั่ง พ.ต.ท.​รัก​ศักดิ์ เมฆ​จินดา สว.สส.สภ.​สำโรงเหนือ พ.ต.ท.​ณัฐพงษ์ ศรี​เพ็ญ​ประ​ภา สว.สส.สภ.​สำโรงใต้ สืบ​ทราบ​ว่า​คนร้าย​คือ​นาย​แอ้ม​ได้​หลบ​หนี​ไป​ทำ​งาน​เป็น​ผู้​ช่วย​พ่อครัว​ที่​ร้าน​อาหาร​แป๊ะ​ยิ้ม 2 ถนน​สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวง​บาง​ค้อ เขต​จอมทอง กทม.​ จึง​นำ​กำลัง​ไป​จับกุม​ตัว​ไว้​ได้

พ่อค้า​ปลาหมึก​ย่าง​มือ​ฆ่า​หั่น​ศพ​กุ๊ก​แฟน​สาว​ สารภาพ​แค้น​ที่​ผู้​ตาย​มา​บอก​เลิก​แถม​ยัง​มา​พูด​ดูถูก​อยู่​ด้วย​ไม่​มี​อนาคต​เลย​โดด​เตะ​ก้านคอ​จน​สิ้นใจ  แต่​เข้าใจ​ว่า​แค่​สลบ​ปล่อย​ให้​นอน​พักผ่อน  ​ก่อน​ไป​ขาย​ปลาหมึกย่าง​ตาม​ปกติ ขากลับ​มา​พบ​เหยื่อ​ยัง​นอน​ท่า​เดิม​ถึง​รู้​ว่า​สิ้นใจ​แล้ว​เลย​จัดการ​หั่น​ศพ​แยก​ชิ้น​ส่วน​ใส่​ถุง​ดำ​ ขนใส่​รถ จยย.​นำ​ไป​ทิ้ง ก่อน​หนี​ไป​สมัคร​งาน​เป็น​ผู้​ช่วย​พ่อครัว​ที่​ร้าน​อาหาร​ย่าน​บาง​ค้อ​แต่​ไม่​รอด

จาก​คดี​ฆาตกรรม​สยอง​ขวัญ​ฆ่า​หั่น​ศพ​สาว​เล็บ​แดง​แยก​ชิ้น​ส่วน​ไป​ทิ้ง 2 ท้องที่ ​คือ​บริเวณ​ป่า​รกร้าง ข้าง​ปั๊มน้ำมัน​เชลล์ ถนน​สรรพาวุธ ต.​สำโรงเหนือ อ.​เมือง​สมุทรปราการ  ส่วน​ศีรษะ​ติด​ใน​วง​ล้อ​ยาง​รถยนต์​แขวน​ไว้​ริม​ตลิ่ง​ป้องกัน​การ​กระแทก​ของ​เรือ​บริเวณ​ท่าทราย​เทพ​มงคล ริม​คลอง​มหา​วงษ์​เชื่อม​ต่อ​กับ​แม่น้ำ​เจ้าพระยา ต.​สำโรงใต้ อ.​พระประแดง จ.​สมุทรปราการ ภายหลัง​ตรวจ​ดี​เอ็น​เอ​แล้ว​ยืนยัน​ว่า​เหยื่อ​ฆ่า​หั่น​ศพ​คือ​นาง​สม​ยศ  นมัสการ  อายุ 42 ปี ชาว จ.​ศรีสะเกษ ทำ​งาน​เป็น​กุ๊ก​ใน​ผับ​ย่าน​ถนน​เกษตรฯ-นวมินทร์​ที่​หายตัว​ไป​ตั้งแต่​วัน​ที่ 7 ธ.ค.​หลัง​เดินทาง​ไป​หา​แฟน​เก่า​ชื่อ​นาย​แอ้ม ใน​อพาร์ตเมนต์​ใน​ซอย​จ่าโสด 24 บางนา กรุงเทพฯ​ นาย​แอ้ม​เก็บ​เสื้อ​ผ้า​หลบ​หนี​ไป ภายหลัง​ศาล​ออก​หมายจับ​นาย​แอ้ม ผู้​ต้อง​สงสัย​และ​เจ้าหน้าที่​ตำรวจ​ได้​ตั้ง​รางวัล 10,000 บาท​สำหรับ​ผู้​แจ้ง​เบาะแส​นำ​ไป​สู่​การ​จับกุมใน​ที่สุด​เจ้าหน้าที่​ตำรวจ​สามารถ​รวบ​ตัว​ฆาตกร​ฆ่า​หั่น​ศพ​ราย​นี้​ได้​แล้ว ​โดย​เมื่อ​เวลา 12.30 น.​

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: รับ​เตะ​ตาย​คา​เท้า แล้ว​หั่น​แยก​ศพ

วอนช่วยเลี้ยงลิง 'วัดเขาหน่อ' แล้งหนักขาดอาหาร

EyWwB5WU57MYnKOuFIsM8BJlSaEcVcDbRz70v8XJfScoBn4GH243i5จาการสอบถาม พ่อค้าแม่ค้าขายอาหารให้ลิง บอกว่า ลิงในพื้นที่ตรงนี้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือกลุ่มเหนือ กลุ่มกลาง และกลุ่มใต้ โดยลิงทั้ง 3 กลุ่มจะไม่ยุ่งเกี่ยวกัน แต่ลิงที่วัดเขาหน่อนี้เชื่องมาก สามารถให้อาหารกับมือได้ แถมส่วนใหญ่เป็นแม่ลิงที่กำลังตั้งท้อง หรือมีลูกน้อยห้อยกระเตงมาด้วย แสดงให้เห็นถึงความอดอยากหิวโหย สังเกตได้ว่าลิงที่นี่นั้นผอม หน้าตอบ ไม่เหมือนกับลิงที่อื่น

" ปีนี้เข้าสู่ฤดูแล้งเร็วมาก ผลไม้ และอาหารการกินของลิงในป่าที่อยู่บนภูเขาหลังวัดขาดแคลน ทำให้ฝูงลิงเริ่มอดอยาก ทั้งวันจะลงมานั่งเฝ้าเพื่อรอนักท่องเที่ยวมาให้อาหาร และสังเกตว่าลิงแสมที่วัดมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ช่วงอากาศร้อนจัด ลิงจะเกาะกลุ่มอยู่ทั่วไปรอบเขาหน่อ แต่ส่วนใหญ่จะพากันมาอยู่ใต้ร่มไม้ บ่อน้ำ หรือคลองหลังวัดเพื่อลงเล่นน้ำ " แม่ค้าคนหนึ่งกล่าว.

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากภาวะความแล้งที่เพิ่มมากขึ้น อาหารในธรรมชาติมีน้อยลง ส่งผลให้ฝูงลิงแสมที่วัดเขาหน่อ เขาแก้ว ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ อยู่ในสภาพอดอยากและหิวโหย

ทั้งนี้ วัดเขาหน่อ เขาแก้ว เป็นวัดที่อยู่ติดภูเขาหินปูน มีลิงแสมอาศัยอยู่โดยรอบบริเวณวัดประมาณ 1 แสนตัว ขณะนี้กำลังประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิต เพราะสภาพภูเขาที่แห้งแล้ง ส่งผลให้ผลไม้ และอาหารในป่าหมดไป ประกอบกับไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเดินทางแวะเข้ามาเยี่ยมชมและให้อาหารลิงวอนช่วยเหลือ ให้อาหารลิงแสมวัดเขาหน่อ เขาแก้ว ที่ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ เผยภัยแล้งมาเร็ว ทำให้ลิงขาดอาหารที่หาได้ตามธรรมชาติ ต้องออกมารอขออาหารจากคนที่นำมาเลี้ยง

แหล่งที่มา   :  ไทยรัฐ

Source: วอนช่วยเลี้ยงลิง 'วัดเขาหน่อ' แล้งหนักขาดอาหาร

วิกฤติตัวประกันซิดนีย์จบลงด้วยการนองเลือด

910011อย่างไรก็ตาม ตัวประกันอย่างน้อย 2 คนเสียชีวิต ซึ่งสื่อท้องถิ่นเผยข้อมูลเบื้องต้นว่า คือนายทอรี จอห์นสัน อายุ 34 ปี ผู้จัดการคาเฟ่ลินด์สาขาที่เกิดเหตุ และนางคาทรีนา ดอว์สัน อายุ 38 ปี ทนายความและคุณแม่ลูกสาม โดยผู้เสียชีวิตทั้งหมดรวมถึงมือปืนสิ้นใจที่โรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 4 คน หนึ่งในนั้นคือเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกคนร้ายยิงเข้าที่ใบหน้า

พล.ต.ท.ซิปิ โอเนขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยว่า พยายามอย่าคาดเดาหรือวิเคราะห์สถานการณ์ภายในคาเฟ่ ในช่วงเวลาเสี้ยวนาทีก่อนเจ้าหน้าที่ตัดสินใจใช้กำลังบุก โดยกล่าวเพียงหากเจ้าหน้าที่ไม่ยกกำลังเข้าไป ตัวประกันอาจต้องประสบกับอันตรายที่ถึงแก่ชีวิตมากกว่านี้ และเจ้าหน้าที่จะเร่งสืบสวนหาแรงจูงใจในการก่อเหตุของโมนิสต่อไป ทั้งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มรัฐอิสลาม ( ไอเอส ) ด้วย

ปฏิบัติ การจู่โจมของเจ้าหน้าที่ถือเป็นการยุติวิกฤติตัวประกันที่ยาวนานกว่า 16 ชั่วโมงในพื้นที่ใจกลางเมืองซิดนีย์ หลังเกิดเหตุรัฐบาลกลางในกรุงแคนเบอร์ราสั่งให้สถานที่ราชการทุกแห่งที่มี การประดับธงชาติออสเตรเลีย ลดธงลงครึ่งเสาเพื่อไว้อาลัยให้กับการเสียชีวิตของตัวประกัน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.ว่าพล.ต.ท.แอนดรูว์ ซิปิโอเน ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์ ทางตะวันออกของออสเตรเลีย แถลงหลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษ หรือคอมมานโดปฏิบัติการจู่โจมคาเฟ่ช็อกโกแลต "ลินด์" ในย่านมาร์ติน เพลส ใจกลางเมืองซิดนีย์ เมื่อช่วงรุ่งสางของวันอังคารตามเวลาท้องถิ่น ว่าเจ้าหน้าที่ตัดสินใจเป็นฝ่ายบุก หลังได้ยินเสียงปืนหลายนัดดังขึ้นจากภายในร้าน

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ภายในเวลาราว 10 นาที และวิสามัญคนร้ายซึ่งมีเพียงคนเดียว คือนายมัน ฮารอน โมนิส อายุ 50 ปี นักการศาสนาหัวรุนแรงเชื้อสายอิหร่าน ตั้งตัวเองเป็น "ชีค" และมีประวัติในคดีอาชญากรรมหลายสิบคดี รวมถึงการสมคบคิดฆ่าอดีตภรรยา ล่วงละเมิดทางเพศ และส่งจดหมายข่มขู่ครอบครัวของทหารผ่านศึกออสเตรเลียในอัฟกานิสถาน โดยโมนิสอยู่ระหว่างได้รับการประกันตัว

แหล่งที่มา :  เดลินิวส์

Source: วิกฤติตัวประกันซิดนีย์จบลงด้วยการนองเลือด

สนามบินซูริคปิดบางส่วนถูกข่มขู่เหตุร้าย

909993ดังนั้นแถวตรวจเช็คอิน 1และ 2ของอาคารผู้โดยสารขาออกและอาคารผู้โดยสารขาเข้าอาคาร2จึงต้องหยุดให้บริการ ชั่วคราวแต่ก็ยังไม่ได้มีการยกเลิกเที่ยวบินแต่อย่างใดผู้โดยสารได้รับคำแนะ นำให้ไปใช้บริการแถวเช็คอินแถว 3แทนทำให้เกิดปัญหาความล่าช้าขึ้นมาบ้างเล็กน้อยมีการเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัยสนามบินสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองซูริคประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่ 16ธ.ค.ว่าน.ส.คาร์เมนซาร์เบอร์ โฆษกหญิงของตำรวจซูริคเปิดเผยว่าสนามบินซูริคต้องหยุดให้บริการชั่วคราวใน พื้นที่บางส่วนเพราะได้รับคำขู่ว่าจะเกิดเหตุร้ายแต่ตำรวจก็ยังไม่ได้เปิด เผยรายละเอียดใดๆหรือแจ้งลักษณะของการก่อเหตุร้าย

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Reference: สนามบินซูริคปิดบางส่วนถูกข่มขู่เหตุร้าย

แรดขาวตายใกล้สูญพันธุ์

909980เจ้าหน้าที่สวนสัตว์แซนดีเอโกซาฟารี ปาร์ค กล่าวว่าการตายของอันจาลิฟูไม่เพียงแต่สร้างความสูญเสียให้กับทางสวนสัตว์ เพราะมันเป็นที่รักของทุกคนที่นี่แต่ยังเป็นความสูญเสียของสัตว์ป่าหายากสาย พันธุ์มหัศจรรย์ซึ่งเหลืออยู่เพียง 6ตัวทั่วโลกเท่านั้นและยังทำให้พวกมันใกล้จะสูญพันธุ์เข้าไปทุกทีขณะนี้ที่ สวนสัตว์ยังเหลืออีก1ตัวเป็นแรดขาวเพศเมียชื่อ“โนลา” ส่วนที่เหลืออีก 4ตัวนั้นอยู่ที่สวนสัตว์ในสาธารณรัฐเช็ก1ตัว และอีก3ตัวอยู่ในเขตป่าสงวนในประเทศเคนยา

