วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

หม่อมอุ๋ยโรดโชว์แดนปลาดิบ

965689นอกจากนี้คณะของไทยจะสร้างความเข้าใจต่อนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่ ที่มีเป้าหมายในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของไทยต่อสมาพันธ์ ธุรกิจญี่ปุ่น สมาพันธ์เศรษฐกิจคันไซ หอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองนาโกย่า และเชิญชวนให้บริษัทญี่ปุ่นที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมเป้าหมายเข้ามาลงทุนใน ไทยมากขึ้น เช่นไบโอพลาสติก อุปกรณ์ทางการแพทย์ และชิ้นส่วนอากาศยาน เป็นต้น

ทั้งนี้การเดินทางครั้งนี้จะมีการจัดสัมมนาใหญ่เรื่อง “ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนใหม่เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน”ที่โตเกียวนาโก ย่า และโอซาก้าซึ่งเบื้องต้นมีนักลงทุนญี่ปุ่นตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนาทั้ง 3 ครั้ง รวมจำนวนกว่า 1,500 คน โดยมีรองนายกรัฐมนตรีจะกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง“เศรษฐกิจไทย: หนทางสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน”เพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไทยของรัฐบาล ผ่านนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่โดยเฉพาะการสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการ ค้า ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติปรับปรุงการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีให้จูงใจ นักลงทุนกลุ่มกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ และกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศเมื่อปลายปีที่ผ่านมา และกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนญี่ปุ่นนางหิรัญญา สุจินัย รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 17-21 ก.พ. 58 ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิชรมว.อุตสาหกรรม และคณะของบีโอไอ จะร่วมกันเดินทางไปพบปะหารือกับองค์กรภาคเอกชนของญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ ครั้งแรกในปี 58 ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อชักจูงและขยายความร่วมมือด้านการลงทุน

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Reference: หม่อมอุ๋ยโรดโชว์แดนปลาดิบ