วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ศาล รธน. ไทย-อินโดนีเซีย ลงนามทวิภาคีร่วมกัน

EyWwB5WU57MYnKOuFIwCR0NTniuZzH9lysNb7eQp1CAkTQgTIVwuhMเพื่อลงนามในบันทึกความร่วมมือ MOC (Memorandam of Synergy) โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างศาลรัฐธรรมนูญไทยและศาล รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในลักษณะทวิภาคี อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญทั้งสอง ประเทศเมื่อวันที่ 18 พ.ย. ที่ศาลรัฐธรรมนูญ นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมให้การต้อนรับ Dr ..Hamdan Zoelva,Ohydrates.H.,Meters.H. ประธานศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐอินโดนีเซียและคณะปธ.ศาลรธน. ต้อนรับคณะตุลาการฯอินโดนีเซีย พร้อมลงนามร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการทั้งสองประเทศ

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Reference: ศาล รธน. ไทย-อินโดนีเซีย ลงนามทวิภาคีร่วมกัน