นอของแรดถือเป็นของมีค่ามีผู้นำไปทำด้ามจับของมีดสั้นนอกจากนั้นยังมีผู้ เข้าใจผิดคิดว่ามีสรรพคุณเสริมสมรรถภาพทางเพศทำให้พวกมันถูกล่าจนกลายเป็น สัตว์ใกล้สูญพันธุ์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองแซนดีเอโกรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 16ธ.ค.ว่านายแรนดี้ ไรเชสเจ้าหน้าที่สวนสัตว์แซนดีเอโกซาฟารี ปาร์ค เปิดเผยว่าแรดขาวเพศผู้ชื่อ “อันจาลิฟู”วัย 44ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวน6ตัวของแรดขาวที่เหลืออยู่ทั่วโลกในขณะนี้ได้เสียชีวิต ลงแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยสาเหตุของโรคชรา

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Supplier: แรดขาวตายใกล้สูญพันธุ์

วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมายจับ พ.ต.อ.-กองบิน ตั้ง2ข้อหา

EyWwB5WU57MYnKOuFIsMrP4bRd5HY0ahCznCIcblnvopQLWQRz86fCความคืบหน้าเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. พล.ต.ต.พงษ์พันธุ์ วรรณภักตร์ ผบก.น.1 เปิดเผยว่า พนักงานสอบสวน สน.ห้วยขวางได้ไปขออำนาจศาลอาญาอนุมัติออกหมายจับ พ.ต.อ.เด่นชัย บุตรโพธิ์ศรี แล้ว 2 ข้อหา คือปลอมแปลงและใช้เอกสารราชการปลอม และเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา 157 เจ้าตัวยังไม่มีการประสานติดต่อขอมอบตัวเข้ามา แต่น่าจะมีความชัดเจนในวันที่ 15 ธ.ค. คาดว่าจะเข้าพบพนักงานสอบสวน สน.ห้วยขวางเพื่อรับทราบข้อหา อย่างไรก็ดีเมื่อออกหมายจับแล้ว ตำรวจสามารถจับได้ทันทีที่พบตัว

พล.ต.ต.พงษ์พันธุ์กล่าวต่อว่า จากการสืบสวนพบว่ากลุ่มที่อ้างเป็นชุดเฉพาะกิจนี้มี พ.ต.อ.เด่นชัยเป็นหัวหน้าทีม และยังมีลูกน้องที่รู้เรื่องการปลอมแปลงเอกสารอีก 1 นาย ส่วนคนที่เหลือไม่ทราบเรื่องและถูกหลอกมา เนื่องจากคิดว่าเป็นเอกสารจริง เมื่อลูกน้อง พ.ต.อ.เด่นชัยโทรศัพท์ไปหาจึงรีบมาปฏิบัติหน้าที่กัน เบื้องต้นต้องสอบปากคำ พ.ต.อ.เด่นชัยดูว่าก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้วกี่ครั้ง แต่ในพื้นที่ บก.น.1 เพิ่งจะก่อเหตุเป็นครั้งแรกตามที่ตนได้รับการรายงานมา เรื่องนี้อยู่ที่การสอบสวนและต้องนำตัว พ.ต.อ.เด่นชัยมาดำเนินคดีให้ได้ก่อน

พนักงานสอบสวน สน. ห้วยขวาง ขอศาลอนุมัติ หมายจับ พ.ต.อ.ระดับ รองผู้การกองบินตำรวจถือคำสั่งชุดเฉพาะกิจของ ผบ.ตร.บุกตรวจอาบอบนวดแล้ว ตั้ง 2 ข้อหา ปลอมแปลงเอกสารราชการ และปฏิบัติหน้าที่มิชอบ เจ้าตัวยังกบดานเงียบ ผบก.น.1 ระบุ มีลูกน้องร่วมรู้เห็นอีกคน ที่เหลือน่าจะโดนหลอกมาเดินด้วย เพราะเข้าใจเป็นคำสั่งจริง

คดีฉาวโฉ่วงการสีกากีกรณี พ.ต.อ.เด่นชัย บุตรโพธิ์ศรี นักบิน (สบ 5) เทียบเท่ารอง ผบก.กลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจ พาพวกปลอมคำสั่ง พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร.เป็นชุดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ด้านการปราบปรามอบายมุข การค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าว เข้าตรวจสถานอาบอบนวดแผนโบราณธารทอง แยกเหม่งจ๋าย ถนนรัชดานิเวศน์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. ก่อนที่ พ.ต.อ.บรรลือศักดิ์ แสงสว่าง ผกก.สน.ห้วยขวาง จะทำเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบพบเป็นการแอบอ้าง ผบ.ตร.จึงมีคำสั่งให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งวินัยและอาญาพร้อมให้ออกจากราชการทันที

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: หมายจับ พ.ต.อ.-กองบิน ตั้ง2ข้อหา

เครียดจัด เศรษฐกิจฟุบ จ่ออกดับ

EyWwB5WU57MYnKOuFIsMrP6UAonTWRrQOAiadhhZySdOcmh2jOZ61iน.ส.ชนิดา ชูพึ่ง อายุ 35 ปี ภรรยาผู้ตายให้การว่า ก่อนเกิดเหตุ ไปงานสัมมนา ไม่อยู่บ้าน พอกลับมาเห็นไฟปิด จึงเดินไปเปิดไฟถึงเห็นสามีเสียชีวิตแล้ว และวิ่งไปบอกลูกที่เกิดจากเมียเก่าสามีอยู่บ้านอีกหลัง ทราบว่าระยะหลังผู้ตายมีอาการเครียด เนื่องจากพิษเศรษฐกิจ ไม่มีเงินหมุนเวียน ไปยืมใครก็ไม่ได้ กระทั่งมาใช้ปืนยิงตัวเองหนีปัญหา

ด้าน พ.ต.อ.คมสัน แตงจุ้ย ผกก.สน.ลาดกระบัง กล่าวว่า จากการสอบสวนทราบจากภรรยาและลูกต่าง ยืนยัน ผู้ตายมีอาชีพรับซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่ามาดัดแปลงขายใหม่ พอมาระยะหลังเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจไม่ดี ทำให้ประสบปัญหาด้านการเงิน นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ตายมีอาการเครียดจัดจนต้องไปหาหมอเพื่อเอายารักษาอาการเครียดมากินอยู่บ่อยครั้ง คาดว่าผู้ตายน่าจะฆ่าตัวเองจากอาการเครียด ส่วนที่ทำไมต้องยิงถึง 4 นัด มองว่า นัดแรกกระสุน พลาดจากแรงสะบัดของปืนถึงกระเด็นไปเข้ากำแพงบ้าน พอนัดที่ 2 ผู้ตายปรับท่ายิงกำปืนแน่นกว่าเดิม ประกอบกับเป็นปืนออโตเมติกพอลั่นไกทำให้รัวกระสุนอีก 3 นัดกระทั่งสิ้นใจตาย ทั้งนี้ทั้งนั้นจะนำศพส่งนิติเวชวิทยา รพ.ตำรวจ เพื่อชันสูตรหาข้อเท็จจริงให้ชัดเจนอีกครั้ง

พ่อค้าของเก่าตกอับฆ่าตัวตาย เกิดขึ้นเมื่อเวลา 23.00 น. วันที่ 13 ธ.ค. ร.ต.ท.คิมหันฐ์ ศรีสุพรรณ์ พงส.สน.ลาดกระบัง รับแจ้งเหตุชายยิงตัวตายภายในบ้านเลขที่ 20 ถนนพัฒนาชนบท 5 แยก 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม. จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นแล้วไปตรวจสอบ พร้อมด้วย พ.ต.อ.คมสัน แตงจุ้ย ผกก.สน.ลาดกระบัง พ.ต.ท.สายันต์ เพ็ชรยืนยง รอง ผกก.สส.สน.ลาดกระบัง แพทย์สถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตำรวจ เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

ที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยวยกพื้นสูง มีรั้วรอบขอบชิดอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ ภายในบ้านพบศพนายประวิทย์ เอี่ยมสมบูรณ์ อายุ 51 ปี พ่อค้ารับซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า สวมเสื้อเชิ้ตสีเทา กางเกงยีนส์สีน้ำเงิน นอนหงายหน้าอยู่บนเตียงผ้าใบ มีบาดแผลถูกยิงที่หน้าอกซ้าย 3 นัด ใกล้กันพบปืน 9 มม. ตกอยู่ข้างตัว ปลอกกระสุน 9 มม. กระจายเกลื่อน 4 ปลอก และมีรอยทะลุจากกระสุนที่เตียงผ้าใบ 3 รู ที่กำแพงบ้านอีกรู

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: เครียดจัด เศรษฐกิจฟุบ จ่ออกดับ

โจ๋ยกพวกตีกันเละ คอนเสิร์ต 'ปู-พงษ์สิทธิ์' ที่เมืองทองฯ

EyWwB5WU57MYnKOuFIsMfrm7QxujMdD2dObx11Ww2VBee3H3Z2dQ1bทั้งนี้ หลังจากเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการน์ไว้ได้ ทางนายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศบาลนครปากเกร็ด ประธานผู้จัดงาน ได้สั่งยกเลิกการแสดงทันที และยินดีคืนเงินให้กับผู้ที่ซื้อบัตรเข้าชมทุกคนเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปากเกร็ด เจ้าหน้าที่ทหาร และ กำลัง อส. เข้าระงับเหตุ วัยรุ่นยกพวกทะเลาะวิวาท ภายในงานคอนเสิร์ต "ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์" ที่ทางเทศบาลนครปากเกร็ด จัดขึ้นบริเวณริมทะเลสาบ ภายในหมู่บ้านเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บางพูด เพื่อนำเงินไปมอบให้นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งเหตุดังกล่าว เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการทำการแสดง เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 2 ราย และบาดเจ็บเล็กน้อย 4-5 ราย เจ้าหน้าที่เร่งนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลวัยรุ่นคู่อริยกพวกตีกันเละ ก่อนเริ่มคอนเสิร์ต 'ปู-พงษ์สิทธิ์' ริมทะเลสาบ ภายในหมู่บ้านเมืองทองธานี เจ็บเล็กน้อย 4-5 ราย สาหัส 2 ราย ผู้จัดฯยกเลิกงาน พร้อมคืนเงินค่าบัตร

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: โจ๋ยกพวกตีกันเละ คอนเสิร์ต 'ปู-พงษ์สิทธิ์' ที่เมืองทองฯ

Some Helpful Home Security Ideas For Your Peace Of Mind.

What is home security? What sort of steps does one have to take to achieve it? What simple ways can one change their home to be more secure? This article will answer these questions and more, detailing a variety of secrets, tips and tricks which will secure your home for good.

Be wary of salespeople that come to your door. Make sure to ask for their credentials if they ask to come into your home. Ask them to slide their identification under your door. There are many professional burglars that will use this tactic for checking out a home. If You're feeling doubtful about them, Try checking with their office before allowing them in.

Get advice from loved ones about home security systems. You can learn a lot from people who have already dealt with these companies. Ask around so that you can have the advice that you need to make a good choice.

Get to know your neighbors. Your neighbors are a valuable resource that can help keep an eye on your home when you cannot. When neighbors watch out for each other, you can be alerted if anything suspicious is occurring. Keep an ear out for neighborhood gossip too! If you hear about houses in your area being broken into, it might be time to step up security.

Make sure that your home security system has a backup บริษัทกล้องcctv power source. Many burglars cut wires inside home security systems before entering a home. If you have a backup source, the alarm will continue to work as it should. It may be more expensive to install this type of system, but it will be worth it.

Clear away all the dead and dried out vegetation around your home in the summer. When summer heats up, such debris can catch fire. Keep your yard clear of debris to keep your house safe.

You should not be shy. Speak with your neighbors. Keep watch of their homes when they are away, and ask if they will return the favor. Don't ignore any gossip either. You may stumble across valuable security information, like if someone has noticed a stranger lurking around the neighborhood.

Never leave a spare key outside your home. Many crooks know of the locations where people leave keys. A great place to put your spare key is on your dog's collar. There are not many people who will come up to your dog to investigate if it has a key on its collar.

When people come to your door unexpectedly, ask who is there before you open the door. Even if you live in a neighborhood that does not have a high crime rate, it is still a good idea to be careful. If the person on the other side is hesitant about replying, never open the door.

You should change the locks to your new home as soon as you buy it. Even if the owner tells you that you have all of the keys, there may be a chance this is not true. You don't want to take the chance that some unknown person will have access to your home.

Watch what you say on social media. In the era of constant Twitter and Facebook updates, it is easy to become too lax on what you share. No matter how excited you are about your upcoming vacation, social media is not the place to broadcast your trip. It is too easy for someone who is not a friend to learn of your plans, allowing them to break in when they know you are away.

