วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กระทรวงวิทย์หนุนเด็กสร้างโมเดลธุรกิจจากงานวิจัย

899989ทั้งนี้กิจกรรมการประกวดดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งที่2  โดย R2M 2013  จัดขึ้นเมื่อ17 มค.2557 โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือทีมดอกไม้ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  จากแผนการพัฒนาธุรกิจคอนกรีตพรุนที่ผลิตจากเศษวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับธรรมชาติ

ส่วน R2M2014 จัดขึ้นเมื่อ 21 พย. 2557  ซึ่งผู้ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือ ทีม MEDINT จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากแผนการพัฒนาธุรกิจให้กับนวัตกรรมไอโน้ต(iNose)อุปกรณ์ที่ใช้ในการคงสภาพจมูกและรูจมูกของผู้พิการปากแหว่งเพดานโหว่  หลังจากการเข้ารับการผ่าตัดแก้ไขจมูกและเพดานปาก

รศ.ดร.วีระพงษ์     กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการจะปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้รู้ว่างานวิจัยไม่ได้หยุดอยู่แค่ในห้องทดลองแต่ต้องสามารถนำไปต่อยอดและออกสู่ตลาดได้ โดยปีหน้าจะเพิ่มความเข้มข้นในการประกวดและขยายผลให้เป็นที่รับรู้มากขึ้น   รวมถึงจะมีการจัดงานโอเพ่นเฮ้าส์ในอุทยานวิทย์ในแต่ละภูมิภาค เพื่อให้ภาคเอกชนสามารถเข้าไปดูผลงานโมเดลรูปแบบการทำธุรกิจจากงานวิจัย เพื่อให้นักลงทุนมองเห็นลู่ทางในการทำตลาดมากขึ้น

วันนี้(4ธค.57 ) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์และอุทยานวิทยาศาสตร์ 3 ภูมิภาค จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดกิจกรรมเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ระดับประเทศ

รศ.ดร.วีระพงษ์    แพสุวรรณ  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์  ฯ เปิดเผยว่า การประกวดกิจกรรม “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์”(Research to Market - R2M)  เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ได้นำผลงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมาต่อยอดทำแผนธุรกิจและแผนการตลาดโดยเป็นรูปแบบการจำลองการประกอบธุรกิจในชีวิตจริง  เพื่อสร้างช่องทางในการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยและเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา บุคลากรและนักวิจัยในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและสร้างวัฒนธรรมของการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: กระทรวงวิทย์หนุนเด็กสร้างโมเดลธุรกิจจากงานวิจัย