วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ศธ.จับมือวท.คืนความสุขให้เธอเยาวชน

906487กิจกรรมของโครงการดังกล่าวประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก คือ นิทรรศการภายในอาคาร คือ นิทรรศการ "ดาราศาสตร์ บันดาลใจ' จัดแสดงภายในอาคาร 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาฯ จัดแสดงเป็นเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค.นี้ เป็นต้นไป เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ด้วยความสนุก และสร้างความตื่นเต้นที่สอดคล้องกับหลักการสะเต็มศึกษา ซึ่งที่เป็นแนวทางการศึกษาที่ได้บูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ รวมเข้าไว้ด้วยกัน รวมถึงนิทรรศการที่เป็นไฮไลท์ คือ พระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยกับการพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นต้น และ อีกส่วนเป็นนิทรรศการภายนอกอาคาร คือ กิจกรรม สนุกวิทย์ สนุกคิด จัดแสดงด้านหน้าอาคาร 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาฯ ตั้งแต่วันที่ 17ธ.ค.2557 ถึง วันที่ 10 ม.ค.2558 ส่วนในต่างจังหวัด จะมีการจัดกิจกรรมที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาฯทั้ง 16 แห่งทั่วประเทศ“ ดร.พิเชษฐ์ กล่าวและว่า ทั้งนี้ ในวันที่ 17 ธ.ค.2557 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ

ด้าน ดร.กฤษณพงศ์ กล่าวว่า ศธ. ต้องเอาความรู้ส่งให้ถึงคนกลุ่มต่างๆ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย มัธยมศึกษา และคนวัยทำงาน ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯจะทำให้เด็กเห็นว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องเฉพาะในตำราเรียนเท่านั้น แต่ยังอยู่ในชีวิตตั้งแต่เกิด ซึ่งผู้ที่จะจุดประกายและช่วยผลักดันเด็กคงหนีไม่พ้นพ่อ แม่ และครู ดังนั้น จึงอยากให้พ่อ แม่ และครู ส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้เด็กเกิดความสนใจและเกิดแรงแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง และฝึกฝนวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ คือ เป็นคนมีเหตุมีผล เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพในอนาคตต่อไปวันนี้ (11 ธ.ค.) ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานแถลงข่าว โครงการ "คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน" โดยมี ดร.พิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานแถลงข่าว ซึ่ง ดร.พิเชษฐ์ กล่าวว่า โครงการฯนี้เป็นความร่วมมือที่ 2 กระทรวง มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีองค์ความรู้ และมีชิ้นงานนิทรรศการที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ส่วน ศธ.ก็มีสถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ จึงเกิดเป็นโครงการนำร่องบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพเยาวชนไทยขึ้น

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: ศธ.จับมือวท.คืนความสุขให้เธอเยาวชน