Compare prices from at least three separate home security companies before hiring one. Different companies offer different packages and plans, so make sure you are always comparing apples to apples. Doing this will help you to get the best plan for the best price, and it will help you to feel confident about your buying decision.

Never put your full name in the phone book, on your mailbox or in a buzz code directory. Include only your first initial and last name to ensure people can't take that information and use it to make you think they are someone you should be letting into your home.

Get a custom-designed plan that fits your needs by having the security company do a site visit in your home. You need some features which other families may wish to do without. If there is a company that can come up with a customized plan, you will get what you really need.

Like many today, your budget may be tight and you may think it is going to be difficult to take steps to increase the security of your home. This security measure will not cost you anything but your time. If your landscaping includes shrubs and hedges, keep them pruned back so they do not hide potential entry points for intruders. Some intruders use overgrown plants to hide behind while they are attempting to break in through a window.

If you want to keep your home safe when you are out and about, don't leave Spot out back. A dog in the house provides a foolproof security system as he will bark at anyone trying to get inside while you're out. Have your dog attend obedience classes to ensure he does the best job.

Install motion detectors on your driveway and link them to your cell phone. This way whenever someone comes on your property, you get a text message letting you know that someone is there. These work great with video monitoring as well. Then you can see who is at your home when you are not there.

If you have jet skis, boats, or anything similar, have them inside your garage or shed when not in use. Intruders see these items and assume you have a lot of money. This gives them ammunition to break into your home and look for other valuable items. Also, never leave the keys to these things in the ignition.

These easy ways to secure your home are now at your service for your own home. Protecting your loved ones will be a piece of cake once you get them all in place. Just take the time to get the work done so that your home becomes the protective place it needs to be.

Source: Some Helpful Home Security Ideas For Your Peace Of Mind.

ผวาอาถรรพ์ผิดคำบนบานไฟไหม้บ้าน

908988จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า บ้านหลังที่เกิดเพลิงไหม้ ในอดีตเป็นของ นายหงวน ชำนาญกุล เป็นสัปเหร่อประจำหมู่บ้าน และได้เสียชีวิตไปเกือบ 20 ปีแล้ว บ้านหลังนี้จึงตกเป็นของลูกสาว ชื่อ นางลำดวน ชำนาญกุล อายุ 58 ปี แต่ไปทำงานอยู่กรุงเทพฯ โดยให้นางรุ่งทิพย์ ที่เป็นน้องสะไภ้อยู่ดูแล และก่อนจะเกิดเหตุ นางรุ่งทิพย์ ได้จุดธูปเทียนไหว้พระบนหิ้ง ก่อนจะลงจากบ้านไปก็ จากนั้นไม่นานก็มีกลุ่มควันพวยพุ่งขี้นจากบนบ้าน และเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังทราบว่า นางลำดวน และ นางรุ่งทิพย์ ที่ผ่านมามักจะบนบานศาลกล่าวกับกับวิญญาณบรรพบุรุษเรื่อยมาว่า จะทำบุญให้กับพ่อและปู่ แต่ก็ไม่ได้ได้ทำสักที กระทั่งมาเกิดเหตุร้ายขึ้นในวันนี้ อย่างไรก็ดีทางตำรวจจะประสานทางเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน ให้เดินทางมาตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ที่แท้จริงต่อไปเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. พ.ต.ต.เทวา ดาวเรือง พนักงานสอบสวน สภ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ รับแจ้งเหตุไฟไหม้ที่บ้านเลขที่ 226 หมู่ 1 ซอยผู้ใหญ่เพชร ต.บ้านกอก จึงนำกำลังรุดไปตรวจสอบพร้อมรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลจัตุรัสจำนวน 3 คัน ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูง โดยเพลิงกำลังโหมลุกไหม้อยู่ภายใน หลังเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำดับอยู่ประมาณ 20 นาที เพลิงจึงสงบ แต่พบว่าบ้านหลังดังกล่าวถูกไหม้ไฟเสียหายไปกว่าครึ่งหลัง คาดว่าค่าเสียหายประมาณ 1 แสนบาท และในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังดับเพลิงอยู่นั้น ก็ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาด เมื่อ นางรุ่งทิพย์ ชำนาญกุล อายุ 45 ปี เจ้าของบ้าน ซึ่งอยู่ในอาการเสียใจนั่งร้องไห้อยู่ จู่ๆก็ส่งเสียงร้องแล้วล้มลงเกลือกกลิ้งลงกับพื้น คร่ำครวญส่งเสียงตะคอกเป็นเสียงผู้ชาย ว่าชื่อ นายหงวน ชำนาญกุล ผู้เป็นปู่ที่เสียชีวิตไปแล้วเกือบ 20 ปี มีความเจ็บแค้นใจที่ลูกหลานได้บนบานไว้ว่า จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ แต่ก็ไม่ทำให้สักที จึงได้บันดาลให้เกิดไฟไหม้ขึ้น เพื่อเป็นการสั่งสอน ทำให้บรรดาลูกหลานต่างกันตกตะลึง และต่างพากันรับปากจะทำบุญให้ในเร็ววัน จากนั้น นางรุ่งทิพย์ จึงมีอาการสงบลง

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: ผวาอาถรรพ์ผิดคำบนบานไฟไหม้บ้าน

ระวังมิจฉาชีพแฮ็กเฟซฯเพื่อนขอเงิน

908972โดยบทสนทนาผ่านข้อคว่ามดังกล่าวเป็นมิจฉาชีพที่แฮ็กเฟซบุ๊กสาวคนหนึ่งก่อน เข้าไปทักทายกับเพื่อนของหญิงสาวที่ถูกแฮ็กทำทีมีปัญหาและจะขอยืมเงินแต่ เพื่อนของหญิงสาวที่ถูกแฮ็กรู้ตัวทันจึงแสร้งทำเป็นเออออตามน้ำไปจนสามารถ ลวงให้มิจฉาชีพบอกชื่อและเลขที่บัญชีเพื่อจะโอนเงินให้ก่อนที่มิจฉาชีพจะหลง เชื่อยอมบอกชื่อและเลขที่บัญชีสุดท้ายก็มีการเฉลยความจริงทำให้มิจฉาชีพเสีย หน้ามากและเขียนด่าทออย่างไม่พอใจแถมย้ำว่าไม่กลัวโดนจับเพราะทำมา4ปีแล้ว ไม่เคยโดน

ซึ่งหลังจากนั้นเพื่อนของหญิงสาวที่ถูกแฮ็กก็ไปแจ้งความที่โรงพักใน จ.สมุทรปราการแต่เจ้าหน้าที่ไม่รับเรื่องเนื่องจากยังไม่มีผลเสียหายกับใคร ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “GodchagornHawirod”จึงนำหลักฐานทั้งหมดมานำเสนอเพื่อเตือนภัยให้บรรดาโซ เชี่ยลมีเดียระมัดระวังตัวก่อนตกเป็นเหยื่อเมื่อวันที่14ธ.ค. รายงานว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “GodchagornHawirod”ได้เผยแพร่ภาพสนทนาเข้ามาในโลกออนไลน์เพื่อหวังเตือนภัย อ้างว่าเป็นการสนทนาระหว่างเพื่อนตนเองกับมิจฉาชีพผ่านช่องทางแชทของเฟซบุ๊ กระบุข้อความว่า “ระวังนะคะอันตรายมากๆ มีคนแฮกเฟซบุ๊กเพื่อนเพื่อขอยืมเงิน นั่นตัวปลอมนะคะอย่าให้ยืมหรือจะให้ดีด่ามันไปก่อนโดนมาเกือบสิบคนแล้วดีที่ เตี๊ยมกับเพื่อนไว้ก่อนเลยรู้ทันพอหลอกถามนั่นนี่ไปเรื่อยมันก็แถได้เก่ง มากว่าก็ทำมา4ปีไม่กลัวโดนจับด้วย”

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Resource: ระวังมิจฉาชีพแฮ็กเฟซฯเพื่อนขอเงิน

เชียงใหม่จัดเดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติ

908941ด้าน ดร.ศราวุฒิ เปิดเผยว่ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งได้มีส่วนร่วมใน กิจกรรม“เดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติ 60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ในครั้งนี้โดยกิจกรรมนี้นอกจากจะเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐเอกชน และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงได้มารวมตัวกันเดิน-วิ่ง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีอันเป็นการ แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาว ไทยตลอดมาแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ ห่างไกลจากโรคและมีอายุยืนยาว ซึ่งการเดิน-วิ่งจัดเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายที่ส่งผลดีต่อร่างกายในหลาย ด้านด้วยกันเมื่อวันที่14 ธ.ค.ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม “เดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติ 60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระ ชนมายุ60 พรรษาในปี 2558ที่จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาพิงคนครร่วมกันจัดงาน โดยมี ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผอ.สำนักงานพัฒนาพิงคนครกล่าวต้อนรับ และ นายสลิล ลิ้มเล็งเลิศ นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคเหนือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมว่าในงานดังกล่าวนอกจากจะมีการแข่งขัน วิ่งเทิดพระเกียรติระยะทางรวม10.5กิโลเมตรเพื่อชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีแล้วยังมีการร่วมใจกันเดินเพื่อสุขภาพ อีกด้วยรายได้จากการจัดงานในครั้งนี้นำขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Supply: เชียงใหม่จัดเดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติ

วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ศธ.จับมือวท.คืนความสุขให้เธอเยาวชน

906487กิจกรรมของโครงการดังกล่าวประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก คือ นิทรรศการภายในอาคาร คือ นิทรรศการ "ดาราศาสตร์ บันดาลใจ' จัดแสดงภายในอาคาร 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาฯ จัดแสดงเป็นเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค.นี้ เป็นต้นไป เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ด้วยความสนุก และสร้างความตื่นเต้นที่สอดคล้องกับหลักการสะเต็มศึกษา ซึ่งที่เป็นแนวทางการศึกษาที่ได้บูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ รวมเข้าไว้ด้วยกัน รวมถึงนิทรรศการที่เป็นไฮไลท์ คือ พระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยกับการพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นต้น และ อีกส่วนเป็นนิทรรศการภายนอกอาคาร คือ กิจกรรม สนุกวิทย์ สนุกคิด จัดแสดงด้านหน้าอาคาร 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาฯ ตั้งแต่วันที่ 17ธ.ค.2557 ถึง วันที่ 10 ม.ค.2558 ส่วนในต่างจังหวัด จะมีการจัดกิจกรรมที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาฯทั้ง 16 แห่งทั่วประเทศ“ ดร.พิเชษฐ์ กล่าวและว่า ทั้งนี้ ในวันที่ 17 ธ.ค.2557 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ

ด้าน ดร.กฤษณพงศ์ กล่าวว่า ศธ. ต้องเอาความรู้ส่งให้ถึงคนกลุ่มต่างๆ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย มัธยมศึกษา และคนวัยทำงาน ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯจะทำให้เด็กเห็นว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องเฉพาะในตำราเรียนเท่านั้น แต่ยังอยู่ในชีวิตตั้งแต่เกิด ซึ่งผู้ที่จะจุดประกายและช่วยผลักดันเด็กคงหนีไม่พ้นพ่อ แม่ และครู ดังนั้น จึงอยากให้พ่อ แม่ และครู ส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้เด็กเกิดความสนใจและเกิดแรงแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง และฝึกฝนวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ คือ เป็นคนมีเหตุมีผล เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพในอนาคตต่อไปวันนี้ (11 ธ.ค.) ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานแถลงข่าว โครงการ "คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน" โดยมี ดร.พิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานแถลงข่าว ซึ่ง ดร.พิเชษฐ์ กล่าวว่า โครงการฯนี้เป็นความร่วมมือที่ 2 กระทรวง มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีองค์ความรู้ และมีชิ้นงานนิทรรศการที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ส่วน ศธ.ก็มีสถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ จึงเกิดเป็นโครงการนำร่องบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพเยาวชนไทยขึ้น

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: ศธ.จับมือวท.คืนความสุขให้เธอเยาวชน

ศธ.แจงไม่นอนใจดึงครูกลับห้องเรียน

906396ภารกิจของครูจะต้องเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาผู้เรียน แม้แต่การจะการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นก็จะต้องดูผลที่เกิดกับผู้เรียน และการสอนของครูเป็นหลัก ซึ่งต่างจากอดีตที่การขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะครูสามารถไปทำผลงานวิจัย หรือไปทำงานอื่นๆ เพื่อรวบรวมเป็นเอกสารมาใช้สำหรับประเมินได้เต็มที่ ซึ่งก็จะต้องลดในส่วนนี้ลง และให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์มากขึ้น โดยดูผลจากผลการเรียนของผู้เรียนทั้งก่อนและหลังการสอนของครู ซึ่ง เรื่องนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)พิจารณา และประกาศใช้ต่อไป" ดร.สุทธศรี กล่าว

