วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พาณิชย์ยิ้มเปิดรับลงทุน สถาบันการเงินต่างชาติทะลักเข้าไทย

EyWwB5WU57MYnKOuFIwBBk8j1ytjOM5hcXZeyP0fuY0LLewxo7IJzvสำหรับธุรกิจที่ได้รับอนุญาตในเดือน พ.ย. ได้แก่ ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่มและบริษัทคู่ค้า จำนวน 14 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 1,043 ล้านบาท ธุรกิจสำนักงานผู้แทน 11 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 34 ล้านบาท ธุรกิจค้าส่ง 3 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 39 ล้านบาท เช่น การค้าส่งถังบรรจุก๊าซธรรมชาติอัดประกอบวาล์วให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมประกอบยานยนต์ ธุรกิจค้าปลีก 1 ราย จากสิงคโปร์ มีเงินลงทุนจำนวน 7 ล้านบาท

ทั้งนี้ ยังมีธุรกิจนายหน้าตัวแทน 1 ราย มีเงินลงทุน 3 ล้านบาท ได้แก่ การทำกิจการนายหน้าจัดหาตลาดเพื่อการจำหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทในเครือ โดยมาจากนอร์เวย์ รวมถึงการอนุญาตประกอบการธุรกิจคู่สัญญาภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 1 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 249 ล้านบาท ได้แก่ บริการทางวิศวกรรมในการออกแบบโครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ำมัน ก่อสร้างและติดตั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันให้แก่บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยเดือน พ.ย.57 จำนวน 31 ราย ในจำนวนนี้เป็นคนต่างด้าวที่ขออนุญาตเพื่อทำธุรกิจในไทยครั้งแรก 19 ราย มีเม็ดเงินลงทุน 1,375 ล้านบาท มีการจ้างงาน 163 คน ส่วนในช่วง 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) 57 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในไทยแล้ว 385 ราย เพิ่มขึ้น 5% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา มีเงินลงทุน 61,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 245% เพราะธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเป็นธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจบริการทางการเงิน เช่น บัตรเครดิต ให้สินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูง

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: พาณิชย์ยิ้มเปิดรับลงทุน สถาบันการเงินต่างชาติทะลักเข้าไทย