วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ขุนคลัง เผยสนช.รับหลักการภาษีมรดก ยืนยันเก็บ10%เหมาะสมแล้ว

EyWwB5WU57MYnKOuFIsLDMvh1Pb8yiUtghVQJTQAIdIUfhViNrXMpzนอกจากนี้ ในที่ประชุมได้เสนอให้มีการเก็บภาษีแบบยืดหยุ่น รวมทั้งให้พิจารณาถึงแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในอนาคต ซึ่งส่วนตัวมองว่าอัตราภาษีที่ 10% อยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้ว และจะไม่เป็นการผลักดันให้มีการโยกออกนอกประเทศ

สำหรับภาษีมรดกที่เสนอจัดเก็บในอัตราเพดานที่ 10% นั้นจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันได้กำชับให้ที่ประชุมพิจารณากฎหมายนี้อย่างรอบคอบและเป็นกลางที่สุด ทั้งนี้ อีก 90 วันจึงจะมีการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดกเป็นวาระที่ 2.เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า วันนี้ (18 ธ.ค.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก ในวาระแรก ซึ่งการพิจารณาของที่ประชุม สนช.ในวาระแรกไม่พบว่ามีปัญหาใดๆ และได้มีการรับหลักการในวาระแรกไปแล้ว ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการเสนอให้จัดเก็บภาษีดังกล่าวในอัตราก้าวหน้า ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วมองว่าไม่จำเป็น เพราะไม่ต้องการให้อัตราภาษีที่สูงเป็นเหตุที่จะทำให้มีการนำเงินออกนอกประเทศ

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: ขุนคลัง เผยสนช.รับหลักการภาษีมรดก ยืนยันเก็บ10%เหมาะสมแล้ว