ปลัด ศธ.กล่าวต่อไปว่า ในระดับอุดมศึกษามีการกำหนดชัดเจน ว่า อาจารย์ต้องมีภาระงานที่เป็นชั่วโมงสอน และภาระงานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาผู้เรียนจำนวนกี่ชั่วโมง แต่ในส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐานยังไม่มีความชัดเจน ซึ่งเคยมีผู้เสนอว่าภาระงานอื่นที่ไม่ใช่งานสอนของครูไม่ควรเกิน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ ศธ.จะหาข้อสรุปเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาของชาติ.วันนี้ (11ธ.ค.) ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงผลวิจัยของสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตเยาวชน (สสค.) ซึ่งพบว่าครูต้องใช้เวลากับกิจกรรมภายนอกชั้นเรียน ที่ไม่ใช่การจัดการเรียนการสอนเกือบครึ่งปีการศึกษา ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพเด็กไทย ว่า ศธ.เข้าใจเรื่องนี้ดีและรู้ผลวิจัยมานานแล้ว และได้นำประเด็นนี้มาเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องใส่ไว้ในแผนโรดแม็ปปฏิรูปการศึกษาของชาติ โดย พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศธ. ก็มีนโยบายและแนวทางเน้นการปฏิรูปครูกลับสู่ห้องเรียน ลดภาระงานอื่นที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับงานสอน หรือ งานที่ไม่เกี่ยวกับผู้เรียนลง เนื่องจากที่ผ่านมาครูไทยมีภาระงานมาก เมื่อเทียบกับครูในกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (โออีซีดี) ซึ่งก็มีผลวิจัยระบุว่า ค่าเฉลี่ยนครูไทยมีภาระงานมาก ทั้งงานธุรการ งานติดต่อประสานงาน บางคนเกินกว่า 60ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของโออีซีดีอยู่ที่ประมาณ 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: ศธ.แจงไม่นอนใจดึงครูกลับห้องเรียน

ร้องเจ้าอาวาสวัดผาปังกลางปล่อยสร้างโรงงาน-โรงไฟฟ้าในวัด

906358นายพะนารถ กล่าวต่อไปว่า ที่สำคัญยังขอให้สมเด็จพระวันรัต ลาออกจากการเป็นประธานสำนักงานใต้ร่มพระบารมี เนื่องจากทราบว่า นายชัยนรินทร์ ไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมเด็จพระวันรัต ได้ทราบว่า สำนักงานใต้ร่มพระบารมีดำเนินการโดยไม่ได้จดทะเบียน ตนจึงเกรงว่า อาจจะสร้างความเสื่อมเสียให้แก่ สมเด็จพระวันรัตได้ จึงมาร้องขอให้ท่านลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว นอกจากนี้ ยังร้องขอต่อพศ.ให้ดำเนินการตรวจสอบเจ้าอาวาสวัดผาปังกลาง ที่ปล่อยให้มีการสร้างโรงงานดังกล่าวภายในวัด ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ และปัจจุบันโรงงานดังกล่าวได้สร้างเสร็จแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้มีการรื้อถอนแต่อย่างใด ชาวบ้านเกรงว่า โรงงานจะแอบเปิดดำเนินการและอาจจะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านได้

“ภตช.ได้เคยมายื่นหนังสือต่อ พศ.แล้วครั้งหนึ่ง ก็ได้มีการดำเนินการตรวจสอบและระงับโรงงานดังกล่าว แต่ปัจจุบันโรงงานแห่งนี้ก็ยังคงตั้งอยู่ภายในวัด โดยที่ยังไม่มีการรื้อถอน จึงต้องมาขอความเป็นธรรมต่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และ พศ.อีกครั้ง เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบเจ้าอาวาสที่ให้มีการก่อสร้างโรงงานทั้ง 2 ประเภทภายในวัด และยังไม่มีการรื้อถอนทั้งที่ไม่มีการขออนุญาตการสร้างจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม” รองประธานกรรมการเครือข่ายฯวันนี้ (11 ธ.ค.) ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ดร.พะนารถ ตามประทีป รองประธานกรรมการเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ(ภตช.) ได้เข้ายี่นหนังสือขอให้ดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามกฏหมายกับเจ้าอาวาสวัดผาปังกลาง จังหวัดลำปาง ที่มีการปล่อยให้มีการสร้างโรงงานตะเกียบและโรงงานไฟฟ้าชีวมวลภายในวัด ต่อ นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ก่อนการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) โดย ดร.พะนารถ กล่าวว่า ภตช.ได้มายื่นหนังสือถึง พศ. และสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ให้ดำเนินการตรวจสอบเจ้าอาวาสวัดผาปังกลาง ที่มีการอนุญาตให้ก่อสร้างโรงงานตะเกียบและโรงไฟฟ้าชีวมวลภายในวัด ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานใต้ร่มพระบารมี ซึ่งก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้มีการฟ้องร้องและแจ้งความดำเนินคดีต่อนายชัยนรินทร์ ขาวคม เลขาธิการสำนักงานใต้ร่มพระบารมี โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) และกองทัพบก ได้ดำเนินการควบคุมตัวขึ้นศาลทหารและนำไปฝากขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ ฐานความผิดมาตรา 112 ใช้ตราพระราชลัญจกรโดยไม่ได้รับพระบรมราชานุญาต และมีการอ้างถึงสถาบันในการบุกรุกทำลายป่าไผ่ในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: ร้องเจ้าอาวาสวัดผาปังกลางปล่อยสร้างโรงงาน-โรงไฟฟ้าในวัด

เมียนมาร์ดำเนินคดีบาร์ในย่างกุ้งหมิ่นศาสนา

907683สำนักงานด้านศาสนาของเมียนมาร์เป็นโจทย์ยื่นฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย หลังพบมีการเผยแพร่ภาพพระพุทธรูปสีชมพูสดสวมหูฟัง ซึ่งเป็นงานศิลปะแนวไซคีเดลิคที่มุ่งถ่ายทอดอารมณ์ที่สับสนและล่องลอย ในหน้าเว็บไซต์เฟซบุ๊คของร้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ร้านที่เพิ่งเปิดกิจการในย่านร่ำรวยของเมืองย่างกุ้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน ซึ่งภาพดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ส่งต่อกันไปอย่างรวดเร็ว และก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากถึงความไม่เหมาะสม ทางร้านจึงลบภาพดังกล่าวออกและขึ้นข้อความข้อโทษ ระบุว่า ไม่มีเจตนาดูหมิ่นและข้อโทษต่อความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ที่น่าอับอาย

ทั้งนี้ การจับกุมมีขึ้นท่ามกลางบรรยากาศของความเป็นชาตินิยมและเคร่งศาสนาของเมีย นมาร์ หลังการปะทะกันรุนแรงระหว่างกลุ่มความเชื่อที่แตกต่างในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่าน มาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. ว่า เจ้าหน้าที่เมียนมาร์แถลงเมื่อวันศุกร์ ถึงการจับกุมตัวนายตุน ทูเรน เจ้าของร้านวี แกสโตร บาร์ ชาวเมียนมาร์ นายฟิลิป แบล็ควูด ผู้จัดการร้านชาวนิวซีแลนด์ และลูกจ้างชาวเมียนมาร์อีก 1 คน ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีหมิ่นพระพุทธศาสนา เมื่อวันพุธที่ผ่านมา และมีกำหนดขึ้นศาลในสัปดาห์หน้า โดยความผิดในลักษณะดังกล่าวมีโทษจำคุกสูงสุด 2 ปี

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: เมียนมาร์ดำเนินคดีบาร์ในย่างกุ้งหมิ่นศาสนา

ซึ้งน้ำใจแม่จีนปฏิเสธทำคีโมเพื่อลูกในท้อง

907652หลังเรื่องดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตจีนหลายล้านคนร่วมแสดงความคิดเห็น โดยมีคนจำนวนมากไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของเธอ บางคนถึงกับกล่าวว่า เป็นการกระทำที่ไร้หัวใจ ที่ปล่อยให้เด็กน้อยต้องเผชิญโลกนี้เพียงลำพัง โดยที่อีกคนกล่าวว่า เขาไมคิดว่าการยอมแพ้ที่จะมีชีวิตอยู่จะเป็นทางเลือกที่ดี แม้ความรักของแม่จะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็ตาม ในขณะที่มีคนอีกจำนวนไม่น้อยชื่นชมในความเด็ดเดี่ยวและการเสียสละของเธอ ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตรายหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า แม้จะเข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัด แต่ก็ใช่ว่าจะกำจัดมะเร็งได้ ดังนั้นแล้ว ถึงจะอยู่ในภาวะที่หมดหนทาง แต่เธอก็ยังตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด

นายจาง ฉีซวน สามีของเธอ กล่าวว่า หลังจากแต่งงาน การได้เป็นแม่ก็กลายมาเป็นความใฝ่ฝันอันยิ่งใหญ่ของนางชิว จากสิ่งที่เกิดขึ้น เธอเลือกที่จะรักษาชีวิตลูกไว้ โดยที่เข้าใจอย่างดีว่า ชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบ และเธอก็ไม่เคยเสียใจกับการตัดสินใจในครั้งนั้น

นางชิวพบว่าตัวเองตั้งครรภ์เมื่อเดือน มี.ค. แต่หลังจากนั้นเพียงไม่นานเธอก็ได้รับข่าวร้าย เมื่อผลการตรวจร่างกายปรากฏว่า เธอป่วยเป็นมะเร็งมดลูกในระยะสุดท้าย เมื่อทราบเช่นนั้น เธอตัดสินใจรักษาทารกในครรภ์ไว้และไม่เข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัดเพื่อ ความปลอดภัยของเด็ก ทำให้มะเร็งลุกลามและอาการของเธอทรุดลงอย่างรวดเร็ว จนต้องเข้ารับการรักษาตัวอย่างเร่งด่วนในโรงพยาบาลเมื่อเดือน ก.ย. ซึ่งเธอได้รับการผ่าตัดทำคลอดด้วยอายุครรภ์เพียง 7 เดือน เป็นบุตรชาย น้ำหนัก 1.5 กิโลกรัม มีชื่อว่า เนี่ยนเนี่ยน

หลังการคลอดบุตร นางชิวเข้ารับการผ่าตัดเอาเนื้องอกออก แต่ไม่ช่วยให้อาการของเธอดีขึ้น แม้จะเข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัดเป็นเวลา 20 วัน แพทย์ระบุว่าโอกาสในการรักษาของเธอมีต่ำมาก จึงแนะนำให้เธอยุติการรักษาและกลับไปใช้เวลาที่เหลือกับลูกชายของเธอ นางชิวเสียชีวิตลงในช่วงเย็นของวันพุธที่ผ่านมา ขณะที่ครอบครัวกำลังฉลองครบรอบ 100 วันให้กับเนี่ยนเนี่ยนตามธรรมเนียมจีนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. ว่า เรื่องราวของ นางชิว หยวนหยวน ผู้ประกาศข่าวทีวีหญิงวัย 26 ปี จากเมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน ทางตะวันออกของจีน ที่เสียชีวิตเมื่อวันพุธที่ 10 ธ.ค.หลังปฏิเสธการทำเคมีบำบัดเพื่อรักษาชีวิตของทารกในครรภ์ กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางทั้งบวกและลบในสื่อสังคมออนไลน์ ของจีน เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: ซึ้งน้ำใจแม่จีนปฏิเสธทำคีโมเพื่อลูกในท้อง

ขยับเต้าตามเพลงจิงเกิลเบลล์

907223 ซารากล่าวว่า เธอเข้ารับการศัลยกรรมหน้าอก และหลังจากนั้นเธอก็ลองขยับกล้ามเนื้อบริเวณทรวงอกดู ปรากฏว่า ซิลิโคนที่อยู่ในเต้านมของเธอนั้นกลับขยับขึ้นลงได้ตามที่ต้องการ เธอจึงเริ่มอัดคลิปวิดีโอคลิปแรกด้วยการขยับมันไปตามเสียงเพลงคลาสสิกของโม สาร์ท แล้วโพสต์ลงบนเว็บไซต์ยูทูบ จนมีผู้ชมเข้ามาดูจำนวนมากทำให้เธอโด่งดังภายในชั่วข้ามคืน

อย่างไรก็ตาม คลิปขยับเต้านมตามเพลงจิงเกิล เบลล์นี้มีผู้เข้าชมแล้วมากกว่า 10 ล้านครั้ง หลังจากที่เธอโพสต์ลงบนอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค.ที่ผ่านมา

เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ “ฮัฟฟิงตัน โพสต์”รายงานจากประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.ว่า “ซาร่า เอ็กซ์” วัย 27 ปี นางแบบรอยสักและอดีตนักเต้นรูดเสาชาวรัสเซียที่ปัจจุบันทำงานอยู่ในเมืองลา สเวกัส รัฐเนวาดาของสหรัฐ อัดคลิปวิดีโอที่สร้างความฮือฮาอีกคลิป เมื่อเธอสามารถขยับเต้านมตามจังหวะดนตรีเพลงจิงเกิล เบลล์ ฉลองเทศกาลคริสมาสต์ที่กำลังจะมาถึง

จุดประสงค์ที่ซาร่าอัดคลิปดังกล่าวแล้วนำออกเผยแพร่บนเว็บไซต์ยูทูบนั้น เพราะเธอต้องการเรียกร้องความสนใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมและเพื่อแสดงความ สามารถให้โด่งดัง

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Supplier: ขยับเต้าตามเพลงจิงเกิลเบลล์

วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

นัดบุกพบรมต. จี้แก้-ราคายาง

EyWwB5WU57MYnKOuFIsqwwT6A6y5MVMJbwkKRs9tNdjy8iqTHU9XDjวันเดียวกัน นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาการยางแห่งประเทศไทย กล่าวในเวทีเสวนา “อนาคตยางพาราไทยจะไปทางไหน” ที่ มอ.หาดใหญ่ จ.สงขลาว่า สถานการณ์ยางพาราปี 2557 เลยคำว่าวิกฤติมาแล้ว เพราะตกต่ำที่สุดในรอบกว่า 10 ปี ต้นทุนกิโลกรัมละ 65.25 บาท แต่ขายได้กว่า 30 บาทเท่านั้น การแก้ไขปัญหาที่ทำได้ทันทีคือ การพัฒนาไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมยาง และเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น รัฐบาลอาจกำหนดในทีโออาร์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำยางพาราไปเป็นส่วนผสมการทำถนน เป็นต้น

นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์ม 16 จ.ใต้ เปิดเผยว่า ภายหลังเข้าพบนายอำนวย ปะติเส รมช.เกษตรฯ เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.จะรอดูท่าทีและจะให้โอกาสรัฐบาลแก้ไขปัญหาก่อน คาดว่าหลังปีใหม่จะระดมพลครั้งใหญ่อีก ด้านนายสุคนธ์ สวัสดิภิรมย์ แกนนำเครือข่ายชาวสวนยาง จ.กระบี่ กล่าวว่า เราจะยังไม่เคลื่อนไหว แต่จะเคลื่อนอีกครั้งหลังปีใหม่ หากรัฐบาลไม่สามารถช่วยเหลือได้

ขณะที่นายสิงห์สยาม มุกดา แกนนำเกษตรกรชาวสวนยาง จ.ตรัง กล่าวว่า ได้นัดเครือข่ายชาวสวนยางพารา จ.ตรัง มาพูดคุยเรื่องปัญหาราคายางพาราวันที่ 12 ธ.ค. ที่โรงแรมวัฒนาพาร์ค จ.ตรัง โดยมี ผวจ.ตรัง สำนักงานเกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ธ.ก.ส. และตัวแทนชาวสวนยางใน จ.ตรัง เข้าร่วม แต่จะยังไม่มีการเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลช่วงนี้ เพราะเกรงว่าจะผิดกฎหมายตามกฎอัยการศึก

บางรายอาจเริ่มได้ปีหน้า 3.ผู้ใช้ยางจากประเทศอื่นๆ เตรียมมาลงทุนในไทย 4.การปรับปรุงตลาดยางไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพื่อร่วมกันกำหนดราคายาง จะเริ่มทำได้ภายใน 17 เดือน และ 5.การปรับโครงสร้างยางทั้งระบบหากดำเนินมาตรการทั้งหมดได้รวดเร็ว เชื่อว่าปลายฤดูการผลิตเดือน มี.ค.2558 ราคายางจะดีขึ้นมาก และราคายางปัจจุบันจะปรับตัวสูงขึ้น

ขณะที่นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า เมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา ตนและอดีต ส.ส.ภาคใต้ รวมถึงอดีต ส.ส.ภาคตะวันออก ได้ทำหนังสือแนะนำ 5 มาตรการส่งถึงนายกฯ ผ่านนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรฯ เพื่อให้รัฐบาลเร่งรัดแก้ไขปัญหายางตกต่ำ อาทิ ให้รัฐบาลยืนยันจะไม่ขายยางในสต๊อกของรัฐให้พ่อค้า เพื่อส่งผลจิตวิทยาให้พ่อค้ารับซื้อยางพาราโดยตรงจากชาวบ้าน ให้กรมทางหลวงชนบทและกรมทางหลวงเร่งใช้ยางพาราทำถนนสายใหม่ๆ ทำลานกีฬาในโรงเรียนหรือหน่วยงานรัฐ แต่ 2 เดือนที่ผ่านมา รัฐบาลไม่เคยชี้แจงว่าได้ทำอะไรไปบ้าง ดังนั้นวันที่ 15 ธ.ค. เวลา 14.00 น.พวกตนจะขอเข้าพบ รมว.เกษตรฯ ที่กระทรวงเกษตรฯ เพื่อขอทราบแนวทางแก้ไข

ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ...ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ โดย สนช.อภิปรายอย่างกว้างขวาง อาทิ นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ สนช.กล่าวว่า ขณะนี้ไทยตกลงกับจีนในการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เส้นทาง กทม.- หนองคาย น่าจะเป็นโอกาสดีในการตกลงทำบราเตอร์– เทรดหรือแลกเปลี่ยนสินค้า และต้องกระตุ้นดีมานต์โดยใช้ยางพาราทำถนนโดยเร่งด่วน ซึ่งที่ประชุม สนช.มีมติวาระ 1 เห็นชอบด้วยคะแนน 174 ต่อ 1 คะแนน และงดออกเสียง 5 คะแนน พร้อมตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณา 25 คน

นายอุดมกล่าวว่า นอกจากนี้จะเพิ่มการส่งออกยางแปรรูปเป็น 20% จากเดิม 12% และลดส่งออกยางรูปแบบวัตถุดิบเหลือ 80% จากปัจจุบัน 88% เนื่องจากส่งออกในรูปแบบยางแปรรูปมีมูลค่าสูงกว่ารูปแบบวัตถุดิบ และยังได้เตรียมโครงการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง และจะผลักดันให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมมือกับภาคเอกชน จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมยางพารา ที่ จ.สงขลา พื้นที่ 1,197 ไร่ เพื่อแปรรูปยางขั้นต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ภายใต้แนวคิดโครงการเมืองยาง คาดว่าจะเสร็จประมาณเดือน พ.ค.2558 รวมทั้งจะส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อผลิตสินค้าจากยางรูปแบบใหม่ๆ นอกจากยางรถยนต์ ถุงมือยาง

วันเดียวกัน นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรฯ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวชี้แจงมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางของรัฐบาลแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.การแก้ไขปัญหาในฤดูการกรีดนี้ มี 7 มาตรการ ได้แก่ การสร้างมูลภัณฑ์กันชน เร่งรัดซื้อยางในราคานำตลาด เป้าหมายรวบรวมยางใหม่และเก่าประมาณ 400,000 ตัน และค่อยๆระบายยาง ไม่ให้กระทบตลาดในประเทศ 2.ให้สหกรณ์ซื้อขายยาง ดึงผลผลิตออกจากตลาด 3.ให้เอกชนซื้อยางในตลาดในราคาเป็นธรรม แทรกแซงตลาดล่วงหน้าอย่างเหมาะสม 4.สินเชื่อเพื่อซื้อน้ำยาง 5.ผู้ซื้อจากจีนแสดงเจตนารมณ์ซื้อยางจากไทยอีก 6.สร้างความร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตยางยกระดับราคาและ 7.รัฐกำลังเร่งรัดนำยางไปทำถนน ซึ่งคาดว่าจะทำให้ราคายางขึ้นมาอยู่ที่กิโลกรัมละ 60 บาทช่วงปลายเดือน ธ.ค.ถึงต้นเดือน ม.ค.2558

2.มาตรการที่จะมีผลในภายหลัง มี 5 มาตรการ ได้แก่ 1.เร่งรัดให้สินเชื่อผู้ประกอบการปรับปรุงโรงงานเพิ่มกำลังการผลิต คาดว่าจะเริ่มช่วงกลางปี 2558 2.นักลงทุนด้านยางพาราจากจีน เตรียมเข้ามาลงทุนในไทย บางรายเริ่มเจรจากับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) แล้ว

รัฐบาลเต้นชี้แจงเร่งรัดแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ “ปีติพงศ์” ยัน 7 มาตรการชุดแรกดันราคากระเตื้อง กก.ละ 60 บาท ปลาย ธ.ค.นี้ ฟุ้ง 5 มาตรการชุดหลังดึงราคาพุ่ง มี.ค.58 ด้าน สศอ.เข็นสารพัดโครงการอัดฉีดราคากลางปีหน้าขึ้นไป กก.ละ 65 บาท ทั้งปล่อยสินเชื่อ 2.5 หมื่นล้าน รับซื้อยางส่วนเกิน ปล่อยกู้ผู้ประกอบการ ตั้งเป้าเพิ่มปริมาณใช้ยางในประเทศอีก 5 แสนตันต่อปี ปชป.ยกพลอดีต ส.ส.บุกทวงคำตอบเจ้ากระทรวงเกษตรฯ 15 ธ.ค.แกนนำเครือข่ายชาวสวนยางชะลอการชุมนุมหวั่นผิดกฎอัยการศึก ขู่หลังปีใหม่ ยังเหลวนัดระดมพลครั้งใหญ่แน่

กรณีกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราในภาคใต้ เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ โดยขอให้รัฐอุดหนุนราคายางกิโลกรัมละ 80 บาทภายในสิ้นปีนี้ หากไม่เป็นผลจะนัดระดมพลชุมนุมครั้งใหญ่

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สศอ.ได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือราคายางพาราตกต่ำ ตั้งเป้าหมายดันราคายางพาราให้เพิ่มขึ้นภายในกลางปีหน้าอยู่ที่กิโลกรัมละ 65 บาท จากปัจจุบัน 40 บาท โดยจะเพิ่มความต้องการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้นอีก 500,000 ตันต่อปี จากปัจจุบันไทยเป็นผู้ผลิตยาง 417,000 ตันต่อปี รวมใช้ยางต่อปีเกือบ 1 ล้านตัน ประกอบด้วย 1.โครงการสินเชื่อเงินทุน หมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางข้นวงเงิน 10,000 ล้านบาท ใช้รับซื้อยางส่วนเกินออกจากระบบ 200,000 ตัน ผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ธนาคารทหารไทย จำกัด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 2.โครงการสินเชื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 15,000 ล้านบาท ให้ผู้ประกอบการใช้ปรับปรุงเครื่องจักรเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้นอีก 300,000 ตัน มีธนาคารออมสินและกระทรวงอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ทั้ง 2 โครงการมีอัตราดอกเบี้ย 5% รัฐบาลชดเชยให้ 3% ผู้ประกอบการชำระ 2%

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: นัดบุกพบรมต. จี้แก้-ราคายาง

เซ็นทรัล-โรบินสันจัดหนัก

EyWwB5WU57MYnKOuFIsqwbqFVr6T5GeBdPbVimT1ROWSQUTGWzphFmด้านนางปิยวรรณ ลีละสมภพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า กิจกรรมส่งเสริมการขายของกลุ่มเซ็นทรัลปีนี้จะพิเศษกว่าทุกปี เนื่องจากสี่แม่เหล็กยักษ์กลางเมือง อย่างเซ็นทรัลเวิลด์, ห้างสรรพสินค้าเซน, ห้างเซ็นทรัล ชิดลม และศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ที่ผนึกกำลังกันจัดบิ๊กแคมเปญส่งท้ายปี “Central Celebration in Bangkok” ระหว่างวันที่ 25 พ.ย.-31 ธ.ค.นี้ “ในส่วนของห้างเซ็นทรัล ได้จัดสรรงบเป็น 2 ส่วน คือสำหรับห้างเซ็นทรัลทั้ง 17 สาขาทั่วประเทศ ทุ่มงบ 650 ล้านบาท และเซ็นทรัล ชิดลมทุ่มงบ 250 ล้านบาท ทำแคมเปญ Central Celebration in Bangkok ตั้งเป้ายอดขายโค้งสุดท้ายปลายปีนี้จะมีไม่ต่ำกว่า 12,000 ล้านบาท”.

