วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เอสซีจีขึ้นแท่นมาตรฐานสากล ญี่ปุ่นมอบ “เดมมิ่งไพรซ์” ให้ “กานต์ ตระกูลฮุน”

EyWwB5WU57MYnKOuFIsLU4TWGifzqaF1CJ9MJYHmnJPYmdwgP7sguA“จากนี้ไป ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร หรือเหตุที่อยู่นอกเหนือการคาดหมาย ผมคิดว่าพนักงานเอสซีจีในทุกภาคส่วนสามารถจะรับมือได้ เพราะเราได้กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การวางแผน และกระจายงานสู่การปฏิบัติที่มีการประเมินผล และการปรับปรุงระบบอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องยาวถึง 5 ปี ขณะเดียวกัน ก็เพิ่มแนวคิดที่เรียกว่า Plan-Do-Check-Act ให้พนักงานเอสซีจีสามารถแข่งขันในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ด้วย และสิ่งเหล่านี้ ก็สร้างผลกำไรตอบแทนการลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากรได้อย่างคุ้มค่าจากรายได้ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น”

แม้นายกานต์จะยอมรับว่า รายได้ยอดจำหน่ายปูนซีเมนต์ในปีนี้ปรับตัวลดลงอย่างมาก และอาจจะติดลบ เมื่อรวมยอดขายทั้งปี แต่กิจการในต่างประเทศและธุรกิจอื่นๆโดยเฉพาะธุรกิจเคมีคอลโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศประชาคมอาเชียนเติบโตมากกว่า 10% ทำให้เอสซีจีมีการเติบโตในปีนี้ราว 5-6% และปีหน้าประเมินว่าไม่ต่ำกว่า 6%

สำหรับบริษัทในเครือเอสซีจีที่ได้รับรางวัลนี้มาแล้ว ได้แก่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง), บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด, บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด, บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด, บริษัท สยามมิตซุย พีทีเอ จำกัด, บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด, บริษัท สยามปูนซิเมนต์ขาว จำกัด, บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด และบริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด

ภายใต้การดำเนินนโยบายส่งเสริมให้พนักงานของเอสซีจีทุกระดับชั้นให้มีความรู้ และวิธีการคิดตามแนวทางของ TQM ได้สำเร็จ ด้วยการจัดโครงการ SCG Ready Together ซึ่งมีการฝึก อบรมเรื่องการพัฒนาศักยภาพให้แก่พนักงานทั่วไป, มีการเปิดหลักสูตร TQM for Executives Program สำหรับผู้บริหารระดับสูง และหลักสูตร Operational Excellence Program สำหรับวิศวกร และพนักงานระดับบังคับบัญชา ซึ่งปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจว่า พนักงานทุกระดับชั้นมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะมากเพียงพอต่อการนำเอา TQM ไปปฏิบัติจนได้ผลจริง

“ก่อนหน้านี้ สมาพันธ์ได้มอบรางวัลมีเกียรตินี้ ให้แก่บริษัทในเครือของเอสซีจี 9 แห่งมาแล้ว ในฐานะที่สามารถสร้างสรรค์สินค้า และบริการที่ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า พร้อมพัฒนาระบบการทำงานอย่างจริงจัง และต่อเนื่องเพื่อปูรากฐานความมั่นคงที่ยั่งยืนให้แก่ธุรกิจของเอสซีจี”

นายกานต์กล่าวด้วยว่า รางวัลนี้ ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากคนคนเดียว แต่เป็นความร่วมแรงร่วมใจกันของพนักงานทุกคนในเอสซีจีที่มุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศในการผลิตสินค้า และบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างจริงจัง

คณะกรรมการสมาพันธ์นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรแห่งประเทศญี่ปุ่น (Union of Japanese Scientists and Engineers : JUSE) มีมติมอบรางวัลเดมมิ่งไพรซ์ “The Deming Distinguished Service Award for Dissemi nation and Promotion (Overseas)” ประจำปี 2557 ให้แก่ นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจี (กลุ่มบริษัทในเครือ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย) ในฐานะที่มุ่งเน้นการบริหารงานภายใต้แนวทางการจัดการอย่างมีคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Toatal Quality Management : TQM)

นายกานต์ จัดเป็นคนไทยคนแรก และนักธุรกิจรายแรกของโลกที่ได้รับรางวัลนี้ หลังจากคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน TQM จากอุตสาหกรรมหลากหลายสาขา และแวดวงทางวิชาการของญี่ปุ่นถูกส่งมาตรวจสอบการบริหารงานของนายกานต์อย่างใกล้ชิดตลอดช่วงเวลาที่เขาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของเอสซีจี และพบว่า เขาสามารถพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของพนักงานกว่า 50,000 คนของเอสซีจี สู่ความเป็นเลิศในระดับสากลได้สำเร็จ

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: เอสซีจีขึ้นแท่นมาตรฐานสากล ญี่ปุ่นมอบ “เดมมิ่งไพรซ์” ให้ “กานต์ ตระกูลฮุน”