วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

จับแล้ว!มือโปรยใบปลิวต้าน‘รบ.-คสช.’

jkigdhaja8aakhcjjjb8jประวิตร’ ชี้รบ.เดินหน้าแก้ไฟใต้-เชื่อมาเลเซียพร้อมคุยสันติสุข               พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ในฐานะรมว.กลาโหม และรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า สำหรับที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 25 พ.ย.ที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยถึงเรื่องการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตนได้ชี้แจงในที่ประชุมครม.ว่าเราได้งบประมาณลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 25,600 ล้านบาท ซึ่งทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ได้รวบรวมเอกสารจำนวน 8 เล่ม ที่สำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรงเสนอขึ้นมาว่าประชาชนแต่ละหมู่บ้านมีความต้องการสิ่งใด เพื่อให้ทุกกระทรวง ทบวง กรมที่มีส่วนในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ใช้งบประมาณจากที่รัฐบาลจัดสรรให้ในปีนี้


               ทั้งนี้ตนได้เสนอให้ทุกกระทรวง ทบวง กรมลงพื้นที่ไปดูและปรับโครงการต่าง ๆ ให้ตรงสอดคล้องกับกอ.รมน.ภาค 4 สน.เสนอมา เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งงศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)พร้อมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ (คปต.) ก็จะลงพื้นที่ไปดูโครงการต่าง ๆ หากโครงการใดยังไม่ได้ดำเนินการหรือดำเนินการไม่ตรงกับความต้องการ คปต.ก็จะมาบอกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้แจ้งกับกระทรวง ทบวง กรมไปหารือกับกอ.รมน.ภาค 4 สน. เพื่อปรับโครงการให้ตรงกันกับความต้องการของประชาชน


               เมื่อถามถึง กรณีที่มีกระแสข่าวว่าประเทศมาเลเซียต้องการยืดเวลาการพูดคุยเพื่อสันติสุขออกไปจนกว่าไทยจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้น พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ยังไม่ทราบและยังไม่มีข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ทางประเทศมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวก ไม่ได้มากำกับไทย เพราะเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องภายในของไทยตนเชื่อว่าทางมาเลเซียพร้อมช่วยประเทศไทยในการอำนวยความสะดวกในการพูดคุยทุกกรณี
ประวิตร’ ให้เหล่าทัพติดตามสถานการณ์ช่วงปฏิรูป-หนุนงาน สปช.               เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 26 พ.ย. ที่กระทรวงกลาโหม พ.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังการประชุมสภากลาโหมครั้งที่ 9/2557 ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรมว.กลาโหมเป็นประธานว่า กระทรวงกลาโหมได้กำหนดจัดทำโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในภาพรวมของกระทรวงกลาโหมตามบัญชาของนายกรัฐมนตรี โดยการดำเนินงานและความรับผิดชอบขอหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ แบ่งเป็น3 กลุ่มงาน จะดำเนินการทั้งในช่วงเทศกาลปีใหม่ และตลอดปี 2558 ดังนี้ 1.กลุ่มงานสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวน 19แผนงานหรือโครงการ อาทิ การเพิ่มมาตรการของด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัดในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังป้องกันชายแดน และการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างและรถโดยสารขนาดเล็ก (รถตู้) ในพื้นที่กทม. โครงการ“คืนคนดีสู่สังคม” ในศูนย์วิวัฒน์พลเมืองของกองทัพบก การจัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติเพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งทะเล และจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวทางทะเล


               พ.อ.คงชีพ กล่าวต่อว่า 2.กลุ่มงานช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาอาชีพจำนวน 22 แผนงานหรือโครงการ อาทิ งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ชนบท งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้ การเปิดศูนย์การเรียนรู้ในหน่วยทหาร การมอบผ้าห่มกันหนาวการส่งเสริมอาชีพประชาชนโดยการสร้างสถานที่ตั้งกลุ่มจัดหาการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวิชาชีพ การจัดตั้งหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ 30หมู่บ้าน การจัดชุดบริการทางการแพทย์เคลื่อนที่เข้าพื้นที่ชนบทและห่างไกล และการจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์พื้นที่สาธารณะ 3.กลุ่มงานการให้บริการด้านต่างๆ จำนวน 9 แผนงานหรือโครงการ อาทิ การตั้งจุดพักรถและให้บริการประชาชน และการเปิดแหล่งท่องเที่ยวหรือพิพิธภัณฑ์ของทหารโดยไม่คิดค่าบริการ และการจัดแสดงดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับประชาชนในห่วงเทศกาลปีใหม่
ประวิตร’ พร้อมลงพื้นที่ดูแลประชาชนเน้นปัญหาร้องเรียน               เมื่อเวลา 10.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ในฐานะรมว.กลาโหม และรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่แต่ละจังหวัดเพื่อดูแลประชาชนว่า การลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีนั้นมีเป็นประจำอยู่แล้ว และได้ทำในทุกรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ ซึ่งขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้แบ่งพื้นที่ให้กับรองนายกรัฐมนตรีทั้ง 5 คนได้ดูแลเป็นที่เรียบร้อย และให้ลงพื้นที่แต่ละจังหวัดโดยเน้นดูแลเรื่องการร้องเรียนจากประชาชนจากความเดือดร้อนของประชาชนว่าประชาชนร้องเรียนในเรื่องใดก็จะไปดูเรื่องนั้นเป็นสำคัญ โดยจะประสานงานกับศูนย์ดำรงธรรมแต่ละจังหวัดว่ามีสิ่งใดที่รัฐบาลสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเร่งด่วน ซึ่งในส่วนของตนได้รับมอบหมายให้ดูแล 17 จังหวัดพื้นที่ภาคกลาง

แหล่งที่มา :  คม  ชัด  ลึก


Source: จับแล้ว!มือโปรยใบปลิวต้าน‘รบ.-คสช.’