นายธรรม์ จิราธิวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายการตลาด บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงแผนการตลาดช่วงเทศกาลส่งท้ายปีว่า ได้ทุ่มงบกว่า 80 ล้านบาท จัดแคมเปญ “Give the Perfect Gift” ระหว่างวันที่ 8 ธ.ค.2557-4 ม.ค.2558 ในห้างสรรพสินค้าโรบินสันทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนด้วยการจัดโครงการ “เทใจคืนสุขให้ประชาชน” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ร้านค้า และผู้ผลิต ในการนำสินค้ากลุ่มเครื่องแต่งกาย เสื้อผ้า เครื่องหนัง และของใช้ในครัวเรือน เช่น เครื่องครัว เครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงสินค้าชุดของขวัญต่างๆ มาลดราคาพร้อมกันทั่วประเทศ 20-70% ระหว่างวันที่ 24-30 ธ.ค.2557 เพื่อส่งมอบความสุขและคืนกำไรกับลูกค้า

“ถือเป็นการทำตลาดในช่วงโค้งสุดท้ายของปี ที่ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า คาดว่าแคมเปญ Give the Perfect Gift จะสร้างยอดขายไม่ต่ำกว่า 2,200 ล้านบาท และดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการในห้างโรบินสันทุกสาขาเพิ่มขึ้น 10-15% โดยสินค้าในกลุ่มโฮมและเครื่องแต่งกายจะเติบโตเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 10-15%”

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: เซ็นทรัล-โรบินสันจัดหนัก

ให้สมัครอีกหน ประกันตนม.40

EyWwB5WU57MYnKOuFIsqwwU08IN8mA1XOV8u3yYMdDSNNdWNX9c9Xqวันเดียวกัน นายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการประชุมอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนกระทรวงแรงงาน (อกพ.) ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาหนังสือที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส่งมาถึงกระทรวงเพื่อให้พิจารณาทบทวนคำสั่งลงโทษนายบุญมี พันธงชัย จัดหางานจังหวัดนครปฐม อดีตเป็นจัดหางานจังหวัดตาก ในความผิดฐานทุจริตงบประมาณการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ จ.ตาก โดย ป.ป.ช.เห็นควรให้ลงโทษวินัยร้ายแรง ด้วยการ ให้ออกจากราชการ ซึ่งกระทรวงต้องปฏิบัติตามที่ ป.ป.ช.มีหนังสือมา อย่างไรก็ตาม จะต้องดูเรื่องของความเป็นธรรมด้วย เนื่องจากนายบุญมีได้ร้องขอ ความเป็นธรรมในเรื่องนี้

นายนครกล่าวอีกว่า ที่ประชุม อกพ.ยังมีมติให้ไล่ออก อดีตรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ซึ่งเกษียณอายุราชการไปแล้ว 5-6 ปี ในความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นมูลค่า 300 ล้าน บาท กรณีนำเงินกองทุนประกันสังคมไปลงทุนจนเกิดความเสียหาย เรื่องนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ทักท้วงมาเช่นกัน เนื่องจากการพิจารณาความผิด เดิมกระทรวงลงโทษเพียงตักเตือนและภาคทัณฑ์ ทั้งนี้ การพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้พิจารณาอย่างเป็นธรรม เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เน้นในเรื่องความโปร่งใสและต้องตรวจสอบได้สำหรับการสมัครเป็นผู้ประกันตน ที่ต้องจ่ายเงินสมทบตามมาตรา 40 มี 5 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 เดือนละ 100 บาท ผู้ประกันตนจ่าย 70 บาท รัฐบาลจ่าย 30 บาท คุ้มครองกรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และเสียชีวิต ทางเลือกที่ 2 เดือนละ 150 บาท ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาท รัฐจ่าย 50 บาท คุ้มครองเหมือนทางเลือกที่ 1 แต่เพิ่มเงินชราภาพ ส่วนทางเลือกที่ 3 จ่าย 200 บาท ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาท รัฐจ่าย 100 บาท คุ้มครองกรณีชราภาพ ทางเลือกที่ 4 จ่ายสมทบ 300 บาท จ่ายเอง 170 บาท รัฐสนับสนุน 130 บาท คุ้มครองกรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ ทางเลือกที่ 5 จ่าย 350 บาท จ่ายเอง 200 บาท รัฐจ่าย 150 บาท คุ้มครอง กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ (เงินบำเหน็จ) ชราภาพ (เงินบำนาญ) โดยผู้สูงอายุ ที่อายุ 60-65 ปี สมัครได้ทุกทางเลือก ส่วนคนที่อายุ 65 ปีขึ้นไป สมัครได้เฉพาะทางเลือกที่ 3 ในกรณีเงินชราภาพเพียงอย่างเดียวเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. นายโกวิท สัจจวิเศษ ผู้ตรวจราชการ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึงการขยายวันรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 ว่า สปส.ได้แก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตน พ.ศ. 2554 (มาตรา 40) ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครออกไปอีก 10 วัน เพื่อให้ประชาชนที่มีอายุเกิน 60 ปี ที่สมัครไม่ทันในวันที่ 8 ธ.ค.ที่ผ่านมา ได้สิทธิสมัคร รวมทั้งสามารถจ่ายเงินสมทบย้อนหลังได้ถึงเดือน พ.ค. 2555 คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะเสนอ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.แรงงาน เพื่อพิจารณานำเข้า ครม. ซึ่งยังต้องผ่านการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คาดว่าจะบังคับใช้ได้ในช่วงปลายเดือน ก.พ.-มี.ค.2558 หลังจากนั้น สปส.จึงจะประกาศกำหนดวันรับสมัคร

สำนักงานประกันสังคมแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกาการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครออกไปอีก 10 วัน ให้ประชาชนที่มีอายุเกิน 60 ปี ที่สมัครไม่ทันในวันที่ 8 ธ.ค. ได้สิทธิสมัคร แต่ยังต้องนำเข้า ครม. และผ่านการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คาดว่าบังคับใช้ได้ช่วงปลายเดือน ก.พ.-มี.ค.2558 ก่อนประกาศกำหนดวันรับสมัคร

การเปิดรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งมีผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แห่มาสมัครเป็นผู้ประกันตนอย่างเนืองแน่น และปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 8 ธ.ค.ที่ผ่านมาเป็นวันสุดท้าย แต่ส่วนใหญ่ยังไม่รู้รายละเอียดของสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ขณะที่ยังมีผู้สูงอายุอีกจำนวนมากยังไม่ทราบรายละเอียดและเรียกร้องให้รัฐบาลขยายเวลารับสมัครนั้น

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: ให้สมัครอีกหน ประกันตนม.40

เยอรมนีวางแผนร่วมภารกิจปราบกลุ่มไอเอส

906818ขณะเดียวกันนายเจนส์ สตอลเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตชื่น ชมประเทศในอ่าวเปอร์เซียสำหรับบทบาทของพวกเขาในการต่อสู้กับกลุ่มหัวรุนแรง ในซีเรียและอิรักและกล่าวว่าการจัดการกับภัยคุกคามที่เกิดจากกลุ่มหัวรุนแรง นั้นจะต้องใช้ความพยายามร่วมกันของนานาชาติในระยะยาวโดยนายสตอลเทนเบิร์ก แถลงระหว่างเดินทางกาตาร์ประเทศเล็ก ๆ ที่ร่ำรวยพลังงานในการเข้าร่วมพิธีครบรอบ10 ปีของความริเริ่มความร่วมมืออิสตันบูลหรือไอเอสไอ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนระหว่างนาโตและ4 ประเทศในอ่าวเปอร์เซีย

เขากล่าวว่าถือว่ามีความสำคัญที่ประเทศองค์การประเทศผู้ผลิตน้ำมันหรือ โอเปก และประเทศอื่น ๆในภูมิภาคกำลังเข้ามามีส่วนในการปราบปรามกลุ่มหัวรุนแรง

ก่อนหน้านี้สมาชิกของประเทศอาหรับซึ่งรวมทั้งซาอุดีอาระเบียและสหรัฐ อาหรับเอมิเรตส์ต่างเข้าร่วมในการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มไอเอสส่วน ประเทศอื่น ๆ เช่นกาตาร์ก็มีบทบาทในการให้การสนับสนุนนอกจากนี้ ยังมีประเทศในอ่าวเปอร์เซียอีกหลายประเทศที่ให้ใช้ฐานทัพอากาศและฐานทัพ อื่นๆ เพื่อโจมตีทางอากาศขณะที่คูเวตและบาห์เรนก็เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมซึ่งมี จุดมุ่งหมายเพื่อต่อต้านอุดมกาารณ์และความพยายามระดมเงินทุนของกลุ่มหัว รุนแรง

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่11 ธ.ค.ว่าเยอรมนีวางแผนเข้าร่วมในภารกิจด้านการทหารระหว่างประเทศซึ่งมีจุด มุ่งหมายเพื่อฝึกนักรบชาวเคิร์ดที่กำลังต่อสู้กับกลุ่มหัวรุนแรงไอเอสใน อิรักโดยนายมาร์ติน แชฟเฟอร์โฆษกกระทรวงต่างประเทศกล่าวว่า คณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีอังเกลาแมร์เคิล ผู้นำเยอรมนีจะตัดสินใจเกี่ยวกับภารกิจดังกล่าวในสัปดาห์หน้าแต่เขายังไม่ ยืนยันรายงานชิ้นหนึ่งในหนังสือพิมพ์บิลด์เมื่อวันพฤหัสบดีที่บอกว่าทหาร เยอรมันมากกว่า 100นาย จะถูกส่งไปยังภาคเหนือของอิรักขณะนี้รัฐบาลกำลังพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับ ภารกิจดังกล่าวซึ่งหลายประเทศในยุโรปก็มีส่วนเข้าร่วมด้วย

ทั้งนี้เยอรมนีให้ความช่วยเหลือด้านอาวุธต่อกองกำลังชาวเคิร์ดที่ต่อสู้ กับกลุ่มไอเอสพร้อมทั้งช่วยฝึกด้านการทหารให้นักรบชาวเคิร์ดที่ฐานทัพใน เยอรมนีด้วย

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: เยอรมนีวางแผนร่วมภารกิจปราบกลุ่มไอเอส

เจ้าสาวเวียดนามนับร้อยหายตัวหลังแต่งหนุ่มจีน

906781หนุ่มโสดชาวจีนแต่ละคนต้องจ่ายเงินนับหมื่นหยวนให้แม่สื่อชาวเวียดนาม ซึ่งระบุชื่อโดยสื่อท้องถิ่นว่าอู๋ เหมยหยู ที่อาศัยอยู่ในมณฑลเหอเป่ย์มานานกว่า20 ปี เมื่อต้นปีนี้เธอเดินทางไปในชนบทหลายพื้นที่ในมณฑลเหอเป่ย์เพื่อหาลูกค้า พร้อมให้คำมั่นสัญญากับพวกเขาว่าจะหาเจ้าสาวชาวเวียดนามมาแต่งงานด้วยแต่ ต้องมีค่าธรรมเนียม115,000 หยวน หรือ18,600 ดอลลาร์สหรัฐ(กว่า 6แสนบาท)

เมื่อวันที่20 พ.ย.ที่ผ่านมาภรรยาของพวกเขา ได้แจ้งต่อสามีว่าพวกเธอจะไปสังสรรค์กับเจ้าสาวชาวเวียดนามคนอื่นๆ แต่จนถึงขณะนี้ ยังติดต่อไม่ได้และเมื่อบรรดาสามีไปตามที่บ้านของนางอู๋เพื่อสอบถามก็พบว่า เธอเผ่นหนีออกจากบ้านไปได้2-3 วันแล้วอย่างไรก็ตาม หนังสือพิมพ์จิงหัวเดลี รายงานว่า มีเจ้าสาวอย่างน้อย1 คน เดินทางกลับมาและเธออ้างว่า เธอหมดสติหลังรับประทานอาหารและตื่นขึ้นมาก็พบตัวเองอยู่ในบ้านหลังเล็กๆ หลังหนึ่งห่างจากหมู่บ้านกูโจวของสามี ก่อนเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่งประเทศจีน เมื่อวันที่ 11ธ.ค.ว่าทางการจีนกำลังสอบสวนการหายตัวไปของหญิงสาวชาวเวียดนามมากกว่า100 คน ในมณฑลเหอเป่ย์ทางภาคเหนือของประเทศโดยหญิงชาวเวียดนามเหล่านี้แต่งงานกับ ชายในหลายหมู่บ้านในชนบทใกล้เมืองหันตันโดยผ่านแม่สื่อที่จัดหาคู่คนหนึ่ง แต่พวกเธอหายตัวไปตั้งแต่ปลายเดือนพ.ย.ที่ผ่านมาซึ่งแม่สื่อชาวเวียดนามที่ อาศัยอยู่ในจีน หนีไปด้วย

ทั้งนี้ความไม่สมดุลทางเพศของจีนบางครั้งก็ทำให้ชายโสดที่มีฐานะยากจน แสวงหาเจ้าสาวจากหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หนังสือพิมพ์ไชน่า เดลีรายงานอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ที่ระบุว่า“แก๊งอาชญากรรม”ที่มีการจัด ตั้งอย่างดีอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวหมู่ครั้งนี้

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Supplier: เจ้าสาวเวียดนามนับร้อยหายตัวหลังแต่งหนุ่มจีน

ฮูผงะพบศพเหยื่ออีโบลาอีกเพียบในเซียร์ราลีโอน

906766ฮูระบุในแถลงการณ์ฉบับหนึ่งเมื่อวันพุธว่า11 วันในเขตโคโนเจ้าหน้าที่ 2ชุด ได้ฝังศพผู้เสียชีวิตจากอีโบลาไปแล้ว87 ศพซึ่งรวมทั้งพยาบาล,คนขับรถพยาบาลฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายศพ

ศพของผู้เสียชีวิตจากอีโบลามีโอกาสแพร่เชื้อได้สูงมากและการฝังอย่าง ปลอดภัยถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของโลกนอกจาก นี้ เจ้าหน้าที่ของฮูยังพบอีก 25ศพที่เสียชีวิตใน 5วันที่ผ่านมาในพื้นที่ที่ถูกปิดไว้ของโรงพยาบาลท้องถิ่น

สำหรับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากข้อมูลของฮูแบ่งเป็นในไลบีเรีย 3,177ศพ, ในเซียร์ราลีโอน 1,742 ศพ,ในกินี 1,412ศพ และไนจีเรียอีก 8ศพ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงฟรีทาวน์ประเทศเซียร์รา ลีโอนเมื่อวันที่ 11ธ.ค.ว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเซียร์ราลีโอน พบศพอีกหลายศพในพื้นที่ทำเหมืองเพชรห่างไกลในวันนี้ เพิ่มความหวาดกลัวว่าขนาดของการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาอาจมีการรายงานต่ำ กว่าความเป็นจริงโดยองค์การอนามัยโลก หรือฮูแถลงว่า พวกเขาค้นพบ“พื้นที่ที่น่ากลัว”แห่งหนึ่งในเขตโคโนทางตะวันออกของประเทศเจ้า หน้าที่ของฮู ถูกส่งไปยังเขตโคโนเพื่อตรวจสอบการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของเหยื่ออีโบลา แล้วทั้งนี้อีโบลาได้คร่าชีวิตผู้นำในแอฟริกาตะวันตกไปแล้ว6,346 คนจากผู้ติดเชื้อมากกว่า17,800 คน โดยเซียร์ราลีโอนมีจำนวนผู้ติดเชื้ออีโบลาสูงที่สุดในแอฟริกาตะวันตกจำนวน 7,897 คนตั้งแต่เริ่มการระบาด

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Supplier: ฮูผงะพบศพเหยื่ออีโบลาอีกเพียบในเซียร์ราลีโอน

วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

The Right Home Security Information Can Keep You Safe

If you're concerned about home security, the following article has some useful information. It's not easy to shell out so much money for a good home security system. In order for you to make a good decision, your need to know a lot about the subject.

