วันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ดีแลนด์หันบุกชลบุรีเพิ่ม

905290อย่างไรก็ตาม คาดว่าปัจจัยลบที่ต้องระวัง ยังมาจากภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ และราคาต้นทุนการก่อสร้างที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ส่วนปัจจัยบวก คืออัตราดอกเบี้ยที่ยังต่ำ และการโหมลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคของภาครัฐอีกหลายโครงการ คาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตในภาพรวม รวมทั้งการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) ปลายปี58

ส่วนภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ย่านพระราม 2 –จ.สมุทรสาครในปีนี้ เติบโตสวนกระแส เนื่องจากปัจจัยบวกที่เสริมให้ย่านนี้โตมาก คือการเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญอันดับตัน ๆ ของประเทศ อีกทั้งโครงข่ายคมนาคมที่สะดวกสบาย เพราะเป็นเส้นทางสายหลักที่เชื่อมสู่ภาคใต้ ทำให้ความต้องการอสังหาฯ มีอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าช่วงครึ่งปีแรกตลาดจะซบเซาก็ตาม โดยตลาดรวมมีมูลค่า10,000ล้านบาทจากทั้งหมด 6,000ยูนิต ซึ่งเมื่อเทียบ3ไตรมาสสุดท้ายระหว่างปี56กับ57พบว่าอัตราการโอนขยายตัวในทุกกลุ่ม ยกเว้นอาคารพาณิชย์ ที่โตติดลบ 30%ทั้งนี้อาจเพราะมีสินค้าออกสู่ตลาดน้อยลง ส่วนที่โตมากที่สุด คือกลุ่มบ้านแฝด โตถึง 160%หรือ 233ยูนิตรองลงมาคือ คอนโดมิเนียม โต47% หรือ 130ยูนิต

นายศิริพงษ์ สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทดี-แลนด์กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า ปีหน้าบริษัทได้ตั้งเป้ารายได้ 1,200ล้านบาทโดยมาจากโครงการเดิมที่ยังมีมูลค่าขายได้อีกกว่า 900ล้านบาทโครงการใหม่ที่จะเปิดเพิ่มขึ้นอีก2โครงการ ในโซนพระราม 2– จ.สมุทรสาครได้แก่ อาคารพาณิชย์ ดี คอมเพล็กซ์ พระราม2 และบ้านเดี่ยวเดอะพราว พระราม2 รวมทั้ง2โครงการ117ยูนิต มูลค่า700ล้านบาทจากปีนี้ที่ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยคาดว่าจะมีรายได้ 800ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่600ล้านบาทหรือเติบโตขึ้น35%

“พร้อมกันนี้ บริษัทจะเน้นพัฒนาโครงการใหม่ที่จ.ชลบุรีมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดระดับกลางขึ้นไป เนื่องจากมองว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงโดยคาดว่าจะลงทุนในจ.ชลบุรี2-3โครงการ ซึ่งจากนี้ไปจะพัฒนาโครงการอสังหาฯ ในจ.ชลบุรีจนมีสัดส่วนมากกว่าในจ.สมุทรสาคร เพราะมีเศรษฐกิจที่ดีหลายด้านไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว เมืองค้าขาย มีนิคมอุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศ อีกทั้งอนาคตอันใกล้จะมีระบบสาธารณูปโภครองรับการขยายตัว นับเป็นอันดับแรกๆ ที่รัฐบาลมุ่งเน้นพัฒนา”

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: ดีแลนด์หันบุกชลบุรีเพิ่ม