วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กมธ.ยกร่างฯชี้ทูต20ประเทศไม่ท้วงติงรธน.

962835ทางด้าน นพ.ชูชัย ศุภวงค์ รองประธาน กมธ.ยกร่างฯ ในฐานะผู้รับผิดชอบหมวดปฏิรูป เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมพิจารณาความเห็นของคณะกรรมาธิการปฏิรูป สภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ทั้ง 18 คณะ ที่ได้มีความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปประเทศ ซึ่งความเห็นที่เสนอเข้ามานั้น แต่ละคณะ มีมากถึง 40 ประเด็น ทำให้ไม่สามารถกำหนดไว้ในร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมด จึงมีมติให้แต่ละคณะกลับไปพิจารณาใหม่อีกครั้ง โดยขอให้แต่ละคณะเสนอมาไม่เกินคณะละ 3 มาตรา ซึ่งแนวทางในการยกร่างฯ กำหนดให้มีหลักการที่เชื่อมโยงกับหมวดสิทธิและเสรีภาพพลเมือง กับหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ โดยหมวดปฏิรูปในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเข้มข้นกำหนดให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตาม หากไม่ดำเนินการหรือเพิกเฉยก็จะกำหนดมาตรการบังคับไว้ หรือบทลงโทษ เพื่อป้องกันรัฐบาลเพิกเฉย และเพื่อให้รัฐธรรมนูญสั้นกระชับ ตั้งใจว่าจะกำหนดให้หมวดปฏิรูปมีไม่เกิน 27 มาตรา เพื่อให้การปฏิรูปสามารถเดินหน้าต่อไป นอกจากนี้ส่วนตัวมองว่าเพื่อให้การปฏิรูปบรรลุผลสำเร็จได้ด้วยดี จำเป็นต้องมีการทำประชามติ.

ทาง กมธ.ยกร่างฯ ได้รับเชิญให้ร่วมรับประทานอาหารกับเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย กว่า 20 ประเทศ โดยทาง กมธ.ยกร่างฯ ได้นำเอกสารคำแปลร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับภาษาอังกฤษที่ผ่านการพิจารณาใน ภาคที่ 1 ว่าด้วยพระมหากษัตริย์และประชาชน และผู้ตรวจการแผ่นดิน และพิทักษ์สิทธิประชาชน แจกให้กับทางตัวแทนเอกอัครราชทูตที่รับประทานอาหาร โดยแต่ละประเทศมีการสอบถามถึงการควบรวมผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชน (กสม.) แต่ไม่ได้ติดใจ เพราะทางประเทศฝรั่งเศส สเปน ได้ควบรวมทั้ง 2 หน่วยงานเป็นองค์กรเดียวกัน

นายบวรศักดิ์ กล่าวต่อว่า  นอกจากนี้ทางเอกอัครราชทูต ยังได้สอบถามถึงความคืบหน้าการยกร่างรัฐธรรมนูญ และให้ความสนใจประเด็นการเลือกตั้งเป็นพิเศษว่าจะมีรูปแบบอย่างไร ขณะเดียวกัน นายมาร์ค เคนท์ เอกอัครราชทูตอังกฤษ ได้แจ้งว่าวันที่ 15 ก.พ.นี้ จะเดินทางไปร่วมสังเกตการณ์ ที่เวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน จ.อุดรธานี ด้วย เมื่อวันที่ 13 ก.พ. ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมาธิการ(กมธ.)ยกร่างรัฐธรรมนูญ โดยมีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธาน กมธ.ยกร่างฯ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาวางกรอบแนวทางการยกร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ในภาคที่ 4  ว่าด้วยการปฏิรูปและการปรองดอง ซึ่งเป็นวันที่ 19 โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายบวรศักดิ์ได้แจ้งให้สมาชิกรับทราบว่า

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Reference: กมธ.ยกร่างฯชี้ทูต20ประเทศไม่ท้วงติงรธน.