If you will be away on vacation it is important to make your home looked lived in while you are gone. Investing in some inexpensive outlet timers can allow you to set your lights to turn on and off at predetermined times. This can help to give the illusion that you are home and deter thieves.

You do not necessarily need an expensive home security system to protect your home. You can buy a dog. Dogs are great for home security. Not only will they protect your home while you are away, they are great additions to your family offering protection, companionship and additional security for your home.

The company you choose to purchase and install your home บริการรับติดตั้งกล้องวงจรปิด security system is important. You want to make sure the company has the most reliable system and knows what they are doing when it comes to installation. To find a good company, ask friends and families or look for online reviews

Really take an inventory of what people can see through your windows. If you can obviously see expensive technology like flat screen TVs and pricey desktops, then you are inviting trouble. Instead, hide that tech and expensive furnishings out of view. Your home will be a lot less attractive to potential thieves.

The materials of your home should be fire resistant. This ensures your home won't be a tinderbox. Lowering or eliminating the risk of a fire is an extremely important home security strategy because a fire can cause extreme destruction very quickly.

If you are going to be away from your home for an extended period of time, give people the illusion that someone is there. Leave a TV, radio or light on, so burglars will skip over your home when they are on the hunt for a house to break into.

Get your garage clean. Homeowners often use their garage for storage, filling it so full that you can no longer fit a car in. Parking your car in the garage can foil potential thieves in several ways. First of all, they will not be able to break into your car. Additionally, when your car is hidden away in the garage, it is harder to track whether you are actually home or not.

Always lock your home up tight. Even if you are just popping over to a neighbors house, you need to ensure your house is secure. Most break ins happen with no damage at all - the thief just walks through an open door or slips through an open window somewhere.

Do not let too many people know you are going on vacation. Though you may be able to trust some of your neighbors, you never know who they could tell or who else may be listening. If you need your pets taken care of or plants watered when you are away, have a close friend or family member come to your home.

Consider hiring a home security company that offers a little extra. Many companies today offer keyless entry devices for your home, ways to monitor your home from your smartphone and even video monitoring equipment so you can watch your home. These services can provide you with additional peace of mind, and they are worth exploring.

Do not keep your spare key in a place easy to find for intruders. Many people put the key in a mailbox, or under a plant. This is much too easy for a criminal to find. Think of an area a burglar would not look. One good way to hide a key is by burying it somewhere in your yard.

A wireless DIY home security system may be much less expensive than systems owned and installed by home security companies, but it lacks some important advantages. Unless you are experienced, you may no install the system correctly. Also, if the system fails you are completely responsible for any repairs. There is also no connection to the police.

When it comes to home security, your best security set up is a noisy dog. When someone jiggles a door handle or tries to jimmy open a window, Fido can run over and give them the scare of their lives. When you get your dog from a shelter, you're doing a good deed, too.

Ask about a maintenance schedule for your home security system. Many companies offer this free of charge. A maintenance schedule allows a qualified technician to enter your home and make adjustments, improvements and upgrades to your existing system, as well as checking to make sure it is working correctly. Your system will not help you if it is not working, so this is important.

If you live in a snowy area, remember that a lack of footprints in your yard can signal to a burglar that you are out of town. If you are planning to be away, then, ask one of your neighbors to walk around your yard for you so that no one will be the wiser.

If you've paid attention to the information that has been presented to you, then you are ready to rock. It is vital to grasp the gravity of the topic, as it can help keep your family secure. Apply the knowledge that you have gained to implement your security plan.

Source: The Right Home Security Information Can Keep You Safe

ก.ค.ศ.รอรับรองหลักสูตรครูสาขาขาดแคลน

906286ตามขั้นตอนก่อนที่จะมีการสอบและเรียกบรรจุเป็นข้าราชการครูจะต้องนำหลักสูตรมาให้ก.ค.ศ.รับรอง เพื่อตีค่าเงินเดือนให้เรียบร้อยก่อน แต่เท่าที่ทราบหลักสูตรส่วนใหญ่ที่สอศ.ประกาศไปแล้วน่าจะยังไม่ได้ส่งให้ก.ค.ศ.รับรอง ดังนั้นสอศ.จะต้องดำเนินการให้ครบตามขั้นตอนโดยประสานมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตในหลักสูตรต่าง ๆ ที่ประกาศเป็นสาขาขาดแคลนเพื่อส่งหลักสูตรมาให้ก.ค.ศ.รับรองให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีการเปิดสอบและบรรจุแต่งตั้งต่อไปเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาในภายหลังวันนี้(11ธ.ค.) ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานคณะกรรมการคุรุสภา เปิดเผยว่าในการประชุมคุรุสภานัดพิเศษเพื่อรับฟังนโยบายจาก พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์รมช.ศึกษาธิการ นางศิริพร กิจเกื้อกูลเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)ได้พูดถึงสาขาขาดแคลน86 สาขา ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ได้ประกาศไว้ว่า

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: ก.ค.ศ.รอรับรองหลักสูตรครูสาขาขาดแคลน

หวังคุรุสภาปลุกสำนึกความเป็นครู

906284ทุกวันนี้ครู เป็นความหวังของประชาชน ของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ผมอยากฝากให้คุรุสภาคิดโครงการ กิจกรรม ที่จะปลูกฝังความเป็นครูการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ในตัวครูเพิ่มมากขึ้น ซึ่งยอมรับว่าที่ผ่านมาคุรุสภาก็มีแผนดำเนินการอยู่แล้ว แต่ผมได้มอบหมายให้ไปจัดทำรายละเอียดและเสนอมาภายใน 2 สัปดาห์” รมช.ศึกษาธิการวันนี้ (11ธ.ค.) พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับคณะกรรมการคุรุสภา พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ว่า จากการรับฟังรายงานเห็นว่าคุรุสภาดำเนินการในส่วนที่เป็นงานประจำปกติได้ดีอยู่แล้ว แต่ที่ตนยังรู้สึกเป็นห่วง คือ คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของครู จึงได้ฝากย้ำให้มีการปลูกฝังเรื่องเหล่านี้ให้มากขึ้น พร้อมทั้งได้มอบหมายเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมงานการจัดกิจกรรมวันครูในวันที่ 16 ม.ค.2558 ด้วย เพราะวันครูเป็นวันที่มีความหมายและมีคุณค่าอย่างยิ่ง ซึ่งที่ผ่านมาคุรุสภาก็ได้มีการจัดกิจกรรมมากมายทั้งการแสดงมุทิตาจิต การมอบรางวัลให้แก่ครู แต่ตนคิดว่าในสถานการณ์ปัจจุบันควรต้องมีการปลุกจิตสำนึกในความเป็นครูให้มากขึ้นด้วย

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: หวังคุรุสภาปลุกสำนึกความเป็นครู

มทร.ธัญบุรีปรับวิธีคิดเงินเดือนบุคลากร

906144รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า เพื่อลดปัญหาความยุ่งยากในเรื่องการคิดคำนวณเงินเดือนของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในเดือนเมษายน 2558 นี้ มทร.ธัญบุรี จะมีการเปลี่ยนวิธีการพิจารณาขั้นเงินเดือนใหม่ เป็นแบบเปอร์เซ็นต์ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และ พนักงานมหาวิทยาลัยแทนระบบเดิม โดยระบบใหม่นี้การพิจารณาขึ้นเงินเดือนจะคำนวณจากฐานเงินเดือนจริงปีละ 2ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3% ซึ่งการคิดเงินเดือนแบบใหม่จะไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของมหาวิทยาลัย เพราะจะคำนวณการคิดเงินเดือนตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยปัจจุบัน มทร.ธัญบุรี มีข้าราชาการ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ประมาณ 1,100คน ที่จะใช้ระบบการคิดเงินเดือนแบบใหม่นี้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อขวัญและกำลังใจ รวมถึงจะสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และค่าครองชีพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันด้วยดร.วิชัย พยัคฆโส รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี กล่าวว่า จากการที่ในอนาคตจะไม่มีตำแหน่งข้าราชการพลเรือน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะต้องออกระเบียบมารองรับให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ และพนักงานราชการ ซึ่งปกติจะมีการปรับอัตราเงินเดือนที่ไม่เหมือนกัน โดยข้าราชการจะมีการปรับเงินเดือนปีละ 2 ครั้งเป็นระบบแท่ง โดยจะคิดคำนวณเงินเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์ ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยจะคิดเป็นระบบขั้น ปรับขึ้นเงินเดือนปีละ 1ครั้ง

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: มทร.ธัญบุรีปรับวิธีคิดเงินเดือนบุคลากร

จี้รัฐเข้มงวดโรงแรมเถื่อน

905532สำหรับราคาห้องพักในปัจุบัน ราคาโรงแรมระดับ 3-4 ดาวเฉลี่ย 1-3 พันบาท ส่วนระดับ 5 ดาว เริ่มต้นเพียง 3 พันบาทไปถึงกว่าหนึ่งหมื่นบาทต่อคืน ซึ่งนักท่องเที่ยวจะทราบดีว่า ถูกกว่าที่ภูเก็ตและกรุงเทพมาก และเราไม่สามารถเนื่องจากไม่สามารถปรับได้แบบก้าวกระโดด เพราะนักท่องเที่ยวอาจรับไม่ได้ทันที

นอกจากนี้ยังต้องการให้ภาครัฐหันมาจัดระเบียบเรื่องค่าโดยสารรถยนต์สี่ ล้อในจังหวัดเชียงใหม่ อย่างจริงจัง อาทิ การติดป้ายราคาค่าโดยสารให้ชัดเจน เพื่อให้เชียงใหม่เป็นเมืองที่ปราศจากภาพลักษณ์เรื่องการหลอกลวงนักท่อง เที่ยว หลังจากที่ผ่านมา เกิดปัญหาเรื่องผู้ประกอบการโก่งค่าโดยสาร และทำให้นักท่องเที่ยวเกิดค

In .เขื่อว่าเชียงใหม่หากจะจัดระบบเรื่องรถโดยสารสาธารณะจริงๆ ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะชาวเชียงใหม่พร้อมให้ความร่วมมือ และมั่นใจว่าไม่มีกลุ่มมาเฟียที่เข้ามาหากินในธุรกิจนี้ จึงทำให้การจัดระเบียบไม่ยากนัก และเราก็จะต้องเร่งสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ประกอบกาาด้วยว่าควรจะบริการนัก ท่องเที่ยวให้ประทับใจไม่ใช่ไปหลอกลวงนักท่องเที่ยวIn .

