วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ดอกมะลิราคาพุ่งรับลมหนาว

911280จากการเปิดเผยของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์บอกว่า ในช่วงอากาศหนาวเย็นของทุกปี มะลิที่ปลูกไว้จะไม่มีดอกให้เก็บขาย ผลผลิตต่อไร่ลดลงกว่าร้อยละ90จากที่เคยได้ผลผลิต15กิโลกรัมแต่ตอนนี้เหลือเพียง 500กรัมเท่านั้น

ในขณะที่ราคาของดอกมะลิเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมจำนวนมากจากกิโลกรัมละ70บาทเพิ่มเป็น500-700บาท ทำให้เจ้าของไร่มะลิต้องขาดรายได้ในช่วงที่อากาศหนาวเย็นเป็นอย่างมากและเจ้าของไร่มะลิบางรายต้องหยุดเก็บมะลิโดยสิ้นเชิงเนื่องจากไม่มีดอกให้เก็บเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. สภาพอากาศที่หนาวเย็นต่อเนื่องในขณะนี้เริ่มส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกับดอกมะลิ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดนครสวรรค์ โดยเฉพาะอำเภอเก้าเลี้ยวอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ไม่มีดอกมะลิให้เกษตรกรเก็บได้เลย

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: ดอกมะลิราคาพุ่งรับลมหนาว