วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

จี้รัฐเข้มงวดโรงแรมเถื่อน

905532สำหรับราคาห้องพักในปัจุบัน ราคาโรงแรมระดับ 3-4 ดาวเฉลี่ย 1-3 พันบาท ส่วนระดับ 5 ดาว เริ่มต้นเพียง 3 พันบาทไปถึงกว่าหนึ่งหมื่นบาทต่อคืน ซึ่งนักท่องเที่ยวจะทราบดีว่า ถูกกว่าที่ภูเก็ตและกรุงเทพมาก และเราไม่สามารถเนื่องจากไม่สามารถปรับได้แบบก้าวกระโดด เพราะนักท่องเที่ยวอาจรับไม่ได้ทันที

นอกจากนี้ยังต้องการให้ภาครัฐหันมาจัดระเบียบเรื่องค่าโดยสารรถยนต์สี่ ล้อในจังหวัดเชียงใหม่ อย่างจริงจัง อาทิ การติดป้ายราคาค่าโดยสารให้ชัดเจน เพื่อให้เชียงใหม่เป็นเมืองที่ปราศจากภาพลักษณ์เรื่องการหลอกลวงนักท่อง เที่ยว หลังจากที่ผ่านมา เกิดปัญหาเรื่องผู้ประกอบการโก่งค่าโดยสาร และทำให้นักท่องเที่ยวเกิดค

In .เขื่อว่าเชียงใหม่หากจะจัดระบบเรื่องรถโดยสารสาธารณะจริงๆ ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะชาวเชียงใหม่พร้อมให้ความร่วมมือ และมั่นใจว่าไม่มีกลุ่มมาเฟียที่เข้ามาหากินในธุรกิจนี้ จึงทำให้การจัดระเบียบไม่ยากนัก และเราก็จะต้องเร่งสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ประกอบกาาด้วยว่าควรจะบริการนัก ท่องเที่ยวให้ประทับใจไม่ใช่ไปหลอกลวงนักท่องเที่ยวIn .

นางละเอียด บุ้งสีทอง นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) ภาคเหนือ เปิดเผยว่า ต้องการให้ภาครัฐใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในเรื่องการออกใบอนุญาติประกอบธุรกิจ โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยลดปัญหาการผุดขึ้นของโรงแรมผิดกฎหมาย หรือ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ที่ปัจจุบันมีมากถึง 60Per cent อีกทั้งจะทำให้โรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องสามารถขึ้นราคาห้องพักได้เพิ่มขึ้น ได้ด้วย เพราะที่ผ่านมาผู้ประกอบการต้องหั่นราคาลงมา ต่อสู้กับกลุ่มโรงแรมกลุ่มนี้จนทำให้ปรับขึ้นราคาห้องพักได้เพียง 5Per cent ต่อปีเท่านั้น

“ขณะนี้โรงแรมผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่มีกว่า กลายเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคาเกิดขึ้น หลังจากนี้สมาคมจึงต้องเร่งรณรงค์ให้ผู้ประกบการเข้ามาจดทะเบียนให้ถูกต้อง เพื่อให้มีข้อมูลในระบบ และในส่วนของภาครัฐก็จะต้องเข้มงวด ทั้งด้านกฎหมาย และด้านการออกใบอนุญาตการก่อตั้งเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ หรือ โรงแรมให้มากขึ้นกว่านี้ โดยอยากให้รัฐบาลใช้กฎหมายพิเศษ ออกกฎบังคับอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อแก้ปัญหาที่เรื้อรังนี้ให้ได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อรายได้ภาคการท่องเที่ยวโดยรวมในอนาคต”

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Supply: จี้รัฐเข้มงวดโรงแรมเถื่อน