วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558

กมธ.ฯทบทวนวันแรกได้51มาตรา

985919กมธ.ยกร่างฯ ตั้งคำถามว่า กรณีของพระธรรมกายถือเป็นการขัดศาสนาบัญญัติที่กระทบต่อศีลธรรมอันดีของ ประชาชนหรือไม่ และได้รับคำชี้แจงว่า กรณีธรรมกายถือ เป็นการตีความหลักการของศาสนาพุทธผิดไปจากหลักการเดิม ดังนั้นจึงถือว่าธรรมกายไม่ใช่พุทธศาสนา ส่วนธัมมชโยที่ตีความพุทธศาสนาไม่ตรงกับหลักการของพุทธศาสนาก็เป็นการตีความ หมายที่ผิด ดังนั้นประเด็นดังกล่าวธัมมชโย ถือเป็นอีกนิกายที่เข้าข่ายเสรีภาพเว้นแต่ในอนาคตจะมีการตั้งนิกายใหม่ เป็น “ธัมมชโยศาสนา”ถ้าแบบนั้นก็ต้องว่ากันอีกทีปรับแก้ไขถ้อยคำ และเขียนเจตนารมณ์ที่ชัดเจนแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในวาระพิจารณาทบทวนบทบัญญัติของมาตราในร่างรัฐธรรมนูญในวันแรกนั้นได้ พิจารณาแล้วเสร็จไป 51 มาตรา และปิดประชุมในเวลา 16.30 น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการฯที่มีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธาน กมธ.ยกร่างฯ ทำหน้าที่ประธานการประชุมได้เริ่มพิจารณาทบทวนบทบัญญัติเป็นรายมาตราจำนวน 315 มาตราและพิจารณาเจตนารมณ์ของเนื้อหา ซึ่งเริ่มตั้งแต่มาตรา 1 พร้อมเรียงลำดับมาตราใหม่ และหากถึงเรื่องที่มีการแขวนไว้ในมาตราใดที่ยังไม่ตกผลึกชัดเจนก็จะนำเข้ามา พิจารณาควบคู่กันไป

โดยมีเรื่องที่น่าสนใจ อาทิ มาตรา 41 ว่าด้วยเสรีภาพของบุคคลในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยม  ซึ่งมี

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: กมธ.ฯทบทวนวันแรกได้51มาตรา