นางละเอียด บุ้งสีทอง นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) ภาคเหนือ เปิดเผยว่า ต้องการให้ภาครัฐใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในเรื่องการออกใบอนุญาติประกอบธุรกิจ โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยลดปัญหาการผุดขึ้นของโรงแรมผิดกฎหมาย หรือ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ที่ปัจจุบันมีมากถึง 60Per cent อีกทั้งจะทำให้โรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องสามารถขึ้นราคาห้องพักได้เพิ่มขึ้น ได้ด้วย เพราะที่ผ่านมาผู้ประกอบการต้องหั่นราคาลงมา ต่อสู้กับกลุ่มโรงแรมกลุ่มนี้จนทำให้ปรับขึ้นราคาห้องพักได้เพียง 5Per cent ต่อปีเท่านั้น

“ขณะนี้โรงแรมผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่มีกว่า กลายเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคาเกิดขึ้น หลังจากนี้สมาคมจึงต้องเร่งรณรงค์ให้ผู้ประกบการเข้ามาจดทะเบียนให้ถูกต้อง เพื่อให้มีข้อมูลในระบบ และในส่วนของภาครัฐก็จะต้องเข้มงวด ทั้งด้านกฎหมาย และด้านการออกใบอนุญาตการก่อตั้งเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ หรือ โรงแรมให้มากขึ้นกว่านี้ โดยอยากให้รัฐบาลใช้กฎหมายพิเศษ ออกกฎบังคับอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อแก้ปัญหาที่เรื้อรังนี้ให้ได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อรายได้ภาคการท่องเที่ยวโดยรวมในอนาคต”

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Supply: จี้รัฐเข้มงวดโรงแรมเถื่อน

ฮิตจ่ายภาษีรถผ่านอินเตอร์เน็ต

ทั้905675งนี้ขั้นตอนการจ่ายภาษีทางอินเตอร์เน็ต ให้เจ้าของรถไปลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการชำระภาษีที่เว็บไซต์ดังกล่าว และเลือกชำระเงินผ่านการหักบัญชีเงินฝาก หักจากบัตรเครดิต หรือพิมพ์ใบแจ้งหนี้เพื่อชำระผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ซึ่งสามารถชำระภาษีได้ล่วงหน้าก่อนครบกำหนด 3 เดือน แต่รถที่ชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตได้ จะต้องเป็นรถเก๋ง รถปิคอัพ รถตู้ ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี ขณะที่รถจักรยานยนต์มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี

นอกจากนี้จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถ และไม่ค้างชำระภาษีรถประจำปีเกินกว่า 3 ปี ตลอดจนต้องมีกรมธรรม์ประกันภัย ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่มีอายุความคุ้มครองไม่น้อยกว่า 3 เดือน ส่วนกรณีรถใช้ก๊าซเอ็นจีวีเป็นเชื้อเพลิง ต้องมีหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์  การติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อ เพลิง  นายธีระพงษ์  รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ขณะนี้การรับชำระภาษีรถผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ web.dlte-serve.in.th กำลังได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยสถิติในปีงบประมาณ 57 (ต.ค.56-ก.ย.57) มีประชาชนใช้บริการชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตถึง 40,335 ราย จัดเก็บภาษีรถได้ทั้งสิ้น 76.3 ล้านบาท และยังช่วยทำให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง ไม่ต้องมาที่กรมฯเองอีกด้วย

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: ฮิตจ่ายภาษีรถผ่านอินเตอร์เน็ต

รมต.ปาเลสไตน์ดับหลังปะทะกับตำรวจอิสราเอล

906034แม้สาเหตุการเสียชีวิตของรัฐมนตรีรายนี้ยังไม่ชัดเจนนัก แต่ประธานาธิบดีมาห์มูด อับบาส ผู้นำปาเลสไตน์ กล่าวว่าอินเป็นเหยื่อของการก่ออาชญากรรมที่ป่าเถื่อน พร้อมกับประกาศไว้อาลัยเป็นเวลา  3 วัน ขณะที่นายโมเช ยาลอน รมว.กระทรวงกลาโหมของอิสราเอล ยืนยันพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับทางการปาเลสไตน์ ในการสืบหาสาเหตุการเสียชีวิตของอิน โดยจะส่งผู้เชี่ยวชาญเดินทางลงพื้นที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด พร้อมกับทีมงานที่เป็นกลางจากจอร์แดน

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความกังวลให้กับหลายฝ่ายว่า จะยิ่งเป็นการเติมเชื้อไฟให้บรรยากาศแห่งความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับ ปาเลสไตน์รุนแรงยิ่งขึ้นไปอีก โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนในคณะรัฐบาลของปาเลสไตน์ทยอยออกมาเรียกร้องให้ อับบาสระงับแผนความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอิสราเอล  ซึ่งไม่คืบหน้านับตั้งแต่ทั้งสองฝ่ายไม่ยินยอมกลับมาร่วมโต๊ะเจรจาสันติภาพสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองรามัลเลาะห์ในเขตเวสต์แบงก์ เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. ว่ารัฐบาลปาเลสไตน์รายงานการเสียชีวิตของนายซิอัด อาบู อิน วัย 55 ปี รัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่ดูแลเรื่องที่ดินในเขตเวสต์แบงก์ เมื่อวันพุธ โดยเบื้องต้นคาดว่ามีสาเหตุเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปะทะอย่างรุนแรงในวัน เดียวกัน ระหว่างประชาชนในเขตเวสต์แบงก์กับตำรวจปราบจลาจลของอิสราเอล ซึ่งต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมในเรื่องการจัดสรรที่ดินทำกิน โดยเจ้าหน้าที่ใช้แก๊สน้ำตาเป็นอาวุธควบคุมฝูงชนด้วย

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Supply: รมต.ปาเลสไตน์ดับหลังปะทะกับตำรวจอิสราเอล

วันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557

บริการส่วนหลังงานวางขายของการรับติดตั้งกล้องวงจรปิด

1257513150

ที่ยุคปัจจุบันกล้องวงจรปิด กำลังเป็นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นตามจวนครัวเรือนต่างๆ หรือแม้แต่ทั้งบริษัท องค์กรขนาดเล็ก และองค์การขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีผู้ผลิตและจัดจำหน่ายจากทางบริษัทกล้องวงจรปิดได้นำสินค้าเข้า มาวางตลาด โดยเฉพาะการขายผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งมีทั้งที่เป็นในครรลองบริษัทและเป็นบุคคลที่นำสินค้าจากประเทศจีนเข้ามา จำหน่าย ถ้าเป็นในรูปแบบของบริษัทกล้องวงจรปิดแล้ว รับติดตั้งกล้องวงจรปิด เชื่อว่าสินค้าและการบริการของทางบริษัทนั้นได้มาตรฐานอยู่แล้ว โดยไม่ต้องเป็นห่วงหรือกังวลว่าสินค้าที่ผู้ติดตั้งซื้อมาจะใช้งานไม่ได้ หรือถ้าใช้งานไม่ได้จริง ก็เชี่ยวชาญเรียกใช้บริการหลังการขายของบริษัทกล้องวงจรปิดได้
แต่ถ้าเป็นในแบบแผนบุคคลทั่วไปที่หิ้วสินค้าจากต่างประเทศมาจำหน่ายนั้น ผู้รับติดตั้งกล้องวงจรปิดอาจจะต้องพิจารณาในการเลือกกล้องวงจรปิด ว่าสินค้าตัวนั้นเป็นอย่างไร แข็งแรงทนทาน พอที่และวัตถุประสงค์ที่เราต้องการจะติดตั้งด้วยหรือไม่ ซึ่งรูปแบบการขายแบบนี้นั้นจริงๆว่าสินค้าหรือกล้องวงจรปิดที่ขายอยู่นั้นมี ราคาถูกมาก แต่เราจำเป็นจะต้องมาติดตั้งเอง ซึ่งถ้าเลือกใช้สินค้ากล้องวงจรปิดแบบรายบุคคลแล้วอาจจะเป็นร้านค้าทั่วไป ที่ไม่ได้มีสิทรัพย์มีค่าอยู่ภายในร้านมากนัก และเมื่อเกิดการเสียหรือชำรุดก็ไม่สามารถโทรไปเปลี่ยนหรือเรียกให้ช่างเข้า มาซ่อมหรือเคลมต่อไปได้ ว่าง่ายๆคือจ่ายเงินทิ้งนั้นเอง เพราะเนื่องจากการขายแบบรายบุคคลนี้ จะไม่มีทีมงานมาซัพพอร์ตหรือแก้ปัญหาให้
ในเหตุเดียวกันกับการเลือกซื้อผ่านทางบริษัทกล้องวงจรปิด การดูแล การรับประกันสินค้าหรือการบริการหลังการขายนั้น ทางบริษัทกล้องวงจรปิดนั้น จะมีทีมงานและผู้เชียวชาญในการแก้ไขปัญหาหรือตอบข้อสักถามของเราได้เป็น อย่างดี แต่แน่นอนว่าราคาของกล้องวงจรปิดที่ขายผ่านทางบริษัทนั้น จะสูงกว่าเป็นเท่าตัว และคุณค่าของตัวสินค้าก็ดีกว่าอีกด้วย
ผู้ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่กำลังมองหากล้องมาใช้งานนั้น นอกจากประกาศบริษัทที่ผู้ติดตั้งจะต้องคำนึงถึงแล้ว ผู้ติดตั้งอาจจะต้องรู้เกี่ยวกับ อุปกรณ์ของกล้องวงจรปิดด้วย ว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้าง เมื่อเวลาใช้งานและเกิดการชำรุด จะได้บอกข้าราชการได้ถูกว่าส่วนไหนไม่สามารถใช่การได้ เพื่อที่จะได้รับบริการหลังการขายจากทางบริษัทอย่างรวดเร็ว ชิ้นส่วนอุปกรณ์หลักๆของกล้องวงจรปิดนั้นมีอยู่ 5 ชิ้นส่วนหลักได้แก่
ตัวกล้อง เป็นตัวที่รออยู่จับภาพต่างๆที่ผู้ติดตั้งนำไปติดตั้งตามจุดต่างๆ เมื่อกล้องได้รับภาพนั้นแล้วจะแปลงออกมาเป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อส่งต่อไปยัง เครื่องบันทึกสัญญาณ
ส่วนที่สองคือเลนส์ เลนส์ทำหน้าที่เปรียบเสมือนหนึ่งดวงตาของเรา ที่คอยจับภาพตามความเหมาะสม เมื่อทางผู้ติดตั้งได้มีการปรับเปลี่ยนหรือตั้งค่าเลนส์ใหม่นั้น ความคมชัดของภาพที่จะได้ ก็จะออกมาตามเลนส์ที่ผู้ติดตั้งได้เลือกเอาไว้
ส่วนที่สามเครื่องบันทึก เป็นเครื่องที่คอยเขียนไว้ข้อมูลหรือสัญญาณจากตัวกล้องวงจรปิด ถ้าเปรียบมันเหมือนร่างกายของมนุษย์แล้วเครื่องบันทึกเครื่องนี้ก็จะทำ หน้าที่คล้ายสมองที่คอยบันทึกเรื่องราวต่างๆที่ได้รับมาจากดวงตา อีกทั้งมันยังสามารที่จะกลับมาเปิดดูย้อนหลังได้อีกด้วย
ส่วนที่ 4 จอภาพ เป็นเครื่องที่ค่อยบ่งชี้ภาพจากตัวกล้องวงจรปิด ได้แก่จอคอมพิวเตอร์ หรืออาจะเป็นจอ TV
ในส่วนที่ห้า เป็นส่วนของวัตถุเสริมต่างๆ ซึ่งอุปกรณ์เสริมจะช่วยรีดความสามารถให้กล้องวงจรปิดนั้นทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ขาตั้งกล้อง Housing ฯลฯ

เมื่อผู้ติดตั้งได้รู้จักส่วนต่างๆของกล้องวงจรปิดไปแล้ว อย่าลืมตรวจสอบอุปกรณ์สินค้าก่อนทุกครั้ง เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า และตรวจสอบด้วยว่าสินค้าที่ซื้อนั้นมีใบประกันสินค้าหรือไม่ เป็นระยะเวลานานเท่าไร บริการหลังการขายเป็นอย่างไร ถ้าผู้ติดตั้งไม่รู้จะตรวจสอบอย่างไรนั้น ลองนำข้อมูลจากด้านล่างไปตรวจสอบก็ได้ครับ
•    ลองตรวจสอบสภาพสินค้าว่ามีสภาพผิดปกติหรือเสียก่อนนำไปติดตั้งหรือไม่ อย่างเช่น มีรอย แตก ,หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, หรือบางส่วนที่หายไปไหม
•    สินค้าที่ออกจากทางร้านที่ผู้ติดตั้งไปซื้อนั้นควรจะเป็นสินค้าได้รับการ เก็บรักษาเป็นวิธีโศภิตไม่มีรอยบุบ รอยไหม้ รอยสนิม เป็นต้น
•    ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ติดตั้งซื้อจะต้องสติ๊กเกอร์ ค้ำประกันของบริษัทกล้องวงจรปิด หรือบริษัทผู้ผลิตกล้องวงจรปิดยี่ห้อนั้นๆซึ่งสติ๊กเกอร์จะต้องไม่มีรอยฉีก, ขาด, หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนเปล่าอาจจะมองเห็นข้อมูลสำคัญบนสติ๊กเกอร์ได้
•    กล้องวงจรปิดจากทางบริษัทจะต้องมีลำดับที่ประจำตัวสินค้า หรือที่เรียกว่า Serial No ติดอยู่ที่อุปกรณ์กล้อง
และนี้คือข่าวสารคร่าวๆสำหรับผู้ที่กำลังเลือกหาบริษัทกล้องวงจรปิด เพื่อที่จะนำกล้องวงจรปิดมาใช้งาน เช่นใดก็ตามในการเลือกใช้งานบริษัทกล้องวงจรปิด จะต้องเป็นบริษัทนับถือได้ในระดับมาตรฐาน เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วคุณแทบจะไม่ต้องทำอะไรล่วง เพียงแค่บอกว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นเท่านั้นเอง
ไม่ว่าผู้ติดตั้งจะเลือกซื้อกล้องวงจรปิดแบบใด ไม่ว่าจะเป็นซื้อจากทางบริษัทกล้องวงจรปิดเอง หรือซื้อตามร้านที่ขายทั่วไป สิ่งที่สำคัญที่ย้ำอยู่บ่อยๆนั้นคือ วัตถุประสงค์ของานชดใช้งานรื่นเริงในแต่ละที่ และความเหมาะสมกับงานที่จะนำไปติดตั้งบริการปฤษฎางค์งานแลกเปลี่ยนของการรับ ติดตั้งกล้องวงจรปิด

Source: บริการส่วนหลังงานวางขายของการรับติดตั้งกล้องวงจรปิด