วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เสนอบรรจุชาวนาเป็นอาชีพสงวน

892302ด้าน นายเทียนฉาย กล่าวว่า ประเด็นที่เกี่ยวกับชาวนามีหลายเรื่อง ไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ดินทำกิน รวมถึงเรื่องการผลิต การขาย พันธุ์ข้าว ราคาวัตถุดิบ ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องปฏิรูปทั้งระบบไปพร้อม ๆ กัน การแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่อาจบรรลุผลสำเร็จได้ ทั้งนี้ หวังว่าทางกลุ่มจะมีประเด็นเพิ่มเติมมาเสนอ สปช. และ สปช.จะดำเนินการส่งให้ กมธ.ที่เกี่ยวข้องอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ในส่วนการตั้งอนุกรรมาธิการฯ นั้น ขณะนี้เรามีอนุกรรมาธิการเกษตรกรอยู่แล้ว แต่จะมีการพูดคุยเพื่อเสนอให้พิจารณาอีกครั้งด้วยเมื่อวันที่ 25 พ.ย. ที่รัฐสภา สหพันธ์สมาคมชาวนาไทย (สชท.) นำโดย นายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน ประธานสมาพันธ์สมาคมชาวนาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยแกนนำชาวนา อาทิ  นายระวี รุ่งเรือง ประธานเครือข่ายชาวนาไทย ยื่นหนังสือต่อนายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และพล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้บัญญัติในรัฐธรรมนูญให้อาชีพชาวนาเป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทย และให้คงอยู่กับประเทศไทย ส่วนรายละเอียดให้ออกเป็นกฎหมายลูกตามมา นอกจากนี้ยังพบว่าพื้นที่ภาคกลางมีกลุ่มนายทุนกว้านซื้อที่นาเป็นจำนวนมาก เพื่อนำไปใช้ทำประโยชน์ในด้านอื่น จึงควรบัญญัติให้ชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาการถูกนายทุนซื้อพื้นที่การทำนา ซึ่งอาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อประเทศไทยในอนาคต

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: เสนอบรรจุชาวนาเป็นอาชีพสงวน