วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พรเพชรลั่นนิรโทษทำขัดแย้งไม่ขอหนุน

898984นายพรเพชร ยังกล่าวถึงการประชุม สนช.ในวันที่ 4 ธ.ค.นี้ ที่มีวาระสำคัญคือการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีมรดก ว่า เนื่องจากร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นเรื่องใหม่ สมาชิก สนช.จึงให้ความสนใจมาก โดยเฉพาะประเด็นการรับมรดกที่เป็นที่ดิน ซึ่งมีราคาแพง ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มีที่ดินจำนวนมาก เมื่อเป็นมรดกตกทอดสู่ลูกหลานอาจมีปัญหาไม่มีเงินเสียภาษี สมาชิก สนช.บางคนจึงเสนอว่า ถ้าไม่มีการโอนที่ดินไปทำอย่างอื่น แต่ทำเกษตรกรรมเพียงอย่างเดียว น่าจะได้รับการยกเว้นไม่เสียภาษีเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงข้อเสนอการออกกฎหมายนิรโทษกรรม ว่า เป็นเรื่องที่ต้องเริ่มจากรัฐบาล ไม่ใช่เริ่มจาก สนช. ส่วนการที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ระบุว่าให้ สนช.เป็นเจ้าภาพในเรื่องดังกล่าวนั้น ตนเข้าใจว่าถ้ากฎหมายเข้ามายัง สนช.ก็จะต้องพิจารณารายละเอียดให้เป็นไปตามหลักการ ทั้งนี้ สนช.ไม่ได้ศึกษาประเด็นการนิรโทษกรรมไว้ล่วงหน้า เพราะเป็นเรื่องหลักการที่ขึ้นอยู่กับแนวคิดในช่วงเวลาหนึ่ง แต่หากออกกฎหมายนิรโทษกรรมแล้วสร้างความขัดแย้ง สนช.ก็จะไม่สนับสนุน

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: พรเพชรลั่นนิรโทษทำขัดแย้งไม่ขอหนุน